ТОП 10:

Визначте особливості емісії та обігу єврооблігацій.Єврооблігація — це борговий цінний папір на пред’явника, що випускається позичальником (як правило, в іноземній валюті) для отримання довгострокової позики на євроринку. Дохід за єврооблігацією сплачується один раз на рік, а погашення відбувається наприкінці терміну одночасним платежем або протягом певного терміну із фонду погашення.

До основних особливостей цього фінансового інструменту можна віднести те, що:

· єврооблігації розміщуються, як правило, одночасно на фінансових ринках кількох країн;

· єврооблігації купуються інвесторами різних країн на базі котирування їх національних бірж;

· емісія єврооблігацій меншою мірою підпадає під державне регулювання, не підпорядковується національним правилам проведення операцій з цінними паперами тієї країни, валюта якої є валютою позики;

· валюта єврооблігації не обов’язково має бути національною грошовою одиницею ні для емітента, ні для інвестора;

· єврооблігації, як правило, являють собою цінний папір на пред’явника (bearer bonds) з фіксованою відсотковою ставкою;

· гарантійне розміщення єврооблігацій здійснюється емісійним синдикатом;

· випуск та обіг єврооблігацій відбуваються згідно з правилами та стандартами, що встановилися на ринку;

· утримувачам єврооблігацій дохід сплачується у повному обсязі, без податку на відсотковий дохід, що стягується в країні емітента.

Переважна більшість єврооблігацій випускається:

· великими корпораціями приватного сектору;

· міжнародними організаціями;

· державними органами.

Найбільш поширеними методами розміщення єврооблігацій є:

· відкрита підписка серед необмеженого кола інвесторів (Public issue);

· приватне розміщення (Private placement).

Визначте основні проектні ризики, притаманні інвестиційному кредитуванні.

Проектний ризик — це сукупність ризиків, які передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що виражається в негативному впливі на потоки грошових коштів. Комерційні банки, які кредитують інвестиційні проекти, повинні бути зацікавленими в тому, щоб виключити можливість провалу проекту і таким чином уникнути збитків для себе. Сьогодні в Україні в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації банкам необхідно врахувати ймовірність раптового впливу на інвестиційний проект певних факторів, під впливом яких може виникнути відхилення результату від запланованої величини.

Затримка введення проекту в експлуатацію - причинами затримки будівництва можуть бути конструкційні прорахунки та помилки при проектуванні, нездатність підрядника виконувати свої зобов’язання, а також затримка поставки та недоукомплектація обладнання.

Виробничий ризик - зумовлений технічними або економічними причинами, які означають зростання витрат внаслідок помилкового розрахунку витрат на електроенергію, охорону навколишнього середовища, а також нестачі сировинних запасів та перебоїв у постачанні.

Ризик, пов’язаний з управлінням - пов’язаний з недостатньою кваліфікацією управлінського персоналу та низьким рівнем менеджменту.

Збутові ризики - пов’язані зі змінами кон’юнктури ринку (з рухом цін та зміною обсягів ринків продукції, що випускається), яка може не збігатися з розрахунками-прогнозами.

Фінансові ризики - включають у себе всю сукупність ризиків, пов’язаних з фінансовими операціями (валютні ризики зміни відсотка та інфляційні ризики).

Політичні ризики - мають відношення до політичної та законодавчої діяльності держави, де здійснюється проект. Це ризики експропріації, націоналізації, пов’язані з репатріацією прибутку, зміною податків, митних зборів тощо.

Форс-мажорні ризики - ризики, які важко передбачити: землетруси, пожежі, страйки тощо.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.006 с.)