Вкажіть, який синонім можна вжити до терміну пухирцевий синапсМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть, який синонім можна вжити до терміну пухирцевий синапсА. Безпухирцевий

В. Електричний

С. Хімічний

Д, Нексус

Е. Нейросома

Вкажіть, як називаються щільні контакти між нервовими клітинами

А. Нексуси

В. Хімічні синапси

С. Електричні синапси

Д. Нейротрансмісери

Е. Пухирцеві синапси

Що означає поняття нексус

А. Щільні контакти клітин

В.Хімічні синапси

С. Електричні синапси

Д. Пухирцеві синапси

Е. Безпухирцеві синпси

Вкажіть, який синонім можна вжити до терміну безпухирцевий синапс

А. Нейротрансмісер

В. Нексус

С. Пухирцевий

Д. Хімічний

Е. Електричний

Вкажіть, який з перерахованих медіаторів є гальмівним

А. Адреналін

В. Норадреналін

С. Ацетилхолін

Д. Дофамін

Е. Гліцин

Вкажіть, який з перерахованих медіаторів є гальмівним

А. Адреналін

В. ГАМК

С. Дофамін

Д. Норадреналін

Е. Серотонін

Вкажіть, як називається перша ланка нервової рефлекторної дуги

А. Аферентною ланкою

В. Рецептор

С. Нервовий центр

Д. Ефектор

Е. Еферентне волокно

Вкажіть, як називається рефлекси, що виникають в м’язах і сухожилках

А. Інтерорецепторами

В. Пропріорецепторами

С. Вісцерорецепторами

Д. Вегетативними

Е.Естерорецепторами

Вкажіть, як називається рефлекси, що виникають у внутрішніх органах людського організму

А. Ахілові

В. Екстерорецептори

С. Пропріорецептори

Д. Вісцерорецептори

Е. Сухожильні

Дайте поняття визначенню еметропія

А. Заломлення променів на сітківці

В. Пристосувальна здатність ока

С. Заломлення променів перед сітківкою

Д. Порушення зіничного рефлексу

Е. Заломлення променів за сітківкою

Дайте поняття визначенню гіперметропія

А. Заломлення променів на сітківці

В. Пристосувальність ока

С. Заломлення променів за сітківкою

Д. Порушення зіничного рефлексу

Е . Заломлення променів перед сітківкою

Дайте поняття визначенню міопія

А. Заломлення кришталика

В. Скорочення війчастого м’язу

С. Заломлення променів на сітківці

Д. Заломлення променів за сітківкою

Е. Заломлення променів перед сітківкою

Вкажіть, на якій анатомічній структурі ока в нормі заломлюються

Світлові промені

А. На кришталику

В. На сітківці

С. Перед сітківкою

Д. На рогівці

Е. За сітківкою

Вкажіть,на якій анатомічній структурі ока заломлюються промені

При короткозорості

А. На рогівці

В. Перед сіткікою

С. На сітківці

Д. На кришталику

Е. За сітківкою

Вкажіть, на якій анатомічній структурі ока заломлюються промені

При далекозорості

А. За сітківкою

В. На рогівці

С. За рогівкою

Д. Н а сітківці

Е. На райдужці

Вкажіть, в якій анатомічній складовій нервової системи знаходиться нервовий центрт регуляції зору

А. Лобовій частці

В. Передцентральній звивині

С. Тім’яній частці

Д. Потиличній частці

Е. Скроневій частці

Вкажіть, в якій анатомічній складовій нервової системи знаходиться нервовий центрт регуляції акту травлення

А. Проміжному мозку

В. Лобовій частці

С. Середньому мозку

Д. Потиличній частці

Е. Довгастому мозку

Визначіть, яка речовина складає 99 відсотків слини людини в нормі

А. Ферменти

В. Органічні речовини

С. Вода

Д. Мальтаза

Е. Муцин

Вкажіть, в чому полягає основна функція муцину слини

А. Формування харчової грудки

В. Перетравлення білків

С. Перетравлення жирів

Д. Бактерицдну дію

Е. Всмотування води

Вкажіть,які з нижче перечислених ферментів відносять до ферментів слини

А. Пепсин

В. Амілаза

С. Желатиназа

Д. Трипсин

Е. Хімозин

Вкажіть, які з нижче перечислених ферментів відносять до ферментів слини

А. Пепсин

В. Желатиназа

С. Мальтаза

Д. Хімозин

Е. Трипсин

Визначте, які поживні речовини розщеплює амілаза слини

А. Крохмаль

В. Білок

С. Мальтозу

Д. Жири

Е. Воду

Визначте, які поживні речовини розщеплює мальтаза слини

А. Крохмаль

В. Воду

С. Полісахариди

Д, Білки

Е. Мальтозу

Вкажіть, які з нижче перечислених речовин містяться в слині людини в нормі

А. Глікоген

В. Пепсин

С. Желатиназа

Д. Муцин

Е. Ліпаза

Вкажіть, які з нижче перечислених речовин містяться в слині людини в нормі

А.Глікоген

В. Амілаза

С. Альдостерон

Д. Желатиназа

Е. Трипсин

Вкажіть, які з нижче перечислених речовин містяться в слині людини в нормі

А. Пепсин

В. Желатиназа

С. Макроліди

Д. Ліпаза

Е. Хемозин

Вкажіть, де в основному відбувається всмоктування води

А. В порожнині рота

В. В шлунку

С. В дванадцяти пальній кишці

Д. В брижовому відділі тонкої кишки

Е. В товстій кишці

Вкажіть, скільки часу харчова грудка знаходиться в ротовій порожнині в нормі

А. 1 – 2 с

В. 4 – 5 с

С. 15 – 18 с

Д. 20 – 40 с

Е. 50 -60 с

Вкажіть, в якій слинній залозі виробляється в нормі серозна слина

А. Малими слинними залозами

В. Під’язиковими залозами

С. Підщелепними і під’язиковими залозами

Д. Привушними залозами

Е. Обкладочними клітинами

Визначте, скільки слини виділяється за добу в людини в нормі

А. 900 -1000 мл

В. 600 -800 мл

С. 100 -200 мл

Д. 300- 400 мл

Е. 400 – 500 мл

Вкажіть, від якого з нижче перерахованого чинника залежить якісний склад слини людини

А. Віку людини

В. Пори доби

С. Складу шлункового соку

Д. Характеру їжі

Е. Рівня інсуліну

Визначте, в якому відділі шлунково – кишкового тракту людини утворюється

Трипсин

А. Підшлунковій залозі

В. Ротовій порожнині

С. Тонкому кишечнику

Д. Жовчному міхурі

Е. Товстому кишечнику

Вкажіть, як називається перший етап серцевого циклу людини

А. Діастола шлуночків

В. Період напруження

С. Систола передсердь

Д. Діастола передсердь

Е. Період виштовхування

Вкажіть, в якій анатомічній структурі серцево –судинної системи кров знаходиться в період напруження серцевого циклу

А. Правому передсерді

В. Аорті

С. Лівому передсерді

Д.Передсердях

Е. Шлуночках

Вкажіть, в якій анатомічній структурі серцево –судинної системи кров знаходиться в період виштовхування серцевого циклу

А. Капіляри

В. Колах кровообігу

С. Праве передсердя

Д. Шлуночки

Е. Порожнисту вену

Вкажіть, скільки часу триває серцевий цикл людини в нормі

А. 0,5 с

В. 0,7 с

С. 0,8с

Д. 10 с

Е. 15 с

Вкажіть, в якій анатомічній складовій нервової системи знаходиться нервовий центрт регуляції серцево – судинної діяльності

А. Проміжному мозку

В. Гіпокампі

С. Середньому мозку

Д. Довгастому мозку

Е. Мозочку

Вкажіть, в яких анатомічних складових серцево – судинної системи знаходяться рецептори рефлексу Ціона - Людвіга

А. Дуги аорти

В. Верхньої порожнистої вени

С. Лівого шлуночка

Д. Капілярів

Е. Правого передсердя

Визначте, під впливом яких нижче перерахованих речовин ангіотензиноген перетворення в ангіотензин 1

А. Альдостерону

В. Реніну

С. Вазопресину

Д. Нікотину

Е. Ангіотензину 2

С. Ацетилхолін

Вкажіть які з нижче перерахованих положень притаманні шлунковому соку людини в нормі

А. Має кислу реакцію

В. До його складу входять жирні кислоти

С. Має лужну реакцію

Д. До його складу входять альфа - амілаза

Вкажіть, які з нижче перерахованих речовин звужують судини

А. Ацетилхолін

В. Пепсин

С. Вазопресин

Д, Пролактин

Е. АКТГ

150.Вкажіть, які з нижче перерахованих речовин розширюють судини

А. Адреналін

В. Вазопресин

С. Серотонін

Д. Альдостерон

Е. Гістамін

151. Яку назву має м’язова клітина людського організму

А. Остеоцит

В. Нейроцит

С. Міоцит

Д. Міоглобін

Е. Нейрон

Вкажіть як називається специфічний органоїд м’язових клітин, що забезпечує скорочення

А. Міофібрили

В. Міофібрили

С. Міоцити

Д. Сарколема

Е. Саркоплазма

Вкажіть як називаються товсті білкові нитки міофіламентів

А. Актин

В. Міозин

С. Міомер

Д. Міоглобін

Е. Саркомер

Вкажіть як називаються тонкі білкові нитки міофіламентів

А. Міозин

В. Міомер

С. Міоглобін

Д. Актин

Е. Саркомер

Визначте, які з нижче перерахованих анатомічних структур утворюють темні смуги посмугованих м’язів

А. Міоцити

В. Міобласти

С. Ізотропні диски

Д. Анізотропні диски

Е. Міоглобін

Визначте ,які з нижче перерахованих анатомічних структур утворюють світлі смуги посмугованих м’язів

А. Анізотропні диски

В. Ізотропні диски

С. Міоцити

Д. Міоглобін

Е. Міобласти

Вкажіть, які з нижче перерахованих анатомічних структур один раз заломлюють світло під мікроскопом

А. Анізотропні диски

В. Міоцити

С. Ізотропні диски

Д. Міобласти

Е. Міоглобін

Вкажіть, які з нижче перерахованих анатомічних структур два рази заломлюють світло під мікроскопом

А. Анізотропні диски

В. Ізотропні диски

С. Міобласти

Д. Міоцити

Е. Міоглобін

 

Вкажіть, в якій анатомічній складовій нервової системи знаходиться нервовий центрт регуляції зіничного рефлексу

А. Довгастому мозку

В. Потиличній частці

С. Спинному мозку

Д. Водопроводі Сільвія

Е. Скроневій частціПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.02 с.)