ТОП 10:

Охарактеризуйте напрямки діяльності в Україні Фонду операцій з нерухомістю.Фонд операцій з нерухомістю (ФОН) - кошти, отримані керуючим ФОН в управління, а також нерухомість та інше майно, майнові права та доходи, набуті від управління цими коштами.

Основна мета придбання сертифікатів ФОН - отримання доходу за рахунок зростання цін на нерухомість, а не отримання нерухомості у власність. Це принципова відмінність від інших інвестиційних компаній.

Володіння сертифікатами ФОН дозволяє інвесторам отримати цікаву для них прибуток ще до завершення будівництва, продавши всі або частину своїх сертифікатів ФОН.

Джерелом фінансування ФОН є продаж сертифікатів ФОН, які мають право набувати як фізичні, так і юридичні особи, резиденти та нерезиденти, які, підкреслимо, мають намір не стільки придбати нерухомість у свою власність, скільки заробити на операціях з нерухомістю, образно кажучи «спекулювати».

Сертифікат ФОН засвідчує право власника цього сертифіката на отримання частки чистих активів ФОН у грошовій формі після закінчення строку, на який був створений відповідний ФОН, та право вимагати дотримання обмежень прав довірчої власності управителем. Проспект емісії сертифікатів ФОН є публічною або приватною пропозицією (офертою) з умовами управління майном та визначеними обмеженнями права довірчої власності управителя.

Емітентом сертифікатів ФОН є спеціалізована фінансова компанія, що працює на підставі ліцензії - управитель ФОН. Власник сертифіката ФОН має право на отримання частини доходу після закриття ФОН та реалізації його майна, а емітент ФОН має право виплачувати проміжні доходи власникам сертифікатів ФОН.

Власники сертифікатів ФОН не отримують нерухомість, вона продається за ринковою ціною будь-якій особі незалежно, чи він є власником сертифікатів ФОН чи ні.

Залучені в ФОН кошти використовуються на умовах управління майном в інтересах власників сертифікатів у порядку, визначеному Правилами ФОН. Власником сертифікатів ФОН може бути будь-яка юридична або фізична особа.

 

Охарактеризуйте основні види вартості об’єктів власності, що використовуються при оцінці нерухомості.

При оцінці об'єктів нерухомості використовуєтьсяряд стандартів вартості, які застосовуються залежно від мети оцінки, а саме:

обгрунтована ринкова вартість — це ціна, за якою власність може переходити з рук продавця, який бажає її продати, до рук покупця, який бажає її купити, тобто це стартова початкова ціна на ринку;

інвестиційна вартість — це конкретна вартість об'єкта, що оцінюється, для конкретного інвестора, виходячи з його особистих інвестиційних цілей;

внутрішня, або фундаментальна, вартість є аналітичною оцінкою об'єкта нерухомості, яка базується на знаннях та обліку його фінансового стану, а також перспектив одержання прибутку та чистого доходу. Розрахунок внутрішн вартості можливий за наявності доступу до повної інформації про оцінюваний об'єкт;

ліквідаційна вартість являє собою чисту суму, яка може бути виручена при ліквідації цієї фірми. Існує «впорядкована ліквідація», коли процес продажу активів здійснюється протягом часу, який дає можливість одержати максимально можливу в цих випадках ціну нерухомості, та «примусова ліквідація», коли активи продаються швидко в процесі одного аукціону, не враховуючи інтереси власника нерухомості;

балансова (бухгалт-ка) вартість об'єкта-цей вид вартості визначається балансовим раху-м як сума його активів за мінус-ом зносу, а також сум короткострокових і довгострокових зобо-в'язань. При цьому основні фонди оцінюються з урахуванням останньої переоцінки за мінусом зносу та амортизації;

відновлена (поточна) вартість — це балансова вартість з урахуванням переоцінки активів на дату оцінки вартості.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.002 с.)