ТОП 10:

Що не включається до елементів системи контролю якості?1.Етичні вимоги

2.Людські ресурси

3.Зовнішнє підтвердження

4.Виконання угоди.

2. Згідно МСКЯ, аудиторська фірма та її персонал повинні дотримуватись наступних етичних принципів:

1.Порядність і об'єктивність

2.Професійна компетентність і належна ретельність

3.Конфіденційність і професійна поведінка

4.Усі відповіді вірні.

3. Згідно МСКЯ, аудиторська фірма повинна розглянути такі питання, які стосуються порядності клієнта:

1.Ідентифікаційні дані та ділову репутацію основних власників, ключового керівного складу, пов'язаних сторін та осіб, наділених керівними повноваженнями

2.Характер діяльності клієнта, включаючи його ділову практику

3.Вірні відповіді п.1та п.2
4.Заходи контролю, розроблені, впроваджені та підтримувані управлінським персоналом клієнта.
4. Аудиторська фірма повинна розробити політику та процедури, які розглядають наступні питання щодо персоналу:

1.Оцінка результатів роботи

2.Професійна компетентність та професійне зростання

3.Підвищення на посаді

4.Усі відповіді вірні.

5. Контрольний огляд якості виконання угоди з аудиту фінансової звітності суб'єктів не повинен включати в себе:

1.Оцінку командою за проектом незалежності фірми щодо певної угоди

2.Вивчення порядності клієнта

3.Вивчення зроблених суджень, зокрема, щодо суттєвості і значних ризиків

4.Вивчення отримання відповідних консультацій з питань, по яких були розбіжності в думці, чи іншим важким і спірних питань, а також вивчення висновків, зроблених на основі отриманих консультацій.

Задача №1:

Аудитором були проведені наступні процедури:

1) перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;

2) перевірка документів про їх придбання;

3) перевірка фактичної наявності транспортних засобів;

4) отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів.

Необхідно:

1. Визначити, які з наведених процедур надають дані щодо права власності компанії на транспортні засоби.

2. Оцінити дані докази з точки зору їх надійності, починаючи з найвищого.

Задача №2:

Умова :

При проведенні аудита фінансової звітності виявлено:

- Перевіркою встановлено факт безкоштовної передачі продукції філіалу підприємства без відображення операції в обліку. Філіал є окремою юридичною особою (сума склала 30000 грн.)

- Кредитовий оборот рахунку 701 „Доходи від реалізації” за рік складає 4000000 грн. Дані рахунку 701 „Доходи від реалізації” не відповідають даним Звіту про фінансовий результат (різниця складає - 100000 грн.)

Визначити:

- Скласти програму аудиту, в якій відобразити джерела контролю та основні аудиторські процедури, що необхідні для підтвердження встановлених відхилень і достатніх для надання аудиторського висновку.

- Визначити помилки і надати рекомендації щодо їх виправлення. Навести приклад робочого документу аудитора щодо підтвердження встановлених даних;

- Пояснити вплив кожного фактору на відповідність обліку і достовірність звітності та обґрунтувати вибір аудиторського висновку.

 

ВАРІАНТ 5

Запитання:

1. Завдання, що не є завданнями з надання впевненості.

2. Функції АПУ.

3. Специфічні загрози порушення етичних принципів.

4. Дайте визначення аудиту у відповідності до Закону України «Про аудиторську діяльність».

5. Наведіть перелік основних елементів Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності (аудиторського висновку).

Тести:

Що є мірою якості аудиторських доказів?

1.Прийнятність аудиторських доказів

2.Достовірність аудиторських доказів

3.Достатність аудиторських доказів

4.Доречність аудиторських доказів.

Який метод вибору елементів для тестування доцільно вибрати у випадку, коли сукупність складається з невеликої кількості елементів, кожен з яких має велику вартість?

1.Вибір окремих елементів

2.Вибір усіх елементів

3.Аудиторську вибірку

4.На вибір аудитора, будь-який з методів.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.006 с.)