Вертикальний аналіз представляє собою 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вертикальний аналіз представляє собою 1. (трендовий), а саме: у процесі аналізу визначають абсолютні зміни величин та їх зміни у відсотках за різними статтями балансу за період що аналізується;
 2. (структурний) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу і пасиву на звітну дату;
 3. зіставлення показників із середньогалузевими, з показниками передових підприємств, з показниками конкурентів, окремих ланок, з базисними періодами, планом; з показниками на початок та кінець звітного періоду;
 4. дослідження рівнів та динаміки відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин окремих балансових статей чи інших абсолютних показників, що можна отримати за даними звітності (ці коефіцієнти порівнюються з базовими даними);
 5. виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також для роз­рахунку впливу причин (факторів) на зміну будь якого фінансового показника, що досліджується.

 

66.Актив балансу поділяється залежно від:

 1. ступеня окупності;
 2. співвідношення різних за ліквідністю пасивів;
 3. рівня ліквідності;
 4. ступеня терміновості оплати зобов’язань;
 5. ступеня окупності та рівня ліквідності.

 

67.Пасив балансу групується залежно від:

 1. ступеня окупності;
 2. співвідношення різних за ліквідністю пасивів;
 3. рівня ліквідності;
 4. ступеня терміновості оплати зобов’язань;
 5. ступеня окупності та рівня ліквідності.

 

 

68.Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і показує:

 1. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань;
 2. скільки гривень поточних активів підприємства, за мінусом найменш ліквідної їх частини, припадає на одну гривню поточних зобов'язань;
 3. яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно;
 4. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню довгострокових пасивів;
 5. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню постійних пасивів.

 

69.Коефіцієнт швидкої ліквідності показує:

 1. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань;
 2. скільки гривень поточних активів підприємства, за мінусом найменш ліквідної їх частини, припадає на одну гривню поточних зобов'язань;
 3. яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно;
 4. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню довгострокових пасивів;
 5. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню постійних пасивів.

 

70.Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує:

 1. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань;
 2. скільки гривень поточних активів підприємства, за мінусом найменш ліквідної їх частини, припадає на одну гривню поточних зобов'язань;
 3. яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно;
 4. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню довгострокових пасивів;
 5. скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню постійних пасивів.

 

71.Коефіцієнт концентрації власного капіталу визначає:

 1. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства;
 2. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу;
 3. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні оборотні кошти підприємства;
 4. співвідношення суми довгострокових та поточних зобов’язань до власного капіталу підприємства;
 5. яка частина оборотних активів забезпечена саме з власних оборотних коштів підприємства.

 

72.Коефіцієнт фінансової залежності визначає:

 1. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу;
 2. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні оборотні кошти підприємства;
 3. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства;
 4. яка частина оборотних активів забезпечена саме з власних оборотних коштів підприємства;
 5. відношення необоротних активів до власного капіталу.

 

73.Коефіцієнт маневреності власного капіталу визначає:

 1. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства;
 2. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу;
 3. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні оборотні кошти підприємства;
 4. співвідношення суми довгострокових та поточних зобов’язань до власного капіталу підприємства;
 5. яка частина оборотних активів забезпечена саме з власних оборотних коштів підприємства.

 

 

74.Коефіцієнт співвідношення власних та залучених коштів визначає:

 1. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства;
 2. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу;
 3. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні оборотні кошти підприємства;
 4. співвідношення суми довгострокових та поточних зобов’язань до власного капіталу підприємства;
 5. яка частина оборотних активів забезпечена саме з власних оборотних коштів підприємства.

 

 

75.Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами визначає:

 1. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу;
 2. співвідношення суми довгострокових та поточних зобов’язань до власного капіталу підприємства;
 3. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні оборотні кошти підприємства;
 4. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства;
 5. яка частина оборотних активів забезпечена саме з власних оборотних коштів підприємства.

 

 

76.Коефіцієнт співвідношення необоротних активів і власних коштів визначає:

 1. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства;
 2. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу;
 3. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні оборотні кошти підприємства;
 4. співвідношення необоротних активів до власного капіталу підприємства;
 5. співвідношення суми довгострокових та поточних зобов’язань до власного капіталу підприємства

 

77.Рух грошових потоків відбувається за:

 1. видами реалізації продукції;
 2. видами діяльності підприємства;
 3. рівнями ліквідності;
 4. ступенем терміновості оплати зобов’язань;
 5. ступенем окупності та рівнем ліквідності.

 

78.Оцінка ділової активності представляє собою:

 1. оцінку результатів інвестиційної діяльності підприємства;
 2. оцінку результативності діяльності суб’єкта господарювання шляхом комплексної оцінки ефективності використання фінансово-виробничих ресурсів підприємств;
 3. оцінку результатів діяльності управлінського персоналу;
 4. оцінку результатів надзвичайної діяльності підприємства;
 5. оцінку результатів фінансової діяльності підприємства.

 

79.Ринкова оцінка суб’єкта господарювання представляє собою:

 1. оцінка темпів зростання основних показників;
 2. оцінка ефективності використання виробничих ресурсів;
 3. словесний опис діяльності та стану підприємства, окремі неформальні характеристики або свого роду досьє на підприємство;
 4. оцінка ефективності використання фінансових ресурсів;
 5. оцінка взаємозв’язку та взаємозалежності темпів зростання основних показників.

 

80.Високому рівню ділової активності відповідає наступна залежність показників, де П - темпи зростання чистого прибутку, В - темпи зростання виручки від реалізації, С - темпи зростання собівартості продукції:

 1. П В > 100%> С або П > В > С > 100%;
 2. П > В 100%> С або П В > С > 100%;
 3. П > В > 100%> С або П > В > С > 100%;
 4. П В 100% С або П В > С 100%;
 5. П > В 100%> С або П > В С > 100%.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 424; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)