Географічна, геологічна та природно-кліматична характеристика району розташування підприємства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Географічна, геологічна та природно-кліматична характеристика району розташування підприємстваВ цьому розділі освітлюється географічне розташування підприємства, геологічні та природно-кліматичні умови розташування підприємства та їх вплив на господарську діяльність. Обов’язковим є розкриття основних умов, що можуть впливати на результат розрахунків (повторюваність вітрів, середня швидкість вітру та ін.).

 

3. Екологічний стан території на якій знаходиться підприємство(охорона повітря) та стан водних ресурсів району розташування виробництва, гідрологічна характеристика об’єкта, до якого скидають стічні води(охорона водних ресурсів та грунтів)

В цьому розділі освітлюється екологічна обстановка території на якій знаходиться підприємство, вклад підприємства на показники стану довкілля та показники фонових значень забруднюючих речовин, вплив інших підприємств на стан довкілля.

 

Опис технологічного процесу підприємства

В цьому підрозділі треба дати короткий опис технологічного процесу виробництва, що відбувається на підприємстві, його екологічність. Якщо розглядається вузол, що виконує очисні функції, то окрім загальної характеристики підприємства детально описується цей вузол. В цьому розділі також треба вказати якою діяльністю займається підприємство, яку продукцію випускає, перелічити та охарактеризувати стандарти, які вказують на якість сировини, напівпродуктів та продукції. Якщо на підприємстві впроваджено систему менеджменту якості ISO 9001, ISO 14001, та стандарту GMP необхідно дати їх характеристику, та вказати коли саме були впроваджені ці стандарти на підприємстві.

 

Характеристика джерел забруднення довкілля

В цьому підрозділі вказується характеристика джерел забруднення довкілля. Данні оформлюються у вигляді таблиці 1, 2 чи 3.

 

Таблиця 1. Характеристика джерел забруднення атмосферного повітря

№ з/п джерела забруднення Діаметр та висота джерела, м Кількість аналогічних джерел викидів, шт.. Загальний об’єм викиду, м3/год Тривалість викиду год/рік Характеристика викиду Річний валовий викид, т/рік ГДК в атмосферному повітрі населених міст за ДСП 201-97, мг/м3 ГДК шкідливих забруднююча речовин викиду в повітрі робочої зони, клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005 Примітка
Температура, 0С Склад викиду
Найменування речовини Значення показнику викиду, г/с
                     

 

Таблиця 2. Характеристика джерел забруднення водних об’єктів

Найменування джерела скиду та речовин, що містяться в ньому Куди скидається Количество Періодичність Характеристика стоків Примітка
м3/год м3/доб Склад стоків Допустима кількість шкідливих речовин, кг/доб
Найменування показника, одиниця виміру Значення показника

 

Таблиця 3. Характеристика джерел утворення твердих відходів

Апарат, джерело відходу Куда складується, транспортується Кількість відходів, кг/доб Періодичність Хімічний склад, вологість, процент Щільність, кг/м3 Примітка
               

 

Токсикологічна характеристика токсикантів, що надходять до довкілля

В цьому підрозділі розглядаються токсикологічні властивості кожної речовини, що потрапляє до довкілля внаслідок виробничої діяльності, робиться висновок щодо токсичності складу викидів, скидів чи відходів. Якщо тема курсового проектування стосується промислових відходів необхідно скласти токсикологічний паспорт на речовини І класу небезпеки.

 

Розрахункова частина

Метою виконання даного розділу є засвоєння методик розрахунку основних екологічних показників роботи виробництва, технологічні розрахунки очисного обладнання та обґрунтування введення природозахисних заходів на підприємстві.

Охорона атмосферного повітря

Гірничодобувна промисловість

7.1 Розрахунок кількості викидів твердих часток та газоподібних речовин, що утворюються при спалюванні палива в котлоагрегатах

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.003 с.)