Вкажіть період історії Речі Посполитої, що отримав назву «золотого спокою». (1638-48) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть період історії Речі Посполитої, що отримав назву «золотого спокою». (1638-48)Вкажіть період протягом якого виходив часопис «Основа»? (1861-62)

Вкажіть період, протягом якого діяла «нова ера» у Східній Галичині. (1890-94)

Вкажіть подію, що спричинила видання Валуєвського циркуляру.(«СІЧНЕВЕ» ПОВСТАННЯ18 63-64 РР)

84. Вкажіть правильну відповідь. Гітлерівські війська вигнано з території України у: а)жовтні 1944 р.;

85. Вкажіть правильну відповідь. Останнім кроком юридичного оформленням державної незалежності України став: в) всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.

86. Вкажіть правильну відповідь. Політичною організацією народовців Галичини у 80-х рр. ХІХ ст. була: б) Народна Рада;

87. Вкажіть правильну відповідь. Російська окупація Галичини тривала: а) з вересня 1914 р. по червень 1915 р.;

Вкажіть прізвище командувача Українського фронту, під керівництвом якого, війська СРСР у вересні 1939 р. вступили на територію Західної України. (ТИМОШЕНКО)

Вкажіть публікацію В’ячеслава Чорновола, у якій засуджувалися репресії над українською інтелігенцією у 1965-1966 рр. (ЛИХО З РОЗУМУ(СПОВІДЬ ДВАДЦЯТИ «ЗЛОЧИНЦІВ»))

Вкажіть регіони, де був поширений опришківський рух? (ПРИКАРПАТТЯ, ЗАКАРПАТТЯ, БУКОВИНА)

Вкажіть рік виникнення ОУН, її лідера. (1929, КОНОВАЛЕЦЬ)

Вкажіть рік загибелі командувача УПА Р.Шухевича? (1950)

Вкажіть рік ліквідації Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ. (1775)

Вкажіть рік першої згадки слова “козак” у “Хроніці польській” М.Бєльського. (1489)

Вкажіть рік прийняття урядом Речі Посполитої “Ординації війська запорозького реєстрового» (1638)

Вкажіть рік проведення радянським режимом депортації кримських татар? (1944)

97. Вкажіть рік проведенняоперації "Вісла"? (1947)

Вкажіть рік скасування інституту гетьманства в козацькій державі. (1764)

Вкажіть рік, що вважається роком утворення УПА. (1942)

Вкажіть роки гетьманування Д.Апостола. (1727-34)

Вкажіть роки гетьманування Івана Виговського. (1657-59)

Вкажіть роки гетьманування Івана Мазепи. (1687-1709)

Вкажіть роки гетьманування Кирила Розумовського. (1750-64)

Вкажіть роки гетьманування Петра Дорошенка. (1665-76)

Вкажіть роки гетьманування Петра Сагайдачного. (1616-22)

Вкажіть роки голодоморів, що пережила Україна у ХХ ст. (1921-22, 1932-33, 1946-1947)

Вкажіть роки діяльності «Братства тарасівців».(1892(1891)-98)

Вкажіть роки діяльності «Кирило-Мефодіївського товариства»? (1845-47)

Вкажіть роки діяльності «Руської Трійці», її учасників. (ШАШКЕВИЧ, ВАГИЛЕВИЧ, ГОЛОВАЦЬКИЙ 1833-38)

Вкажіть роки існування гуртка «хлопоманів», його лідера. (1859-61,АНТОНОВИЧ)

Вкажіть роки існування Нової (Підпільненської) Січі. (1734-1775)

Вкажіть роки князювання Володимира Великого в Києві.(980-1015)

Вкажіть роки князювання Данила Галицького. (1215-64)

Вкажіть роки князювання Олега в Києві? (882-912)

Вкажіть роки князювання Ольги.(945-964)

Вкажіть роки князювання у Києві Ігоря у Києві. (912-945)

Вкажіть роки перебування М.Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС. (1953-64)

Вкажіть роки повстання під проводом К.Косинського. (1591-93)

Вкажіть роки повстання під проводом С. Наливайка.(1595-96)

Вкажіть роки правління Гетьманського уряду, на час відсутності посади гетьмана в Гетьманщині. (1734-50)

Вкажіть роки правління князя Володимира Мономаха.(1113-1125)

Вкажіть роки правління на Україні ІІ Малоросійської колегії. (1764-86)

Вкажіть роки правління Ярослава Мудрого в Києві.(1019-1054)

Вкажіть роки президентських виборів в Україні і президентів.(КРАВЧУК – 1991, КУЧМА – 1994, 1999, ЮЩЕНКО – 2004, ЯНУКОВИЧ -2010)

Вкажіть роки української революції під проводом Б. Хмельницького? (1648-1654)

Вкажіть роки, протягом яких Гетьманщиною управляла І Малоросійська колегія? (1722-27)

Вкажіть суспільно-політичні течії, які виникли у 60-х роках ХІХ ст. в Галичині. (МОСКВОФІЛИ І НАРОДОВЦІ)

128. Вкажіть характерні ознаки Нової економічної політики. (запроваджувалися проподаток (c/г: продподаток - частина врожаю належала державі, частина йшла селянину на харчування, сівбу тощо, а з рештою селянин міг розпоряджатися на власний розсуд, наприклад продати, наслідок - зростання в сільгоспвиробництві
добровільні колгоспи, дозволялось утворювати кооперативи
промисловість: використання вільнонайманої праці
відновлення товарно-грошових відносин, грошова одиниця - червінець
передача у приватну власність деяких (здебільшого дрібних) підприємств)

Вкажіть характерні ознаки політики «українізації». ()

Вкажіть хронологічні рамки існування гетьманату П.Скоропадського (КВІТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1918)

Вкажіть хронологічні рамки існування ЗУНР (1 ЛИСТОПАДА 1918 – 22 СІЧНЯ 1919)

132. Вкажіть хронологічні рамки політики „українізації”. (1923-33)

133. Дайте визначення понять «полемічна література», «магдебурзьке право», «магістрат», «церковне братство». Полмічна література - сукупністьхудожньо-публіцистичнихтворів, якібулинаписані у формі церковно-історичнихтрактатів, відкритихлистів, послань, промов Магдебурзьким правом називають один з різновидів прав міських общин, якіізЗахідноїЄвропипоширювалися на українськіземлі, починаючи з XIV ст. Магістра́т — у XIII—XIX ст. узагальненаназва (за Магдебурзьким правом) органів станового міщанськогосамоврядування і суду в деякихєвропейських державах (зокрема, й в Україні) ЦЕРКОВНЕБРАТСТВО – е группа активних людей з громади, якідобровільнозголошувалисядопомогтисвященикові у йогослужінніБогові та громаді.

Дайте визначення термінів «полюддя», «данина», «урок», «погост», «златник», «язичництво», «сеньйорат».

Дайте визначення терміну “десталінізація”.

Дайте визначення терміну “дисиденти”..Дисиденти – рух, учасникиякого в СРСР виступали за демократизаціюсуспільства, дотримання прав і свобод людини, в Україні – завільнийрозвитокукраїнськоїмовитакультури, реалізацію прав українського народу на власнудержавність

137. Дайте визначення терміну „перебудова” та вкажіть її хронологічні рамки. Перебудова – загальнаназвасукупностіполітичних та економічних реформ, що проводились в СРСР у 1985-1991рр

Данина - натуралнийабогрошовийподатокізпідкорених племен і народів

138. Де відбувся найбільший селянський виступ в Україні у період російської революції 1905-1907 рр.: г) селі Великі Сорочинці на Полтавщині.

Де загинув Є.Коновалець і хто вчинив на нього замах? (РОТТЕРДАМ(ГОЛЛАНДІЯ)- СУДОПЛАТОВ)

Де загинув С.Петлюра і хто вчинив на нього замах? (ПАРИЖ, ШВАРЦБАРД)

Де і коли на території України відбулася найбільша танкова битва в період радянсько-німецької війни? (БИТВА ПІД ПРОХІРОВКОЮ 12 ТРАВНЯ 1941)

142. До кого з київських князів бояри звернулися із доріканнями: ”Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...”? (СВЯТОСЛАВ)

До складу яких держав належали українські етнічні території у міжвоєнний період? (СРСР, РУМУНІЯ, ПОЛЬЩА, ЧЕХОСЛОВАЧИНА)

До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Київ? (РЕЙХКОМІСАРІАТ «УКРАЇНА»)

До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Одеса? («ТРАНСНІСТРІЯ»)

До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входила територія Східної Галичини? (ДИСТРИКТ «ГАЛИЧИНА»)

До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Львів? (ДИСТРИКТ «ГАЛИЧИНА»)

До якої держави належала Північна Буковина і Бессарабія у період між світовими війнами? (РУМУНІЯ)

Друкованим органом якої із західноукраїнських політичних партій у міжвоєнний період була газета «Діло»? (УНДО)

З котрого року Львівський університет носить ім’я Івана Франка? (1940)

За правління якого київського князя укладено збірник законів «Руська правда»? (ЯРОСЛАВ МУДРИЙ)

За правління якого князя був збудований Софійський собор? (ЯРОСЛАВ МУДРИЙ)

За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договори? (ОЛЕГ)

За яким договором Закарпаття було передано Чехо-Словаччині? (СЕН-ЖЕРМЕНСЬКИЙ)

155. Згідно із письмовими джерелами першим київським митрополитом руського походження був… (вписати) (ІЛАРІОН)

Златник — перша золота монета, щокарбувалася у Київськійдержавінаприкінці Х — початку ХІ ст. за Володимира Святославовича

ЗУНР

ІІ Світова війна

Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття

Кого було обрано Президентом України у 1999 р.? (ЛЕОНІД КУЧМА)

Кого вважають засновниками першої політичної партії у Східній Галичині? (ФРАНКО, ПАВЛИК)

Кого вважають засновником першої Запорізької Січі? (ДМИТРО БАЙДА-ВИШНЕВЕЦЬКИЙ)

159. Кого з діячів української культури XVIII ст. стосуються такі слова: “Світ мене ловив, але не спіймав? ” (СКОВОРОДА)

Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевський назвав ”козаком на престолі”? (СВЯТОСЛАВ)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 676; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.44.30 (0.019 с.)