Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 2Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой1. Повчання дітям Володимира Мономаха // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

2. Статут Луцької братської школи (1624) // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

3. Славинецький Є. Громадянство звичаїв дитячих // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

4. Полоцький С. Обід душевний. Вечеря душевна // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

5. Сковорода Г.С. Вдячний Єродій // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.


6. Ушинський К.Д.Про народність у громадському вихованні // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

7. Ушинський К.Д.Про користь педагогічної літератури // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

8. Ушинський К.Д.Праця в її психічному і виховному значенні // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

9. Ушинський К.Д.Рідне слово // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

10. Ушинський К.Д.Людина як предмет виховання (передмова)// Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.


11. Духнович О.В. Народна педагогія // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

12. Макаренко А.С. Виховання в праці // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

13. Макаренко А.С. Загальні умови сімейного виховання // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

14. Макаренко А.С. Про батьківський авторитет// Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

15. Сухомлинський В.О. Народження громадянина// Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

16. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

17. Сухомлинський В.О.Сто порад учителеві// Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

 

Прим.Усі уривки першоджерел також знаходяться на кафедрі педагогіки і за сітьовою адресою комп’ютера кафедри.


Контрольні запитання до змістовного модуля 1 (ККР).

1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки.

2. Виховання у первісному суспільстві.

3. Виховання і школа у Стародавньому Міжріччі та Єгипті.

4. Виховання і школа у Стародавніх Індії та Китаї.

5. Виховання у Давній Греції (Спарта, Афіни).

6. Давньогрецькі філософи про шляхи формування людської особистості (Платон, Аристотель, Демокрит).

7. Елементи педагогіки у філософських поглядах софістів і Сократа.

8. Виховання і освіта в епоху еллінізму.

9. Виховна і педагогічна думка у Стародавньому Римі.

10. Педагогічні ідеї раньохристиянської епохи.

11. Загальна характеристика культури і освіти епохи Середньовіччя. Система шкіл у Західній Європі цього періоду.

12. Виникнення перших університетів у Західній Європі. Організація та методика навчання в них.

13. Виховання й освіта у Візантії.

14. Виховання й освіта у країнах арабського світу епохи Середньовіччя.

15. Культура епохи європейського Відродження. Будинок радості Вітторино де Фельтре.

16. Поєднання навчання з продуктивною працею в утопіях Томаса Мора й Томазо Кампанелли.

17. Педагогічні ідеї гуманістичного виховання (Ф.Рабле, Е.Роттердамський, М.Монтень)

18. Лицарська система виховання.

19. Життя та педагогічна діяльність Я.А. Коменського.

20. Світогляд Я.А. Коменського та його завдання виховання особистості.

21. Принцип природовідповідності. Вікова періодизація та система шкіл за Коменським.

22. Коменський про моральне виховання дітей.

23. Коменський про школу і вчителя (“Велика дидактика”).

24. Класно-урочна система Я.А. Коменського (“Велика дидактика”).

25. Підручники Я.А. Коменського.

26. Дидактичні погляди Я.А. Коменьского.

27. Педагогічні ідеї Д. Локка.

28. Теорія “виховання джентльмена” в педагогічній спадщині Д. Локка.

29. Ідея природовідповідності та “вільного виховання” Ж.Ж. Руссо.

30. Вікова періодизація та система виховання дітей за Ж.Ж. Руссо.

31. Проаналізуйте вікову періодизацію Ж.Ж. Руссо і порівняйте її з періодизацією Я.А. Коменського.

32. Життя та педагогічна діяльність Й.Г. Песталоцці.

33. Ідея гармонійного виховання Песталоцці.

34. Теорія елементарної освіти Песталоцці.

35. Порівняйте погляди Я.А. Коменського, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Ф.-В.-А. Дістервега на принцип природовідповідності в педагогіці.

36. Педагогічна думка і школа в період Французької буржуазної революції поч. ХVІІІ ст.

37. Соціально-економічні та ідеологічні умови розвитку освіти у ХІХ ст. Педагогічні ідеї у філософії.

38. Науково-педагогічна діяльність А. Дістервега.

39. Основні принципи виховання в педагогічній теорії А. Дістервега.

40. Основні положення праці А. Дістервега “Керівництво до освіти німецьких вчителів”.

41. Дидактика Дістервега – дидактика розвиваючого навчання.

42. Проблема становлення та розвитку пізнавальних інтересів у педагогічній спадщині І.Ф. Гербарта.

43. Педагогічні погляди І.Ф. Гербарта. Обумовленість педагогічних ідей Гербарта його соціально — філософськими поглядами.

44. Загальні тенденції розвитку шкільної справи у ХІХ ст.

45. Загальна характеристика умов розвитку школи і педагогічної думки в країнах Заходу в 1-й половині ХХ ст.

46. Загальна характеристика Реформаторської педагогіки.

47. Провідні ідеї педагогіки прагматизму.

48. Погляди провідних представників експериментальної педагогіки.

49. Парадигма вільного виховання в історії педагогіки.

50. Становлення педагогіки прагматизму в США.

51. Педагогічні погляди Дж. Дьюї.

52. Педагогічна система М.Монтессорі.

53. Характеристика Вальдорфської педагогіки.

54. Педагогічна система Г.Кершенштейнера.

55. Зміни в системі освіти провідних країн світу у 1-й половині ХХ ст.

56. Загальні тенденції та умови розвитку педагогіки у 2-й пол. ХХ ст.

57. Практика шкільного навчання і виховання на сучасному етапі.

58. Загальні тенденції реформування навчання та виховання на сучасному етапі розвитку людства.

59. Характеристика педагогічних ідей сучасної епохи.

60. Основні напрямки реформування системи вищої освіти у Європі (Болонський процес).


Контрольні запитання до змістовного модуля 2 (ККР).

1. Виховання у стародавніх слов’ян.

2. Педагогічні ідеї в літературних пам’ятках Київської Русі.

3. Народна педагогіка – основа наукової педагогіки.

4. Зародження і розвиток шкільної освіти в Київській Русі.

5. Шкільна освіта в період феодальної роздрібності.

6. Педагогічна думка в Київській Русі та руських князівствах.

7. Характеристика педагогічних поглядів Володимира Мономаха.

8. Загальні тенденції розвитку шкільної освіти в Україні у XIV – 1 пол. XVII ст.

9. Українська козацька педагогіка.

10. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні.

11. Діяльність козацьких шкіл в Україні. Система виховання лицаря-козака.

12. Виникнення братських шкіл в Україні. Статут Львівської братської школи.

13. Острозька школа-академія та її вплив на формування культури українського народу.

14. Організація та методи навчання в Києво-Могилянській Академії.

15. Зародження вищої освіти в Україні на початку доби Національного Відродження.

16. Загальні тенденції розвитку освіти у Наддніпрянській Україні у другій пол. XVII – XVIII ст. (добу козаччини).

17. Києво-Могилянська академія – вищий навчальний заклад Гетьманської України.

18. Найвідоміші постаті української педагогічної думки 2- ї половини XVII – XVIII ст.

19. Життя і педагогічна діяльність С.Полоцького.

20. Життя і педагогічна діяльність Е.Славенецького.

21. Життя і педагогічна діяльність Г. С. Сковороди.

22. Теорія «Сродної праці» Г.С.Сковороди.

23. Просвітницька діяльність П. Куліша та М. Костомарова.

24. Ідея національного виховання М.П. Драгоманова.

25. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка.

26. Життя і педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.

27. Дидактичні погляди К.Д.Ушинського.

28. Вимоги до вчителя і його підготовки в творчості К.Д.Ушинського.

29. Життя та педагогічна діяльність К.Д. Ушинського. Світогляд педагога.

30. Ідея народності виховання К.Д. Ушинського (“Про народність у громадському вихованні”).

31. Ушинський про гармонійний розвиток особистості (“Людина як предмет виховання”).

32. Педагогічна діяльність М.І. Пирогова.

33. Теорія вільного виховання Л.М. Толстого.

34. Ідея виховання особистості у творчості І. Франка.

35. Загальні тенденції розвитку освіти у 1900-1917 рр. XX ст.

36. Стан розвитку освіти в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.

37. Життя і науково-педагогічна діяльність Х.Д.Алчевської.

38. Ідея національного виховання С. Русової.

39. Життя і науково-педагогічна діяльність А.С.Макаренка.

40. Педагогіка А.С. Макаренка як наука про формування людини.

41. Теорія та практика колективного виховання А.С. Макаренка.

42. Макаренко про поєднання навчання з продуктивною працею (“Педагогічна поема”).

43. Макаренко про сімейне виховання дітей (“Книга для батьків”).

44. Макаренко про формування вчителя-вихователя та його педагогічну майстерність.

45. Макаренко про естетичне виховання дітей (“Педагогічна поема”).

46. Педагогічні погляди Українських педологів (І.Соколянського, О.Залужного, Я. Чепіги).

47. Характеристика діяльнеості експериментальних шкіл в Україні.

48. Розвиток освіти в Україні у 40-80 рр. XX ст.

49. Основні науково-педагогічні проблеми та шляхи їхнього розв’язання у 40-80 рр. Педагогічна діяльність Г.Ващенка.

50. Розвиток освіти та педагогічної думки в незалежній Україні.

51. Перспективи розвитку української освіти та педагогіки у XX ст.

52. Життя і науково-педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського.

53. Принцип природовідповідності у теорії В.О. Сухомлинського.

54. Шляхи формування всебічно розвиненої особистості у творчій спадщині В.О. Сухомлинського.

55. Вимоги до школи і вчителя у творчості В.О. Сухомлинського.

56. Сухомлинський про навчання та виховання дітей 6-річного віку (“Серце віддаю дітям”).

57. Сухомлинський про формування гуманістичної особистості.

58. Сухомлинський про морально-трудове виховання дітей підліткового віку.

59. Сухомлинський про патріотичне виховання підростаючого покоління.

60. В.О. Сухомлинський про сімейне виховання.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 382; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.24.209 (0.016 с.)