ТОП 10:

Охарактеризуйте сутність, мету та економічну природу інвестиційного кредиту.Охарактеризуйте сутність, мету та економічну природу інвестиційного кредиту.

Інвестиційний кредит—це екон-ні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвес­т-х заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою %. Ці відносини характер-ся рухом вартості (позич­кового капіталу) від кредитора до позичальника та в протилежному напрямку.

Необхідність інвестиційного кредиту пов'язана з об'єктив­ною розбіжністю у часі руху матеріал-х і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в інвестиційному кредиті виникає через різницю у величині і тер­мінах повернення капіталу, авансованого у вироб-во, а також у зв'язку із необхід одночасної інвестиції великих грошо­вих коштів для розширення вироб-го процесу.

Поряд з необхідністю внаслідок утворення тимча-сово вільних капіталів та їх руху формується й мо-жливість інвестиційного кредиту. Розвинуті кре-дитні відносини пов'язані зі створенням відповід-ного інституціонального середовища—мережі спе-ціа-х кредитних інституцій, які спеціалізуються на кредитуванні інвестиційних заходів (проектів). Кре-дитні установи організову­ють і обслуговують рух позичкового капіталу, забезпечують його залучен-ня, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери народ-ного гос­подарства, де виникає дефіцит коштів.

Інв кредит э важливою категорією ринкової ек-ки, що відображає реальні зв’язки і відносини екон-го життя суспільства. Він завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку в-ва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро так і на мікроекон-му рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, інв-ний кредит сприяє досягненню найви-щої рентабельності вир-ва і прибутковості кап-лу.

Розкрийте особливості інвестиційного креди-ту (за Положенням НБУ «Про порядок формува-ння та використання резерву для відшкодув-ання можливих втрат за кредитними операці-ями»).

Банки зобов'язані розробити та затвердити за рішенням відповідного органу банку внутрішньобанківське положення про порядок проведення кредитних операцій та методику проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку). Ці документи повинні подаватися на вимогу вповноважених працівників Національного банку для перевірки достовірності оцінки фінансового стану позичальників, правильності їх класифікації та достатності резервів під кредитні ризики. Відсутність чи неподання цих документів для ознайомлення уповноваженим працівникам Національного банку вважається підставою для негативних висновків щодо якості активів та управління банку.

Особливості ІК

має інвестиційний, здебільшого довгострок.хар-р і потребує:

- ретельної оцінки не самого позичальника, а його інв. намірів,

- встановлення плати за кредит не вище рівня дох-ті за інвестиціями,

- розрахунку терміну ІК в залежності від строку окупності інвестицій,

- опрацювання можливості надання позички з пільговим терміном відшкодування, що передбачає сплату лише процентів за кредит впродовж строку реалізації інвестицій, а відшкодування основної суми кредиту – у наступні періоди часу.

Визначте та охарактеризуйте функції інвестиційного кредиту.

Інвестиційний кредит - це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення та з виплатою відсотка

Визначте роль інформаційного забезпечення інвестиційного кредиту.

1)якість менеджменту;

2) ймовірність своєчасної реалізації проекту

3) якість майбутньої продукції

4)собівартість продукції

5) дані про керівників проекту

6)показники ефективності проекту

Охарактеризуйте сутність, мету та економічну природу інвестиційного кредиту.

Інвестиційний кредит—це екон-ні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвес­т-х заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою %. Ці відносини характер-ся рухом вартості (позич­кового капіталу) від кредитора до позичальника та в протилежному напрямку.

Необхідність інвестиційного кредиту пов'язана з об'єктив­ною розбіжністю у часі руху матеріал-х і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в інвестиційному кредиті виникає через різницю у величині і тер­мінах повернення капіталу, авансованого у вироб-во, а також у зв'язку із необхід одночасної інвестиції великих грошо­вих коштів для розширення вироб-го процесу.

Поряд з необхідністю внаслідок утворення тимча-сово вільних капіталів та їх руху формується й мо-жливість інвестиційного кредиту. Розвинуті кре-дитні відносини пов'язані зі створенням відповід-ного інституціонального середовища—мережі спе-ціа-х кредитних інституцій, які спеціалізуються на кредитуванні інвестиційних заходів (проектів). Кре-дитні установи організову­ють і обслуговують рух позичкового капіталу, забезпечують його залучен-ня, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери народ-ного гос­подарства, де виникає дефіцит коштів.

Інв кредит э важливою категорією ринкової ек-ки, що відображає реальні зв’язки і відносини екон-го життя суспільства. Він завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку в-ва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро так і на мікроекон-му рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, інв-ний кредит сприяє досягненню найви-щої рентабельності вир-ва і прибутковості кап-лу.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.004 с.)