Список науково-популярної літературиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Список науково-популярної літературиКарпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). – М.: Мир географии, 1992. – 400 с.

Крик мамонта. – М., 1991. – 224 с.

Кульский А.Л. На перекрестках Вселенной. – Донецк: Сталкер, 1997. – 437 с.

Мир географии. – СПб: МиМ-Экспресс, 1995. – 176 с.

Муранов А.П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. – М., 1979.

Очеретенко Ю.Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. – К, 1991. – 48 с.

Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. – К.: Веселка, 1989.

Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. – К.: Лыбидь, 1992. – 200 с.

Хефлинг Г. Все чудеса в одной книге. – М., 1984.

 

 

Ресурси Інтернет:

Географический справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://geo.historic.ru

Национальное географическое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml

Проект WGEO - всемирная география [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.wgeo.ra

Краткая географическая энциклопедия. - http://geoman.ru/geography/info/index.shtml

Географічний портал. - http://geosite.com.ua/index/0-66


Зразки Т Е С Т І В для підсумкового контролю знань

Примітка: контрольна робота виконується за кількома варіантами. Кожен варіант включає по чотири завдання (максимальна оцінка за завдання – по 5 балів)

 

Варіант № 1

1. Об'єктом вивчення сучасної географії як науки є:

а) Земля; б) взаємодія природи й населення; в) географічна оболонка; г) навколишнє середовище.

2. Предмет вивчення географії – закономірності розвитку природних і суспільних систем …

уставте потрібне: а) у часі; б) у просторі й часі; в) у просторі; г) без урахування розміщення в просторі.

3. Географія належить до блоку наук:

а) природознавчих; б) суспільствознавчих; в) і до природо - і до суспільствознавчих; г) загальноосвітніх

4. Заповніть пропуски в таблиці й запишіть, які природничі науки, зв’язані з фізико-географічними:

компонентні фізико-географічні науки природничі науки
геоморфологія
ґрунтознавство
фізика (розділ Гідравліка)
кліматологія

Назвіть наскрізну географічну дисципліну. З якою точною (технічною) наукою вона пов’язана?

6. Назвіть по одному прикладу наук:

а) комплексних фізико-географічних, які вивчають геосистеми регіональної розмірності ________________

б) галузевих суспільно-географічних ____________________________________________________________

в) інтегрованих географічних, які вивчають геосистеми локальної розмірності ________________________

7. Спостереження на метеорологічних станціях відносять до методу географічних досліджень: ……

8. Якщо Ви отримали завдання за картою атласу виявити спільні й відмінні риси географічного положення Африки й Південної Америки, то застосовується метод ….

9. Наведіть один приклад застосування методу географічного моделювання:____________________

10. Назвіть два найпоширеніші методи суспільно-географічних досліджень:_____________________

11. Найдавніший метод отримання нової географічної інформації - _____________________________

12. Перелічіть три загальні закономірності природи, які проявляються і в географічній оболонці: …

13. Для багатьох стародавніх народів була характерна система поглядів на будову світу:

а) космогонія; б) натурфілософія; в) матеріалізм; г) геодинаміка.

14. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою всього сущого вважав повітря:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Фалес

15. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою сущого вважав усі чотири стихії:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Піфагор

16. Ератосфен першим визначив:

а) відстань від Землі до Сонця; б) окружність Землі (довжину меридіана); в) форму Землі; г) екліптику.

17. Античний учений – засновник країнознавства як науки: __________________________________

18. Античний учений, який запропонував і обгрунтував геоцентричну модель будови світу:_______

19. Геліоцентричну модель будови світу теоретично обгрунтував ________________________________

20. Порівняльний метод найширше застосовував представник німецької школи географії ХVІІІ-ХІХ ст:

а) Б.Вареніус; б) А.Гумбольдт; г) К.Ріттер; д) І.Кант

21. Методи досліджень якого російського вченого найближчі до підходу А. Гумбольдта:

а) Ф. Літке; б) Д.Анучина; в) М.Пржевальського; г) В.Докучаєва

22. Головним закладом, який організовує й координує географічні дослідження в Україні є:__________________________________________________________________________________________

23. Яку географічну школу очолював Д.М. Анучин? ____________________________________________

24. Хто є засновником наукової школи економічної географії в СРСР: ___________________________

25. Який учений розробив учення про географічну оболонку: ___________________________________


Додаток А   Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Галузь знань:0401 Природничі науки Напрям підготовки:6.040104 Географія Освітньо-кваліфікаційний рівень:Бакалавр Кваліфікація бакалавра: Вчитель географії     Історичний факультет Денна форма навчання   Термін навчання − 4 роки. Набір ― з 2010 року    
 

IV. Практики

І. Графік навчального процесу
Курси Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Теорет. навч. Практика Екзамени, ДЕКк Канікули Всього
                                     
І             П                     К Е Е Е К К                             Н     Е Е П П К К К К К К К К
II                                   К Е Е Е К К                   Н           П П П Е Е К К К К К К К К К
IIІ     П                             К Е Е Е К К                               Е Е Е П П П К К К К К К К К
IV               П П                 К Е Е Е К К П П П П П П             П П Е Е   Д Д Д - - - - - - - - -
Позначення: - Теоретичне навчання Е – Екзаменаційна сесія П - Практика Д – Державна атестація. К – Канікули Загальний обсяг роботи (у тижнях)

 

Види практик
Навчальна Виробнича
Назва практики   Назва практики
Сем. Тижнів   Сем. Тиж.
Топографічна польова Педаго-гічна  
Метеорологічна польова
Польова з геології Польова зі спортивного туризму
Психологічна
Біогеографічна польова
Польова з гідрології та геоморфол.
Педагогічна з педмайстерністю
Комплексна польова з фіз. геогр..
З фахової методики
Економіко-географічна польова
V. Державна атестація. Назва державного екзамену.
Державний екзамен з географії або випускова кваліфікаційна робота бакалавра з географії  
Психолого-педагогічні дисципліни та методика навчання географії  
                   

ІІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.009 с.)