УН-УПА і їх боротьба в роки Другої світової війни. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УН-УПА і їх боротьба в роки Другої світової війни.У червні після відступу рад військ у Львові 30.06.41р ОУН прогол Укр. незал держ.(після цієї невдалої спроби організувати розкол на 2 крила1) на чолі з Мельником(ОУН-м); 2)Радик, кероване Бандерою(ОУН-б),що поч. між собою ворогув;мельниківці допомагали німцям,а бандерівці створ УПА і боролися за незалежність Укр.)Був створ уряд,який очолював Ярослав Стецько. Німці спочатку підтримували цей акт,але у вересні 1941р після захоплення Києва німці розпочали масові репресії проти ОУН і лік від незал Укр. держ. Керівництво ОУН заарештувало та переправило до концтаборів Німеччини. Навесні 1943р ОУН створ УПА. Крім УПА діяла ще Поліська січ Тараса Бульби-Боровця. ОУН мала декілька підрозділів. До складу УПА вход 4 групи:1)пн-поліська,що діяла на Волині та Поліссі; 2)пд.:на Правобережжі;3)зх:Галичина, пн Буковини,Закарп.;4)сх.:Житом,Київ, Черні обл-і. Всі групи УПА склад з військ округів. Округи ділил на відтинки,що ділил на курені, а ті в свою чергу-на сотні,соти,рої. Рій=10 чол,найм один УПА. Тактика боротьби УПА:1) диверсія проти нім і рад військ;2) замахи на представн рад партійн апарату;3) пропаганда ідей ОУН;4) пошир листівок та гасел;5) вивішув нац прапорів.Навідміну від партиз руху УПА проіснувала до серп 50-х рр.(поч. 60-х рр.).


 

 

Партизанський рух в роки Великої Вітчизняної війни.

На Укр. сформ 2 течії опору:1)націоналістична;2) прорадянська(діяльність партиз зєднань і підпільн груп. Формув партиз зєднань розпоч відразу після ІІ СВ. На кін 41р на Укр. було залиш 3,5тис підпільн груп,але до літа 42р на Укр. їх залиш лише 22. У 42р влітку був створ укр. штаб партиз руху. Після цього поч. справжня партиз війна.За роки війни діяло декілька партиз зєднань: Путивлівське зєднання Ковпака, зєднання Федорова(Черні обл.),партиз загони Сабурова(Пр укр. і Полісся), партиз зєднання Наумова(Сум. і Брянська обл.-і).У 43р партиз організ рейди.Всеукр рух опору у 43 р досяг найб розмаху і наляк фашистів.Партиз боротьба набрала найб розмаху,а протипартиз заходи нім принос їм мін успіх. Більше від них стражд місцеве насел. Прифронтов тил нім армії став нагадув пороховий льох. А його надбудова.Партиз формування на цей час вже не тільки нагадув частини регул армії, а й координув з ними бойові дії.Це був справж ІІ фронт ВВ війни.


 

 

Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Міжнародне становище УРСР по завершенню Другої світової війни.

Осінь 42р—апогей бойов дій на пд. ділянці.19.11.42р – поч. контрнаступ черв армії,яка добилася перелому у війні.16.12.42р Воронезький та Пд.-Зх фронти перейшли в наступ.Успіх супроводж бойові дії черв армії до лют 43р.,коли визвол Харк.5.07.43р поч. одна з найб битв ІІСВ,що мала виріш знач для долі Укр.-Курська битва. З її заверш створ умови для шир наступу черв армії рад-нім фронту.Війська Пд.-Зх та Пд. фронтів з 13.08.по 22.09. провели донбаську операцію, в результ якої 8.09.визвол Сталіно(Донецьк),а за 2 тижні Харк.На кін 09.43р.рад війська на 750-км фронті вийшли до Дніпра.Поч. кульмінац момент битв за Укр.6.11.43р-визволення Києва.Дуже важл за воєнно-політ результатами була Корсунь-Шевченківська операція 1 і 2 укр фронтів 25.01.по 17.02.44р.З 01 по 04 44р війська 1 і 2 укр фронтів очисти від ворога знач част Пр та Зх Укр.10.04—звільн Одеси.Війська 4 укр фронту та приморської армії розгром вороже угрупов на Крим.п-іві. 9.05.44р. – визвол Севастоп.27.07.44р.—визвол Львова.28.10.44р – визвол Закарп Укр. Незважаючи на те,що Москво керівн. послідовно і жорстоко провод боротьбу з укр. нац-визвол рухом,для Укр. повоєнна ситуація не була категорично негативною.

Загалом було втрачено 30% нац. доходу СРСР, загинуло 30 млн. його населення. З 1941-44 смертоносна хвиля 2 рази прокатилася по тер-ії Укр., де загинуло 3,9 млн. мирних жителів, 2,2 млн. людей було силоміць вивезено до Нім; 10 млн. чол.. втратило притулок. На руїни було перетворено 714 міст і селищ міськ. Типу та 28 тис. сіл Укр., 16,5 тис пром. Підприємств, 18тис. лікарень, 33 тис колгоспів. В Укр.. залишилось лише 19 довоєнної к-сті промисл. підприємств. Збитки завданні господарству Укр..=285 млрд. карб. Ця сума в 5 раз перевищувала дохід УРСР на буд-во нових заводів, фабрик, залізниць, електростанцій, шахт. Загальна сума втрат, яких зазнали населення і госп-во Укр..=1,2 триліона карб.


 

 

Заходи по відбудові зруйнованого війною господарства України.

Деякі зх. експерти вважали, що для відновлення госп-ва СРСР потрібно не менше 20-25 років, а то й 100 років. Але сталось не так, в серпні 44р. ВР УРСР прийняла закон про 5річний план відбудови і розвитку народн. Госп-ва УРСР. З 1946-50р.-обсяг капітальних вкладень у госп-во країни=65 млрд. карб. Це перевищувало капіталовкладення за 3 довоєнні 5річки розом взяті. За рішенням московських інстанцій з Уралу, далекого сходу та Поволжя в Укр.. направлялись працівники, надсилалась техніка й устаткування. Ці зусилля дали швидкі й серйозні результати: в Укр.. відбудована пром-сть. Обсяг валової продукції пром-сті Укр.. в 46-50р.=4,4, що було більше ніж у 40р. Були відбудовані шахти в Донбасі, Дніпрогес, заводи Запоріжсталь, Азовсталь, машин обуд. підпр-ства Києва та Харк. Відбудовуючи госп-во люди відроджували впершу чергу нормальне життя для себе і своїх дітей.Отже відбудова наргосп України суттєво відрізнялась від відбудов країн Заходу:великі збитки,принесені війною.Ускладнив процес голод 1946-1847рр. Відбудова здійснювалась власними силами, зх. країни активно використовували асигнування, що надавалося США відповідно плану маршала.Характерними рисами відбудовчих процесів в Україні були пріоритетний розвиток важкої промисловості,активна роль командної системи.

Політика десталінізації та її наслідки.

Після смерті Сталіна в історії Укр.. виділяють 2 періоди:1.часи відлиги, коли була спроба частково реформувати тоталітарну рад. систему. 2. став часом політ-ої реакції прогресуючого занепаду і розкладу тоталітарної системи.Росія вступила в еру пов’язаної з розвитком науково техн.. революції. Змагання 2 систем вимагало нових темпів і підвищ. життєвих стандартів. Несподіваність десталінізації проявилася в процесі політ-ої, юридичної, громадської реабілітації жертв репресії сталінізму.Поза законом залишалася більшість жертв репресій в 20-30 р. ОУН-УПА. Поза процесом реабілітації залишалися всі, хто був пов'язаний з звинуваченнями націоналізму. Тяжким моментом відлиги був процес реабілітації жертв сталінських репресій, що супроводжувався новими політ. репресіями. На 21 зїзді КПРС (01.1959) Хрущов заявив, що в СРСР не має фактів притягнення до судової відповідальності за політ. злочини, що було брихнею З 1954-59 а Укр.. було притягнено до судової відпов-сті за анти рад. діяльність 3,5 тис. чол.. В 1961 коли піднялась нова хвиля засудження злочинів Сталіна в Укр.. була репресована група львівськ. юристів, які збиралися агітувати за конституційний вихід Укр.. зі складу СРСР (відповідність статті конституцій Союзу і Респ-ки давали таке право).Нац. питання і далі залишалося 1 з проблем суп-політ. життя респ-ки, певна лібералізація сприяла відкритому обговоренню деяких проблем: мовної. У1963 а Києві відбулася конфер. з питань культури укр.. мови, яка показала незадоволення інтелігенції. Частіше висловлювалось назадоволення укр.. культури і науки. Вживалися заходи, щоб подалати ці недоліки. А період з 50-60р. було розпочато видання наукових праць, мета яких підвищ. престиж укр.. науки і культури (укр.. рад. інцеклопедія).

55. 3ростання застійних явищ у політичному і суспільно-економічному розвитку

СРСР і УРСР.

Протягом 20-и років в СССР і укр. спостеріг. Спроби реформувати економіку, зробити її дієздатнішею і єфектівнішою, але вони ставали марними саме через традиційний пріоритет політики. Ліквідовувалися раднаргоспи і відновлювались промислові міністерства в центрі. Утворився держ-комітет, по цінах та постачаннях. Всі місцеві єконом проблеми вирішувалися через Москву. Економічний розвиток Укр 60-70р. стабізувався частково завдяки ліквідації протеріч валюнтариської політики. Єк. Можливості республіки моло враховувалися Центр. відомостями, росподіл виробленої продукції відбувався без її впливу. Почиаючи з 1972р. єк. Реформу гальмували та згодом згорнули. В Москві премогли консерватори на чолі з Брежнівем, що позначелось на єк. стратегії. Збільувались апіталоикладення в с/г. В 70-80р єкон СРСР та Укр. розвивались екстенсивними методами. Це негативно позначелося впершу чергу на Укр., природні і трудові ресурси якої, були обмеженими. Укр.була перетворена на частину загальносоюзного господ-го комплексу. Розвинуті індустріальні галузі економіки (відобуток вугілля та метал-х руд, важке машбудування), які швидко занепадали через брак нових технологій, ставали не рентабельними, якість їх проду-ї знижувалася. У 70р Укр. потребували нових якісних поштовхів для подальшого розвитку ек: продовження нових технологій, використання ируд. ресурсів. В 70р. було зроблено все для підвищення с/г виробництва. Запроваджувались програми механізації та хімізації с/г., увага приділялась меліорації. У галузь було вкладено 27% всіх капіталовкладень в укр.. ек. Однак усе це давало мізерний результат. Механізація перетворилась у постачання колгоспам і радгоспам, хімізація призводила до забруднення земель, меліорація призводила до розорення родючих земель і порушення ек. Балансу. В результаті щорічні утрати урожаю сягали 30-33%.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.201 (0.013 с.)