ТОП 10:

Поглиблений аналіз інвестиційного проектуОсновним завданням проведення поглибленої експертизи інвестиційного проекту та оцінки фінансового стану замовника є визначення потенційної можливості реалізації проекту за рахунок коштів банку та спроможності позичальника раціонально розпорядитися залученими інвестиційними коштами з метою отримання очікуваного результату.

Поглиблена експертиза проекту за змістом та технологією розгляду отриманих матеріалів розподіляється на ряд завдань:

· аналіз анкети замовника, що бере участь у проекті, на отримання інвестицій;

· оцінка загальної відповідності проекту інвестиційним пріоритетам інвестора, державній програмі, існуючій ситуації в галузі, регіоні;

· аналіз фінансових прогнозів і припущень та їх відповідність очікуванням банку, держави, регіону, підприємства, менеджменту;

· аналіз можливостей досягнення підприємством-замовником відповідних очікуваних фінансових і соціально-економічних результатів;

· оцінка бізнес-плану інвестиційного проекту, підприємства;

· замовлення та вивчення висновків незалежної експертизи;

· оцінка ризиків;

· оцінка платоспроможності замовника та розгляд схеми повернення коштів;

· оцінка прогнозу фінансової стійкості проекту;

· аналіз схеми інвестування та її оптимізація щодо ресурсів і термінів виконання проекту, пошук додаткових можливостей збільшення ефективності проекту.

На підставі експертизи визначається остаточна відповідність зазначеного проекту вимогам інвестора та банку. За результатами експертизи інвестиційних проектів банк, зацікавлений у цьому проекті, приймає одне з наступних рішень:

· кредитування для проекту може бути надане;

· кредитування може бути надане після виконання певних умов;

· кредитування не може бути надане, але до розгляду питання можна згодом повернутися;

· кредитування не може бути надане.

43. Назвіть та охарактериз види експертиз докумен обгрун інвест-ня

Технічна експертиза – перевіряється новизна проекту, наявність результатів патентного дослідження, визначення технічного ефекту проекту, правильність оформлення первинного документа, дійсність потреби у технічному ефекті тощо.

Юридична експертиза – перевіряється легітимність наданих документів, відповідність нормативним вимогам при оформленні документів, наявність авторських прав на інтелектуальну власність, наявність у документі посилань на відповідні чинні юридичні акти, усвідомлення учасниками інвестиційної угоди своїх прав і обов’язків тощо.

Економічна експертиза – перевіряються методи обґрунтування інвестицій, зв’язки між технічним та економічним ефектом, відповідність цілей інвестора цілям кредитора, визначення економічного ефекту, якість вихідної інформації, оцінка ймовірності досягнення очікуваних результатів від інвестування тощо.

Визначте вимоги до позичальників інвестиційних кредитів.

В умовах розвитку ринкових відносин, інвестиційне кредитування є одним з основних напрямків розширення івідновлення основних фондів і виробничих потужностей.

Вимоги до позичальника:

1.Громадянин України віком від 21 року (для фізичних осбі), для юридичних – підприємство, що діє на території України і здійснює свою діяльність не менше 1 року з дна реєстрації.

2.Фінансова стабільність та платоспроможність.

3. Відсутність простроченої заборгованості за попередніми позичками.

4. Позичальник не повинен знаходитися на стадії ліквідації або банкрутства.

5.Забезпечення – власне майно, а такоє майно,що придбавається за інвестиційний кредит.

6.Страхування заставленого майна

7.Сплачені податкові зобов’язання.

8. Позичальник повинен сплатити не менше 25% суми позичених коштів одним внеском

ТощоПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.004 с.)