Автором якої відомої книги є П.Шелест? («Україна НАША РАДЯНСЬКА») 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автором якої відомої книги є П.Шелест? («Україна НАША РАДЯНСЬКА»)Автором якої відомої книги є П.Шелест? («Україна НАША РАДЯНСЬКА»)

Автором якої книги є Юліан Бачинський? («Україна IRREDENTA»)

В котрому році Антанта вирішила тимчасово передати Східну Галичину під владу Польщі? (1919)

В котрому році більшовики почали втілення НЕПу? (1921)

В котрому році було видрукувано першу книгу в Україні? («БУКВАР», «АПОСТОЛ»)

В котрому році в Україні в обіг введено гривню? (1996)

В котрому році між Російською державою та Річчю Посполитою була укладена угода, яка вперше передбачала поділ Гетьманщини по Дніпру? (1667)

В котрому році опубліковано «Острозьку біблію»? (1581)

В котрому році Українська гетьманська держава остаточно розкололася на два гетьманства? (1663)

В котрому столітті було створено «Остромирове Євангеліє»? (9 СТОЛІТТЯ)

В результаті якої битви Російська армія захопила Східну Галичину, Буковину і частину Закарпаття? (ГАЛИЦЬКА БИТВА 1914 Р.)

В яких роках у Львові діяв Український таємний університет? (1921-25)

.

12. Виберіть правильну відповідь: На початку ХХ ст.. до складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території: а) Східна Галичина і Буковина, Підкарпатська Русь;

Війська якої країни у 1939 р. окупували територію Карпатської України ? (УГОРЩИНА)

14. Вкажіть автора твору «Сповідь у камері смертників». (ЛУК*ЯНЕНКО)

15. Вкажіть гасло під яким проходила діяльність Центральної Ради протягом 1917 р. («боротьба за національно-територіальнуавтономію для України.!»)

Вкажіть дату вступу України в СОТ? (2008)

Вкажіть дату ліквідації Греко-Католицької Церкви в Галичині (БЕРЕЗЕНЬ 1946)

Вкажіть дату проведення «другої хвилі» арештів українських дисидентів. (1972)

19. Вкажіть дату проведення голодування студентів з вимогою не допустити підписання нового союзного договору, відставки голови Верховної Ради УРСР Кравчука Л. та голови Ради Міністрів В. Масола. (ЖОВТЕНЬ 1990)

Вкажіть дату проведення судового процесу «Шахтинська справа». (1928)

Вкажіть дату проведення сфабрикованого судового процесу «Спілки визволення України». (9 БЕРЕЗНЯ -19 КВІТНЯ 1930)

Вкажіть дату проведення ХХ з’їзду КПРС, на якому М. Хрущов виступив з критикою Й. Сталіна. (1956)

Вкажіть дату проголошення акту злуки УНР та ЗУНР. (22 СІЧНЯ 1919 Р.)

Вкажіть дату проголошення І Універсалу.(ЧЕРВЕНЬ 1917)

Вкажіть дату проголошення незалежності Карпатської України. (15 БЕРЕЗНЯ 1939)

Вкажіть дату проголошення незалежності України. (24 СЕРПНЯ 1991)

Вкажіть дату створення Галицько-Волинського князівства. (1199)

Вкажіть дату створення Директорії. (ЛИСТОПАД 1918)

Вкажіть дату створення кафедри історії у Львівському університеті та її (1894 , ГРУШЕВСЬКИЙ)

Вкажіть дату створення політичними емігрантами із Наддніпрянщини Союзу Визволення України, його очільника. (4 СЕРПНЯ 1914Р. ДОНЦОВ)

Вкажіть дату створення Української Центральної Ради. (БЕРЕЗЕНЬ 1917 Р.)

Вкажіть дату укладення Берестейської унії. (1596)

Вкажіть дату укладення Віленського перемир’я. (1656)

Вкажіть ім’я відомого архітектора 18 ст. на західно-українських землях, будівничого Собору св. Юра у Львові. (БЕРНАРД МЕРИТИН)

Вкажіть ім’я відомого іконописця часів Київської Русі. (АЛІПІЙ )

Вкажіть ім’я гетьмана – автора першої Конституції України. (ПИЛИП ОРЛИК)

Вкажіть ім’я гетьмана арештованого і ув’язненого за наказом Петра І у Петропавловській фортеці, де він і помер. (ПОЛУБОТОК)

Вкажіть ім’я гетьмана, який найбільше сприяв і фінансував розвиток освіти і культури в Гетьманщині. (МАЗЕПА)

Вкажіть ім’я гетьмана, який отримав від Петра І орден Св. Андрія Первозванного, за його ж клопотанням отримав титул Князя Священної Римської Імперії, орден Білого орла від польського короля. (МАЗЕПА)

Вкажіть ім’я гетьмана, який провів реформу Генерального суду, вперше за його правління було створено державний бюджет, ініціював створення комісії для укладання збірника законів. (ДАНИЛО АПОСТОЛ)

Вкажіть ім’я засновника українського книгодрукування. (ІВАН ФЕДОРОВ)

Вкажіть ім’я князя, що здійснив похід проти Візантії у 860 р.? (АСКОЛЬД)

Вкажіть ім’я князя, що правив у Галичині протягом 1153–1187 рр.? (ЯРОСЛАВ ОСМОМИСЛ)

Вкажіть ім’я князя, що розпочав карбувати золоті та срібні монети? (ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ)

Вкажіть ім’я найбільш відомого лідера опришківського руху? (ОЛЕКСА ДОВБУШ)

Вкажіть ім’я особи, яка у 1926 р. розкритикував кадрову політику радянського керівництва, яка суперечила раніше задекларованим обіцянкам призначати на керівні посади вихідців з українців. (ШУМСЬКИЙ)

Вкажіть ім’я особи, яка у 1928 р. на сторінках журналу «Більшовик України» критикували економічну політику керівництва СРСР щодо УРСР. (ВОЛОБУЄВ)

Вкажіть ім’я третього президента України, роки його президентства. (ЮЩЕНКО 2005-2009)

Вкажіть імена відомих вам українських композиторів XVIII ст. (АРТЕМ ВЕДЕЛЬ, ДМИТРО БОРТНЯНСЬКИЙ, МАКСИМ БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Вкажіть імена відомих вам українських художників XVIII ст. В.Боровиковський, Д.Левицький

Вкажіть країну, яка підтримувала П. Дорошенка у боротьбі з Московською державою та Річчю Посполитою. (ТУРЕЧЧИНА)

Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих восени 1914 року територіях. (ГЕНЕРАЛ -ГУБЕРНАТОРСТВО)

Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих територіях у вересні 1914 р., її очільника. (ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ГЕОРГІЙ БОБРИНСЬКИЙ)

Вкажіть назву армії Карпатської України, хто був її комендантом?(КАРПАТСЬКА СІЧ, КЛИМПУШ)

Вкажіть назву вищого законодавчого тимчасового органу влади у період Директорії УНР із функціями парламенту. (ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ)

Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис. козаків? (ЗБОРІВСЬКИЙ)

Вкажіть назву договору, який передбачав поширення влади гетьмана на три воєводства: Київське, Чернігівське та Брацлавське. (ЗБОРІВСЬКИЙ)

Вкажіть назву документа, що забороняв ввозити з-за кордону книги українською мовою. (ЕМСЬКИЙ УКАЗ)

Вкажіть назву документа, яким більшовицький Раднарком оголошував війну Центральній Раді?.(«МАНІФЕСТ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З УЛЬТИМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ»)

Вкажіть назву документу, що передбачав поділ Східної Європи на сфери впливу між СРСР та Німеччиною. (ПАКТ РІББЕНТРОПА-МОЛОТОВА)

Вкажіть назву збірника законів, автором якого є Володимир Мономах? («СТАТУТ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА»(«УСТАВ»))

Вкажіть назву і рік укладення договору, який остаточно закріпив поділ Гетьманщини по Дніпру? («ВІЧНИЙ МИР» 1686)

Вкажіть назву міста, де виникло перше церковне братство. (ЛЬВІВ)

Вкажіть назву першої у Львові газети українською мовою («ЗОРЯ ГАЛИЦЬКА»)

Вкажіть назву першої української політичної організації в Галичині, створеної у 1848 р. (ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА)

Вкажіть назву першої української політичної партії на Наддніпрянщині?(РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ)

Вкажіть назву політичної організації, створеної галицькими політиками у серпні 1914 р.(ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА)

Вкажіть назву політичної організації, яка ініціювала створення Легіону Українських Січових Стрільців. (ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА)

Вкажіть назву статті, опублікованої у 1928 р. на сторінках журналу «Більшовик України», автор якої критикував економічну політику керівництва СРСР щодо УРСР.(«ДО ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ»)

Вкажіть назву суспільно-політичної течії, які обстоювали думку про тотожність галицьких русинів з росіянами. («МОСКВОФІЛИ»)

Вкажіть назву течії, представники якої підкреслювали етнічну тотожність русинів Галичини і наддніпрянських українців (НАРОДОВЦІ)

Вкажіть назву українського радянського уряду, створеного у Харкові у грудні 1917 р. (НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ)

Вкажіть назву часопису, видання якого забороняв Емський указ. («КИЇВСЬКИЙ ТЕЛЕГРАФ»)

Вкажіть назву часопису, який видавали громадівці у Петербурзі. («ОСНОВА»)

Вкажіть одного з лідерів громадівського руху, який видавав часопис «Громада» в еміграції. (ДРАГОМАНОВ)

Вкажіть основних учасників Кирило-Мофодіївського товариства. (КОСТОМАРОВ, БІЛОЗЕРСЬКИЙ, ГУЛАК, КУЛІШ, МАРКОВИЧ)

Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства («ЗАКОН БОЖИЙ. КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»; «СТАТУТ СЛОВ’НСЬКОГО БРАТСТВА СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ»)

Вкажіть офіційну назву України на момент проголошення її незалежності. (УРСР –УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА)

Вкажіть регіони, де був поширений опришківський рух? (ПРИКАРПАТТЯ, ЗАКАРПАТТЯ, БУКОВИНА)

Дайте визначення терміну “дисиденти”. .Дисиденти – рух, учасникиякого в СРСР виступали за демократизаціюсуспільства, дотримання прав і свобод людини, в Україні – завільнийрозвитокукраїнськоїмовитакультури, реалізацію прав українського народу на власнудержавність

137. Дайте визначення терміну „перебудова” та вкажіть її хронологічні рамки. Перебудова – загальнаназвасукупностіполітичних та економічних реформ, що проводились в СРСР у 1985-1991рр

Де загинув Є.Коновалець і хто вчинив на нього замах? (РОТТЕРДАМ(ГОЛЛАНДІЯ )- СУДОПЛАТОВ)

Де загинув С.Петлюра і хто вчинив на нього замах? (ПАРИЖ, ШВАРЦБАРД)

До складу яких держав належали українські етнічні території у міжвоєнний період? (СРСР, РУМУНІЯ, ПОЛЬЩА, ЧЕХОСЛОВАЧИНА)

За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договори? (ОЛЕГ)

ЗУНР

ІІ Світова війна

Кого було обрано Президентом України у 1999 р.? (ЛЕОНІД КУЧМА)

Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевський назвав ”козаком на престолі”? (СВЯТОСЛАВ)

Коли українська делегація підписала мирний договір з країнами Четверного союзу, який передбачав визнання самостійності України, допомогу німецьких та австрійських військ у боротьбі проти більшовицьких військ? (1918)

Кому належала вища законодавча влада в Українській козацько-гетьманській державі? (ГЕНЕРАЛЬНА РАДА)

225. Кому належить гасло «Геть від Москви!» (ХВИЛЬОВИЙ)

На територію якої держави відступила Армія УНР після поразки у боротьбі з російськими більшовиками? (ПОЛЬЩА)

Назвіть голів Верховної Ради України в період 1991-2009 рр.? (1990р. - 1991р. – Леонід Кравчук 1991р. - 1994р. – Іван Плющ; 1994р.- 1998р. – Олександр Мороз 1998р. - 2000р. – Олександр Ткаченко 2000р. - 2002р. – Іван Плющ; 2002р. - 2006р. – Володимир Литвин; 2006р. - 2007р. – Олександр Мороз; 2007р. - 2008р. – Арсеній Яценюк; 2008р.-2009р. – Володимир Литвин.)

Назвіть імена трьох командувачів українських військ у Львові під час листопадових боїв з польськими частинами у листопаді 1918 р.? (ВІТОВСЬКИЙ, КОЗАК, СТЕФАНІВ)

Назвіть командирів найбільших радянських партизанських загонів, що діяли на території України в період Другої світової війни (КОВПАК, ФЕДОРОВ, САБУРОВ, МАЛІКОВ)

Назвіть місця масового знищення нацистами цивільного населення та військовиків на території Львова. (ЛЬВІВСЬКА ЦИТАДЕЛЬ, КОНЦТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, ЯНІВСЬКИЙ КОНЦТАБІР, ТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ МВС №275, «ЄВРЕЙСЬКЕ ГЕТТО», ТАБІР СМЕРТІ БІЛЯ ЛИСИНИЦЬКОГО ЛІСУ)

Назвіть нацистські концтабори, що існували у Львові в 1941-1944 рр. (ЛЬВІВСЬКА ЦИТАДЕЛЬ, КОНЦТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИ, ТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ МВС №275, «ЄВРЕЙСЬКЕ ГЕТТО», ТАБІР СМЕРТІ БІЛЯ ЛИСИНИЦЬКОГО ЛІСУ)

258. Назвіть основних діячів „шістдесятників”. (ЛІНА КОСТЕНКО, ІВАН ДРАЧ, ВАСИЛЬ СТУС, АЛЛА ГОРСЬКА, МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ, )

Поясніть термін «націонал-комунізм» (Націонал-комунізм — національноорієнтованийнапрям у комуністичномурусі, щовиник 1917—20 середчастинибездержавнихнародівколишньоїРосійськоїімперії. Йогоприбічникивважали, щоствореннякомуністичноїекономікиприведе до знищення як соціального, так і національногогноблення.)

Проти кого виступили руські дружини в битві на р. Калка? (ПРОТИ МОНГОЛЬСЬКОГО ВІЙСЬКА)

Хто був Головним Отаманом Армії УНР? (СИМОН ПЕТЛЮРА)

Хто був командувачем більшовицьких військ у битві під Крутами? (МУРАВЙОВ)

Хто з київських князів відвоював у поляків т.зв. Червенські міста? (ЯРОСЛАВ І МСТИСЛАВ)

Хто з київських правителів Русі вперше запровадив елементи державного бюджету?(ОЛЬГА)

Хто з руських князів розгромив Хозарський каганат? (СВЯТОСЛАВ)

Хто з Рюриковичів протягом 1019 – 1036 рр. був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим?(МСТИСЛАВ)

Хто став ідеологом українського інтегрального націоналізму у міжвоєнний період? (ДОНЦОВ)

Як називався вищий законодавчий орган ЗУНР?. (УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА)

Як називався парламент воюючої України, створений у 1944 р.? (УКРАЇНСЬКА ГОЛОВНА ВИЗВОЛЬНА РАДА)

Як називалася правозахисна організація українських дисидентів? (УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА ГРУПА)

Як називалася українська військова частина, що діяла в складі військ СС і у 1943 р. воювала проти Червоної армії? (СС ГАЛИЧИНА)

Яка держава першою визнала незалежність України у 1991 р.? (ПОЛЬЩА)

Який київський князь організував походи на Константинополь у 907 та 911 рр.?(ОЛЕГ)

Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї? (СВЯТОСЛАВ)

Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї? (СВЯТОСЛАВ)

Яких козаків вважали реєстровими? Реєстрові козаки – частина українського козацтва, прийнята на військову службу польсько-литовською владою і записана в окремийсписок – реєстр, звідки й назва реєстрові козаки.

Автором якої відомої книги є П.Шелест? («Україна НАША РАДЯНСЬКА»)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.011 с.)