Умовами настання дисциплінарної відповідальності є 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умовами настання дисциплінарної відповідальності є— протиправність;

— наявність вини суб’єкта;

— професійна правосуб’єктність у галузі екології;

— невиконання чи неналежне виконання екологічних вимог, які складають коло службових професійних обов’язків.

Види дисциплінарних стягнень:

1) догана;

2)звільнення з посади.

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення — це різновид суспільних відносин, у яких застосовуються заходи адміністративного впливу (стягнення) за винні і протиправні діяння, що порушують встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки та екологічні права громадян.

Групи адміністративних екологічних правопорушень
Порушення екологічних прав громадян
В галузі природноресурсових відносин В галузі природоохоронних відносин В галузі забезпечення екологічної безпеки
Порушення вимог загального природокористування Порушення експлуатації природоохоронних об’єктів Порушення вимог екологічної безпеки — при проектуванні, реконструкції,
Перевищення лімітів використання природних ресурсів Порушення вимог охорони навколишнього природного середовища від неконтрольованого будівництві — при впровадженні відкриттів, винаходів — при застосуванні
Самовільне спеціальне природокористування шкідливого біологічного впливу заходів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних хімічних,
Псування і забруднення с/г земель Порушення правил і норм складування, зберігання, розміщення, утилізації, радіоактивних речовин і препаратів — при ліквідації
Порушення правил використання земель ліквідації та застосування відходів Перевищення нормативів підприємств, споруд та ін. об’єктів Перевищення нормативів
Приховування та перекручення даних земельного кадастру викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище екологічної безпеки Невиконання заходів попередження та ліквідації аварій з
Несвоєчасне повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням Здійснення незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат Перевищення нормативу вмісту забруднюючих речовин у викидах шкідливими екологічними наслідками Невиконання заходів попередження і ліквідації наслідків аварій та ін. шкідливого впливу в зоні надзвичайної екологічної
Самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою пересувних джерел Порушення строків і порядку внесення платежів за ситуації Невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і
Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр використання природних ресурсів і за забруднення навколишнього природного середовища сумішами Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження
Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв   відкриттів, винаходів, корисних моделей промислових зразків,
Порушення вимог первинного обліку використання природних ресурсів і в галузі охорони навколишнього природного середовища раціоналізаторських пропозицій, нових технологій і систем, речовин і матеріалів
Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд не забезпечених рибозахисним обладнанням
Незаконна порубка Пошкодження або знищення дерев, лісових культур і молодняка Порушення правил Неповідомлення відомостей про здійснення скиду в море забруднюючих речовин Невиконання висновків державної екологічної експертизи Невиконання розпоряджень та
відновлення та поліпшення якісного складу лісів Порушення правил Самовільне випалювання сухої рослинності або їх залишків приписів органів екологічної експертизи Порушення порядку інформування про стан
використання лісових ресурсів Пошкодження сінокосів, Порушення вимог щодо охорони надр навколишнього природного середовища та стан
пасовищ та природних лісових угруповань і самовільне зайняття цих Порушення правил охорони поверхневих вод захворюваності населення Недодержання
угруповань Самовільне збирання та знищення рослин, занесених до Червоної книги Використання ресурсів рослинного світу з Порушення вимог щодо охорони територіальних, внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів
порушенням права власності та користування вимог Порушення правил охорони підземних вод або споруд Порушення правил застосування,зберігання,
Порушення правил і норм використання тваринного світу Знищення або пошкодження полезахисних лісових Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стоку атмосфери і атмосферних явищ та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та ін.препаратів Невиконання правил і
смуг та захисних лісових насаджень Незаконне вивезення і ввезення об’єктів тваринного світу та порушення правил торгівлі ними Жорстоке поводження з тваринами Знищення корисних тварин Самовільне чи з порушенням права виведення і використання генетично змінених організмів Порушення правил придбання та реалізації об’єктів тваринного світу чи їх утримання у неволі і напіввільних умовах Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання та обліку зоологічних і ботанічних колекцій Нецільове використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, порушення порядку їх створення та правил охорони Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних або біологічних факторів норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, вірусів, ін. біологічно активних речовин та продуктів біотехнологій Порушення вимог пожежної безпеки в лісах Порушення вимог щодо охорони видів тварин, рослин, занесених до Червоної книги Порушення вимог щодо охорони середовища перебування, і шляхів переселення, акліматизації та схрещування даних тварин Виготовлення, зберігання і реалізація заборонених знарядь добування тварин
Приховування фактів екологічних правопорушень та невиконання ін. умов щодо їх відвернення

Види адміністративно-правових стягнень є

1) штраф;

2) вилучення об’єктів правопорушення;

3) позбавлення права заняття спеціальною діяльністю;

4) конфіскація знарядь правопорушення;

5) обмеження, зупинення, припинення діяльності чи експлуатації об’єктів.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.223.39.67 (0.006 с.)