Державне статистичне спостереження 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)

за 20___ рік

 

Подають: Термін подання   № 11–ОЗ
юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів   - органу державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 9 лютого після звітного року   (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 11.12.2012.№ 514
Респондент: Найменування:_____________________________________________________________________________________________________   Місцезнаходження (юридична адреса):_____________________________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ № будинку / корпусу, № квартири / офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ № будинку / корпусу, № квартири / офісу)

І. Наявність і рух основних засобів, амортизація

(у фактичних цінах, тис. грн. без десяткових знаків)

Види економічної діяльності (ВЕД) Код (розділу, групи, підкласу) за КВЕД згідно з додатком до Інструкції № рядка Наявність на початок 20__ року (первісна /переоцінена/ вартість) Надійшло у звітному році Вибуло у звітному році Наявність на кінець 20__ року (гр.2+гр.3-гр.5)   Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість) Аморти-зація (знос) основних засобів за рік Вартість основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос)
без урахування індексації та переоцінки звітного року з урахуванням індексації та переоцінки звітного року усього у т.ч. уведено в дію нових основних засобів усього у т.ч. лікві- довано основних засобів на початок 20__ року на кінець 20__ року
А Б В                      
Усього (сума рядків за ВЕД та ряд.150,160)                          
у т.ч. за ВЕД:                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Із рядка 100:                        
Тварини                       Х
Вартість земельних ділянок         Х   Х       Х Х
Крім того                        
Інвестиційна нерухомість                        
Довгострокові біологічні активи рослинництва                        
Довгострокові біологічні активи тваринництва                        

 

ІІ. Склад основних засобів

(у фактичних цінах, тис. грн. без десяткових знаків)

Найменування показника № рядка Наявність на кінець року
Усього
А Б  
Усього (сума рядків 202 – 217= ряд.100 гр.7)    
Земельні ділянки (ряд.160 гр.7)    
Капітальні витрати на поліпшення земель    
Будинки, споруди та передавальні пристрої    
Машини й обладнання    
Транспортні засоби    
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    
Тварини (ряд.150 гр.7)    
Багаторічні насадження    
Інші основні засоби    
Бібліотечні фонди    
Малоцінні необоротні матеріальні активи    
Тимчасові (нетитульні) споруди    
Природні ресурси    
Інвентарна тара    
Предмети прокату    
Інші необоротні матеріальні активи    
    ______________________________________________     ______________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації ______________________________________________       ______________________________________________ (ПІБ)
   
телефон:________________факс:__________________________ електронна пошта:_____________________________
     


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                

Державне статистичне спостереження

  Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”  
     
  Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення  
  Звіт з праці за січень -______________201р.  
Подають: Терміни подання № 1-ПВ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 16.08.2012 № 355
юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики – органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7-го числа після звітного періоду
     
Респондент: Найменування_______________________________________________________________________________ Місцезнаходження (юридична адреса):__________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, ____________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):––––––––––––––________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, _________________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
                 

 

Якщо відповідно до п.1.2. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (зі змінами), звіт складається за структурний підрозділ, укажіть, будь ласка, його найменування_____________________________________________________________

 

Номер структурного підрозділу      

Якщо звіт складено за структурний підрозділ, його номер узгоджується з територіальним органом державної статистики, в іншому випадку – дорівнює 1.

Увага! В усіх розділах звіту показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники – з одним десятковим знаком.

Розділ І. Кількість працівників

Назва показників Код рядка За період з початку року, осіб
усього з них жінки
А Б    
Середньооблікова кількість штатних працівників      
Прийнято працівників      
з них на новостворені робочі місця      
Вибуло працівників      
з них з причин: змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників)      
плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)      
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду      
       
       

Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників

Назва показників Код рядка За період з початку року
людино- години кількість працівників, осіб
А Б    
Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040)      
Відпрацьований час    
Невідпрацьований час (сума рядків з 4050 до 4110)    
з нього з причин: щорічних відпусток (основних та додаткових)      
тимчасової непрацездатності      
відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін      
інших відпусток без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)      
переведення з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)      
масових невиходів на роботу (страйків)      
інших причин      
       
       

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати

Назва показників Код рядка За період з початку року, тис.грн.
А Б  
Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)    
Фонд основної заробітної плати    
Фонд додаткової заробітної плати    
з нього: надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів    
премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)    
Заохочувальні та компенсаційні виплати    
з них: матеріальна допомога    
соціальні пільги, що мають індивідуальний характер    
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 5030, 5060)    
Виплати, що не входять до фонду оплати праці (рядки 5100 – 5110 заповнюються у звіті за січень – грудень)
Нараховано працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності    
з них оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства    
     
     

Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

за________________ 20­__р.

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, грудень)Поделиться:


Читайте также:
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 348; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.175.219 (0.016 с.)