Ритмічний рух очей, що змінюється зворотними стрибкамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ритмічний рух очей, що змінюється зворотними стрибкамиА. Міопія

В. Рефракція

С. Аберація

Д. Ністагм

Е. Астигматизм

Визначте в якій анатомічній структурі сечовидільної системи утворюється

Первинна сеча

А. Нирковій мисці

В. Кірковій частині нирки

С. В нирковому канальцях

Д. В сечоводах

Е. В ниркових тільцях

Вкажіть які патологічні домішки сечі містяться при піурії

А. Білок

В. Еритроцити

С. Велика кількісьі лейкоцитів

Д. Бактерії

Е. Циліндри

Дайте визначення як називається третій етап сечі

А. Екзальтація

В. Секреція

С. Дивергенція

Д. Фільтрація

Е. Реабсорбція

Яка кількість первинної сечі утворюється за добу в здорової людини

А. 15 – 18 л

В. 10 - 30 л

С. 90 – 100 л

Д. 150 – 180 л

Е. 200 - 300 л

Вкажіть які патологічні домішки сечі містяться при протеїнурії

А. Нітрати

В. Урати

С. Білок

Д.Циліндри

Е. Фібрин

Визначте в якій анатомічній структурі сечовидільної системи утворюється вторинна сеча

А. Ниркових канальцях

В. Кірковій частині нирки

С. Нирковій мисці

Д. Сечоводах

Е. Ниркових тільцях

Яка кількість вторинної сечі утворюється за добу в здорової людини

А. 80 мл

В. 1 - 1,5 л

С. 15 – 18 л

Д. 10 – 20 л

Е. 150 -180 л

Дайте визначення поняттю енурез

А. Добовий діурез

В. Нічне нетримання сечі

С. Переважання нічного діурезу над нічним

Д. Затримка сечі

Е. Відношення денного діурезу над нічним

Дайте визначення фізіологічному процесу ’’ніктурія’’

А. Добовий діурез

В. Нічне нетримання сечі

С. Переважання нічного діурезу над денним

Д. Затримка сечі

Е. Відношення денного діурезу над нічним

Вкажіть які структурні елементи нервової системи являють собою кору головного мозку

А. Аксони

В. Нервові волокна

С. Тіла нейронів

Д. Дендрити

Е. Рецептори

Вкажіть які структурні елементи нервової системи являють собою сіру речовину головного мозку

А. Нервові волокна

В. Тіла нейронів

С. Ефектори

Д. Аксони

Е. Рецептори

Вкажіть які структурні елементи нервової системи являють собою білу речовину головного мозку

А. Скупчення тіл нейронів

В. Нервові волокна

С. Кора мозку

Д. Нервові волокна

Е. Нейрофібрили

Вкажіть які структурні елементи нервової системи утворюють нервовий вузол

А. Тіла нейронів

В. Нейрофібрили

С. Рецептори

Д. Синапси

Е. Ефектори

Вкажіть як називається нервовий зв'язок між аксоном і тілом нейронів

А. Аксодендритичний

В. Аксосоматичний

С. Аксоаксональний

Д, Дендродендральний

Е. Нервово – м’язевий

Вкажіть як називається нервовий зв'язок між довгим і коротким відростком нейронів

А. Сомато - соматичний

В. Дендродендритичний

С. Аксосоматичний

Д. Аксоаксональний

Е. Аксодендритичний

Вкажіть як називається нервовий зв'язок між довгим і коротким відростком

А. Аксоаксональний

В. Дендродендритичний

С. Аксосоматичний

Д. Аксодендритичний

Е. Дендросоматичний

73. Вкажіть як називається нервовий зв'язок між короткими відростками нейронів

А. Аксосоматичний

В. Аксоаксональний

С. Дендродендритичний

Д. Аксодермальний

Е. Нервово – м’язовий

Дайте визначення фізіологічному понятті ’’гематокрит’’

А. Відношення плазми до еритроцитів

В. Відношення плазми до форменних елементів

С. Кількість еритроцитів і лейкоцитів

Д. Відношення еритроцитів до тромбоцитів

Е. Відношення плазми до лейкоцитів

Вкажіть в якій анатомічній структурі людського організму утворюються еритроцити

А. Печінці

В. Судинах

С. Селезінці

Д. Червоному кістковому мозку

Е. Лімфатичних вузлах

Дайте визначення фізіологічному понятті

’’пойкілоцитоз’’ –

А. Різних розмірів еритроцитів

В. Різних розмірів лейкоцитів

С. Різних розмірів еритроцитів

Д. Різної форми тромбоцитів

Е. Різної форми лейкоцитів

Дайте визначення фізіологічному понятті ’’дефібринована кров’’

А. Кров без лейкоцитів

В. Кров без тромбоцитів

С. Кров без лейкоцитів і еритроцитів

Д. Кров без еритроцитів

Е. Кров без фібрину

Визначте при дії якої речовини протромбін перетворюється в тромбін

А. Плазми

В. Еритрцитів

С Фібриногену

Д. Протрмбокінази

Е. Фібрину

Дайте визначення фізіологічному понятті ’’гіперкоагуляція’’

А. Підвищення згортання крові

В. Зниження згортання крові

С. Зниження ШОЕ

Д. Порушений гематокрит

Е. Зниження гематокриту

Дайте визначення фізіологічному понятті резус – фактор

А. Аглютиногени

В. ШОЕ

С. Специфічний білок на еритроцитах

Д. Аглютинін

Е.Специфічний білок на тромбоцитах

Вкажіть скільки часу еритроцити живуть в нормі

А. 120 днів

В. 130 днів

С. 8 – 12 днів

Д. 150 днів

Е. 30 – 40 днів

Вкажіть який орган чуття складає отолітовий апарат і 3 півколові канали складають

А. Орган нюху

В. Орган смаку

С. Вестибулярний апарат

Д. Гіпокамп

Е. Орган дотику

Як називається ритмічний рух очей, що змінюється зворотнім стрибком

А. Отолітовим апаратом

В. Періостальним рефлексом

С. Дермографізмом

Д. Ністагмом

Е. Гіпергідрозом

До вестибуло – вегетативних реакцій відносять

А. Посилене потовиділення

В. Викид адреналіну

С.Пришвидшений ріст організму

Д. Підвищення згортання крові

Е. Арефлексію

Яка анатомічна структура вирівнює тиск у барабанній порожнині з атмосферним тиском

А. Барабанна перетинка

В. Гребінці і плями

С. Маточка

Д. Євстахієва труба

Е. Коваделко

Вкажіть яка рідини в нормі заповнює перитинчастий лабіринт

А. Лімфа

В. Спинномозкова речовина

С. Ендолімфа

Д. Повітря

Е. Перилімфа

Вкажіть яка рідини в нормі заповнює кістковий лабіринт

А. Лімфою

В. Перилімфою

С. Спинномозковою речовиною

Д. Азотом

Е. Ендолімфою

Перша ланка якого сенсорного аналізатора представлена гребінцями і плямами

А. Смакового аналізатора

В. Нюхового аналізатора

С. Тактильної чутливості

Д.Вестибулярного апарату

Е. Больової чутливості

Звук – це коливання

А. Ендолімфи

В Перилімфи

С. Лімфи

Д. Форменних елементів

Е. Повітря

Вкажіть який рівень гучності викликає больові відчуття в нормі

А. 70 – 80 дБ

В. 80 – 90 дБ

С. 100 – 110 дБ

Д. 100 -120 дБ

Е. 120 – 140 дБ

В якій анатомічній структурі знаходиться нервовий центр слуху

А. Лобовій чкстці

В. Довгастому мозку

С. Скроневій частці

Д. Потиличній частці

Е. Тім’яній частці

Що означає поняття аносмія

А. Втрата дотику

В. Втрата нюху

С. Втрата відчуття теплової чутливості

Д. Втрата відчуття смаку

Е. Втрата вібраційної чутливості

Вкажіть який термін в нормі триває світлова адаптація

А. 4 -6 хв

В. 10 – 29 хв

С. 30 – 40 хв

Д. 40- 50 хв

Е.1 годину

Вкажіть який термін в нормі триває темнова адаптація

А. 4 – 6 хв

В. 10 -20 хв

С 30 – 40 хв

Д. 40 -50 хв

Е. 50 -60 хв

Що означає поняття архомазія

А. Порушення нюху

В. Не сприймається червоний колір

С. Втрата больової чутливості

Д. Не сприймання синього кольору

Е. Повна колірна сліпота

Вкажіть як називається в нормі гранична здатність ока розрізняти окремі предмети

А. Акомодація

В. Рефракція

С. Поле зору

Д. Гострота зору

Е. Анізокорія

За допомогою якого пристрою визначають гостроту зору

А. Таблиць Сівцева

В. Електроміографа

С. Огляду очного дна

Д. Периметра

Е. Указки

Вкажіть яка має бути відстань між обстежуваним і таблицею Сівцева

А. 3 м

В. 4 м

С. 5 м

Д. 6 м

Е 7 м

За яким рядком таблиці Сівцева оцінюють гостроту зору обстежуваного

А. За першим рядком таблиці

В. За рядком, в якому були названі всі оптотипи

С. За передостаннім рядком, в якому були названі всі оптотипи

Д. За останнім рядком

Е. За третім рядком знизу

За допомогою якого пристрою визначають поле зору

А. Таблиці Сівцева

В. ЕКГ

С. Ортостатичної проби

Д. ЕМГ

Е. Периметра

При якому процесі зіниця розширюється в здорової людини

А. Освітленні

В. Викиді паратгормону

С. Болі

Д. Вагусних пробах

Е. Дії парасимпатичної НС

При якому процесі зіниця звужуються в здорової людини

А. Вагусних пробах

В. Дії симпатичної НС

С. Болі

Д. Освітленні

Е. Виробленні окситоцину

Вкажіть який прцес в людському організмі забезпечує симпатична нервова система

А. Розширює зіницю

В. Знижує частоту серцевих скорочень

С. Підвищують перистальтику

Д. Підвищують тонус матки

Е. Звужують зіницю

Вкажіть який прцес в людському організмі забезпечує парасимпатична нервова система

А. Розширює зіницю

В. Звужує зіницю

С. Підвищує перистальтику

Д. Підвищує тонус матки

Е. Підвищує обмін речовин

Вкажіть кількість паличок в здорової людини

А. 50 млн.

В. 70 млн

С. 100 млн.

Д. 120 млн.

Е. 140 млн

Вкажіть кількість колбочок в здорової людини в здорової людини

А. 1 млн.

В. 3млн

С. 6 млн

Д. 10 млн

Е. 20 млн

Які з анатомічних структур ока забезпечують денне бачення в нормі

А. Колбочки

В. Сітківка

С. Рогівка

Д. Палички

Е. Сліпа пляма

Які з анатомічних структур ока забезпечують сутінковий зір

А. Колбочки

В. Сітківка

С. Палички

Д. Кришталик

Е. Склисте тілоПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.014 с.)