Аналіз системи управління ланцюгом поставок 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз системи управління ланцюгом поставокУправлінням ланцюгом поставок сировини та готової продукції на ТзОВ “Імперія жирів” займається відділ логістики, який взаємодіє з такими структурними підрозділами підприємства: служба якості, комерційна служба, виробнича служба, служба маркетингу, фінансова служба, господарська служба. Розглянемо взаємодію відділу логістики та іншими підрозділами підприємства, які беруть участь в управлінні ланцюгом поставок (табл. 2.3.).

Таблиця 2.3.

Взаємодія відділу логістики з іншими підрозділами підприємства стосовно управління ланцюгом поставок

Підрозділ 3 питань
5.1 Служба якості 1) організація робіт, пов'язаних із підготовкою претензій до постачальників. 2) організація процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем і т.д.; 3) контроль відвантажень готової продукції; 4) виписка документів якості на продукцію яка відвантажується.
5.2 Комерційна служба організація процесів відвантажень продукції.
5.3 Виробнича служба надання даних про запаси тари та сировини на виробничих складах.
5.4 Служба маркетингу Внесення змін в діючі дизайни та /чи введення в дію нових дизайнів на тару та упаковку усього асортиментного ряду продукції.
5.5 Фінансова служба 1) перевірка цін; 2) погодження проплат постачальникам сировини, тари, матеріалів; 3) контроль за правильністю обліку сировини, тари, готової продукції.
5.6 Господарська служба організація процесів забезпечення підприємства всіма необхідними товарами, для підтримки господарської діяльності підприємства.положення

 

Відповідно до “Положення про відділ логістики” до задач відділу логістики входять:

1) збір, обробка та аналіз організаційної, технічної і фінансової інформації про діяльність українських та іноземних організацій, що працюють у сфері інтересів підприємства;

2) планування, організація, контроль і керування матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини, матеріалів і готової продукції до споживача згідно з інтересами та вимогами останнього, а також обробка, аналіз і збереження відповідної інформації;

3) транспортне забезпечення діяльності підприємства;

4) забезпечення виробничих підрозділів підприємства матеріально-технічними ресурсами;

5) підготовка і укладання угод на постачання матеріально-технічних ресурсів;

6) прийом, облік, збереження, передача сировини і матеріалів;

7) створення умов для збереження сировини і матеріалів, що знаходяться на тимчасовому збереженні;

8) облік сировини і матеріалів, що знаходяться на тимчасовому збереженні;

9) прийом, облік, збереження і відвантаження готової продукції;

10) створення умов для збереження готової продукції на тимчасовому збереженні (див. дод. Т).

Для ефективної взаємодії працівників відділу логістики, визначення їх завдань та відповідальності за виконані порушення на підприємстві затверджені посадові інструкції для: начальника відділу логістики, менеджера з логістики, завскладу тари і сировини, завскладу готової продукції, вантажникам. Відповідно до посадових інструкцій кожний працівник відділу логістики виконує свою роль в управлінні ланцюгом поставок на ТзОВ “Імперія жирів”, а саме:

Начальник відділу логістики:

1) управляє логістикою;

2) управляє матеріально-діяльність;

3) управляє розподілом продукції;

4) управляє транспортуванням товарів;

5) управляє ризиками в логістиці;

6) управляє логістичним персоналом (див. дод. У).

Менеджер по логістиці:

1) cкладає логістичні прогнози і плани;

2) керує матеріально-технічним постачанням і закупівлями;

3) бере участь у плануванні виробництва продукції та керуванні виробничими процесами;

4) керує запасами;

5) організовує складську діяльність;

6) керує розподілом продукції;

7) керує транспортуванням товарів (див. дод. Ф).

Завідуючий складом тари і сировини:

1) керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і відпуск товарно-матеріальних цінностей на складі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю;

2) забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, веде облік складських операцій;

3) забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність;

4) cтежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт;

5) організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту;

6) бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

8) керує працівниками складу (див. дод. Х).

Завідуючий складом готової продукції:

1) керує роботою складу по прийому, збереженню і відпустці готової продукції по її розміщенню з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшенню і прискоренню пошуку необхідних товарів;

2) забезпечує схоронність готової продукції;

3) організує роботи з комплектації, пакуванню і підготовці готової продукції до відвантаження;

4) робить відвантаження продукції згідно оформленим відповідним чином документам;

5) організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, збір, збереження і своєчасне повернення постачальникам навантажувального реквізиту;

6) веде облік складських операцій;

7) забезпечує виконання правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів;

8) складає встановлену звітність;

9) стежить за наявністю і справністю, станом приміщень, устаткування й інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт;

10) бере участь у проведенні інвентаризацій;

11) підтримує належний санітарний стан у приміщенні складів;

12) зобов'язується повідомити лаборантів служби якості, про відвантаження готової продукції, для контролю якісного завантаження продукції, виписки посвідчень про якість, та виписки ветеринарних свідоцтв для дистриб'юторів, які цього потребують;

13) забезпечує вчасну подачу залишків готової продукції (див. дод. Ц).

Вантажники:

1) навантажують, перевозять, переносять і розвантажують внутрішньо складський вантаж;

2) здійснюють доставку товару до транспортного засобу покупця;

3) кріплять і укривають вантажі на складах і транспортних засобах;

4) надають рекомендації про розміщення товару в транспортному засобі;

5) забезпечують чистоту на складі і прилеглій території;

6) надають пропозиції щодо покращення умов складу, та покращення умов обслуговування (див. дод. Ч).

Відділ логістики у своїй роботі використовує такі нормативно-правові документи: статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників відділу, інструкцію про організацію транспортування готової продукції, інструкцію по дотриманню санітарно-гігієнічних правил при перевезенні та розвантаженні вхідної сировини; правила зберігання, складування та транспортування маргаринів.

В інструкції про організацію транспортування готової продукції вказано та розписано такі головні завдання: порядок отримання і реєстрації замовлення від клієнта, пошук та подача транспорту для виконання замовлення клієнта, виписка супровідних документів, в’їзд транспорту на територію підприємства та порядок завантаження автомобіля, супровід вантажу до складів клієнтів, організація контролю за технічним станом власного (орендованого) автотранспорту (див. дод.Ю).

Відповідно до інструкції по дотриманню санітарно-гігієнічних правил при перевезенні та розвантаженні вхідної сировини визначено такі основні її положення: порядок перевезення сировини, порядок розвантаження сировини, відповідальність персоналу за порушення вимог даної інструкції (див. дод. Ю1).

ТзОВ “Імперія жирів” співпрацює із 12 постачальниками сировини для виробництва маргарину (табл.2.4.).

Таблиця 2.4.

Основні постачальники сировини для виробництва маргарину та аналогічних харчових жирів ТзОВ “Імперія жирів”

Назва підприємства Місце розташування (область та населений пункт) Сировина, що постачається
1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Агропродукти” Волинська область м.Нововолинськ Олія соняшникова  
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Нововолинський олійно-жировий комбінат” Волинська область м.Нововолинськ  
3. Приватне підприємство “Оліяр” Львівська область м.Ходорів
4. Відкрите акціонерне товариство “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”   Львівська область м.Жидачів Гофротара (паперові ящики для готової продукції, папір, фольга для маргаринів)
           

 

продовження таблиці 2.4.

5. Товариство з обмеженою відповідальністю “Система оптимум” Львівська область, м.Львів Консерванти
6. Товариство з обмеженою відповідальністю “Європак” Львівська область, м.Львів Скотч
  Приватне підприємство “Єврофлекс” Львівська область, м.Львів Плівка пакувальна
8. Товариство з обмеженою відповідальністю “ГД УТС”   Київська область, .м. Київ . Сіль
9. Товариство з обмеженою відповідальністю “Ейч Ві Пі” Емульгатори
10. Товариство з обмеженою відповідальністю “ВКП Укрпродкомпанія” Ароматизатори
11. Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтерагропак” Тара (пластикові стаканчики для маргарину)
12. Товариство з обмеженою відповідальністю “Віойл-агро” Вінницька область м. Вінниця Рослинні жири

 

ТзОВ “Імперія жирів” співпрацює із 38 дистрибюторами, які знаходяться майже в кожній області України і є постійними та надійними партнерами (див. дод. Я4).

Аналізуючи ефективність управління виробничою потужністю ТзОВ “Імперія жирів” використаємо річний звіт про виробництво промислової продукції за 2009-2012 роки (табл.2.5.).

Таблиця 2.5.

Звіт про виробництво промислової продукції ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 рр.

Звітний рік   Фактично вироблено за звітний рік
  Види продукції (за Номенклатурою продукції промисловості (НПП)) Одиниця виміру Код продукції за НПП Всього, тис. т у тому числі з власної сировини, тис. т Вартість продукції з власної сировини у фактичних цінах виробника (без ПДВ і акцизу), тис.грн
  Маргарин і продукти аналогічні т 15.43.10 3061,0 3061,0 23113,1
  3307,0 3307,0 26553,0
  3423,0 3423,0 31235,0

 

продовження таблиці 2.5.

  Маргарин і продукти пастоподібні зі зниженим чи низьким вмістом жирів, крім маргарину рідкого   10.42.10.30 4026,0 4026,0 - 3882,0 34878,1

 

Отже, згідно звіту про виробництво промислової продукції за 2009-2012 роки можна зробити висновки про ефективне управління виробничою потужністю підприємства, яка з кожним роком зростає: у 2009 році вироблено продукції – 3061 тис. тонн, у 2010 р. – 3307 тис. тонн, у 2011 р. – 3423 тис. тонн, у 2012 р. – 4026 тис. тонн.

Найменший обсяг виробництва промислової продукції був у 2009 році – 3061 тис. тонн, найбільший у 2012 р. – 4026 тис. тонн. Збільшення обсягів виробництва на 8,037% у 2010 році порівняно з 2009 р. на 3,508% у 2011 порівняно з 2009 р. на 17,616% у 2012 р. – ці дані свідчать про ефективне використання ліній виробництва маргаринової продукції протягом чотирьох років в період з 2009 року по 2012 рік та зростання обсягів замовлень від офіційних дистриб’юторів ТзОВ “Імперія жирів” (див. дод. Ш1, Щ, Щ1).

Компанія є однією з небагатьох на ринку волинської області, яка поєднує в своїй діяльності маркетингові дослідження, розробку нових видів продукції, повний виробничий цикл, продаж готової продукції, а також просування та рекламу своєї торгової марки. Новітні технології виробництва, високоякісна сировина та кваліфікований персонал дозволяють підприємству створювати продукцію високої якості за доступними цінами.

Сьогоднішньому успіху передували довгі роки клопіткої праці: підбір постачальників, пошук ідеальних рецептур, вибудовування виробничих, логістичних та управлінських процесів, робота із створення якісної дистрибуції і політики просування продукції. При цьому компанія орієнтувалася на досвід провідних світових виробників аналогічних продуктів.

За короткий час компанія модернізувала виробництво відповідно до світових стандартів харчової промисловості, провела навчання персоналу за кордоном, удосконалила бізнес процеси в цілому. Крім того, підприємству вдалось впровадити найуспішніші схеми іноземних компаній в області маркетингу, збуту й виведення на ринок нових асортиментних позицій.

З метою підвищеної лояльності населення до ТМ “Маселко” серед населення, компанія забезпечує постійну рекламу підтримку використовуючи інструменти маркетингу:

1) транзитну рекламу;

2) реклама на провідних радіостанціях та телебаченні;

3) спонсорство;

4) РОS матеріали;

5) реклама в метро;

6) реклама в інтернеті.

На постійній основі проводяться трейд-маркетингові заходи з врахуванням рекомендацій офіційних дистриб’юторів, які знаходяться практично в кожній області України, а наявність власного спеціалізованого транспорту забезпечує доставку в будь-яку точку нашої держави.

ТзОВ “Імперія жирів” розпочала активну роботу з входження на ринок В2В наприкінці 2009 року після більш, ніж 2-річної перерви, розпочавши з локальних продажів на Волині. Сьогодні професійні маргарини компанії продаються по всій території України. Ведеться робота з встановлення нових ліній для збільшення виробничих потужностей заводу.

З 1 вересня 2008 року ТзОВ “Імперія жирів” розпочала виготовлення новинки, маргарину у брикеті “Chef” ТМ “Маселко”, 60%. Головною ідеєю, якою керувались наші спеціалісти при розробці цього продукту, було створення альтернативи популярним на сьогодні спредам. Тому при створенні рецептури позиції основний наголос було зроблено на його смакові властивості, а саме відтворення смаку звичного домашнього вершкового масла. При цьому нам вдалось забезпечити конкурентну ціну на полиці (2,99 грн.), зберегти усі корисні властивості, притаманні продуктам на основі рослинних жирів: низький вміст холестерину, високі пластичні показники навіть в охолодженому вигляді, тривалий термін зберігання.

У 2012 році маргаринова продукція, яку виробляє ТзОВ під власними торговими марками “Маселко” та “Лорен” почала експортуватися на ринки Молдови та Вірменії.

Підприємство почало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, що є показником ефективного управління ланцюгом поставок, а також свідчить про високу якість продукції, її бренд, позитивну репутацію виробника.

Незважаючи на високу конкуренцію в Україні виробників маргаринової продукції – 43 конкуренти (див.дод. Ь) та значний імпорт маргарину різного асортименту в Україну із Європи, продукція вироблена ТзОВ “Імперія жирів” яка виробляється під власною торговою маркою “Маселко” займає лідируючі позиції та є брендом на території України.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 337; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.04 с.)