ТОП 10:

Doing Business in the FutureMost companies are starting to use more automation to produce more goods faster and to improve the product quality. They must do both in order to compete with other manufacturers all over the world. Maintaining large inventories is costly, so many companies are moving toward just-in-time methods that use the computer to schedule deliveries of parts just in time for use. Teamwork among all the people involved in making the product is important to its success.

The success of a business in the future will depend a lot on how it is managed. The R&D department will continue to be important in bring­ing in new ideas and new ways to produce products. Companies will need well-planned marketing strategies and ways to control company money so that the company can continue to make a profit and grow.

Computers, as we further develop their uses, will be doing many more jobs in all business areas, from administration to production to marketing. Who knows? You might even do most of your shopping at home by computer in the future. Even today, you can order a car through a computerized marketing system. You can examine the car options and then check on the car as it moves through the manufactur­ing process. Businesses will have to produce quality products quickly and efficiently in order to be successful.

 

Завдання 6Зробіть доповідь за даними темами, використовуючи подані ключові слова та схеми:

 

1) What is a company?

company, capital, to invest, people, to organize, factories, to produce, products, services, to sell, to make a profit.

 

2) Selling Products

Sales
direct sales   wholesale sales   retail sales

 

 

3) Marketing and advertising products

to sell a product, marketing department, marketing strategy, sales forecast, test marketing, advertising, brand names.

 

 


4) Types of companies

 

company

proprietorship   partnership   corporation

stockholders

management
administration  

Personnel Department   Production Department
R and D Department   Marketing Department

Завдання 7Передайте зміст поданих нижче текстів рідною мовою:

 

а) Я пишу дипломну роботу про роль роботів у сучасному житті, про їхнє застосування на заводах, у дослідницьких лабораторіях, у повітрі, у космосі, у керуванні транспортом та інших сферах.

Я вважаю, що роботи — друзі людини, вони полегшують життя і роблять його приємнішим, можуть виконувати різні функції, не вимагаючи нічого замість.

Зараз у багатьох країнах величезна увага приділяється науці і техніці, зокрема, роботобудуванню. Лабораторія, де я проходжу практику, оснащена найсучаснішими приладами, машинами й обладнанням. Мій науковий керівник, професор Соболєв, - експерт у роботобудуванні. Я можу одержати в нього консультацію з усіх питань. Його лабораторії потрібні фахівці в галузі фізики, математики, кібернетики, біохімії, фізхімії, біоніки. Я сподіваюся працювати в його лабораторії після закінчення інституту.

Перед лабораторією поставлене дуже цікаве і складне завдання - створити багатофункціональну модель робота для роботи в космосі.

 

б) Моделі та прилади, представлені на виставці, що відкрилася вчора в нашому місті, викликали великий інтерес. Гостям виставки були представлені сто експонатів. Вони були виготовлені в майстернях і лабораторіях інституту, більша частина з них виконана студентами.

Програма виставки включала також лекції з актуальних наукових проблем, над якими працюють зараз дослідники. Серед них науковці, широко відомі не лише в інституті, але і за його межами. Серед гідів були не тільки фахівці, здатні роз'яснити призначення приладів, продемонструвати ту чи іншу модель, але й перекладачі-студенти, готові дати будь-яку інформацію іноземною мовою.

На одному з семінарів було проведене обговорення проблем викладання фізики як фундаментальної навчальної дисципліни. На спеціальному семінарі розповіли про створення унікального радіотелескопа та його використання в науці. Значення цього приладу для науки величезне. У його створенні брали участь учені декількох українських вузів.

 

в) Я член студентської наукової спілки. Студенти — члени СНС — беруть участь у дослідженні і розробці цілого ряду науково-технічних проблем. Ми проводимо як теоретичні, так і практичні дослідження.

На засіданнях СНС ми можемо одержати багато цікавої інформації, обмінятися досвідом, познайомитися з кращими науковими працями.

Члени СНС виступають з доповідями на наукових конференціях, олімпіадах, беруть участь у Тижні науки. Тиждень науки — це свято науки в інституті. Багато студентів нагороджуються почесними грамотами і дипломами.

Мета СНС — активізувати наукову роботу студентів, заохотити їх до наукових досліджень, залучити максимальну кількість студентів до наукового пошуку і технічної творчості. Одним із завдань СНС є зміцнення наукових зв'язків із промисловими підприємствами й іншими вузами країни.

Робота в СНС допомагає студентові стати дослідником задовго до закінчення інституту, сприяє творчому, самостійному підходу до роботи.

 

г) Взаємозв’язок людини з природою — одна з найбільш важливих і складних проблем людства. В цих взаєминах виникають різноманітні конфлікти.

Промисловість забруднює атмосферу, ґрунт і воду небезпечними для всього живого речовинами, порушує сформований на окремих ділянках арени життя тепловий баланс, збільшує зміст СО2 в атмосфері.

Сотні мільйонів років підтримувала біосфера оптимальне співвідношення важливих для життя елементів. Кілька десятків років промислової революції виявилися достатніми, щоб порушити цю рівновагу.

Сучасна біологія володіє достатніми теоретичними знаннями для раціонального співробітництва з природою і достатнім арсеналом технічних засобів для того, щоб знати, що ми можемо чекати від природи і чого від неї чекати не можна.

 

Завдання 8Обговоріть дані запитання, використовуючи інформацію з Текстів 8А, 8Б, 8В:

 

1 Can you name other resources we use now to make products besides those listed in Text 8 A?

2 What do we mean by resource availability? How does it affect production costs?

3 What should we do not to multiply environmental problems?

4 What is the place of research in business and production?

Завдання 9Дайте свої міркування з приводу висловлювань видатних людей:

 

„I was taught that the way of progress is neither swift nor easy.”

- Marie Curie

“No machine can replace the human spark: spirit, compassion, love and understanding.”

- Louis V. Gerstner, Jr.

“Ideas are like wandering sons. They show up when you least expect them.”

- Bern Williams.

 


ТЕКСТИ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОГО ЧИТАННЯ

ТЕКСТ 1

Cars – driving us crazy?

Technology has given us plenty of things that improve our lives: computers, calculators, mobile phones, CDs... It has also given us cheaper and faster cars that most people in western countries can afford. Cars improve our lives in lots of ways but they also cause problems.

My own car

Lots of teenagers dream of the day when they will be old enough to learn to drive and have their own car. There are plenty of reasons why. They will be able to go out where they like, when they like. They won't have to ask their parents to take them. They won't have to go home early because the last bus leaves at half past ten. They will be able to give their friends a lift. Passing their driving test is a very important day in many teenagers' lives. Cars are also a big status symbol. If you own a big, fast car, you must be rich and successful.

The problems

Cars cause a lot of problems. Here, are some of them. Put them in order from 1 to 7 (1 for the biggest problem, 7 for the smallest problem, in your opinion).

The roads are too busy. People driving in cities or on the motorway often have to sit in traffic jams.

Towns are often designed for cars, not for people. On some roads, pedestrians have to use dark, dirty subways to get across the road.

Modern cars can go very fast. However, why have a car that can travel at 24O kilometers per hour when the speed limit in Britain is 110 kilometers per hour on the motorway and 5O kilometers per hour in towns? It just encourages people to break the speed limit.

The noise of traffic causes stress for people who live and work near busy roads.

Finding a parking space in cities and towns is often almost impossible.

Cars create a great deal of pollution. Air pollution is getting worse because more and more people own cars.

Every time you get into a car you risk having an accident.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.200.74 (0.007 с.)