ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до змісту курсового проектуДо курсового проекту висувається наступний ряд вимог:

- Цілеспрямованість у вирішенні завдань;

- Відповідальність його сучасним умовам господарювання;

- Чіткість структури та логічність викладення матеріалу;

- Переконливість аргументації та доказовість висновків;

- Лаконічність формулювань;

- Узагальнення результатів та обґрунтованість пропонованих практичних рекомендацій виробництва;

- Вміння виконувати розрахунки.

В курсовому проекті студент повинен показати:

- Достатні теоретичні знання з теми і проблемний виклад теоретичного матеріалу з дисципліни;

- Вміння вивчати й узагальнювати літературні джерела, робити висновки, припущення;

- Здатність вирішувати практичні завдання розробки комплексних рішень в конкретних умовах, що визначаються темою проекта і об’єктом проектування;

- Навички проведення комплексного аналізу ситуації, розрахунків і моделювання, володіння сучасною обчислювальною технікою.

- Вміння грамотно застосовувати методи розрахунків нормативів, економічної та соціальної ефективності передбачуваних проектних рішень;

- Вміння висвітлювати отримані данні в вигляді текстового та графічного матеріалу, робити їх аналіз.

 

Тематика курсового проектування.

Тематика курсового проектування визначається навчальною програмою дисципліни «Раціональне природокористування та охорона навколишнього природного середовища».

Курсовий проект з дисципліни виконується студентом в строгому співвідношенні з завданням, яке видається керівником проекту.

Проект виконується на базі конкретних матеріалів, які збирають студенти під час проходження технологічної практики.

Перелік тем є зразковим, але не є вичерпним. Кожен студент може запропонувати свою тему, надавши обґрунтування необхідності та доцільності її розробки.

На початку курсового проектування керівник роботи зобов’язаний видати студенту завдання на підготовку курсового проекту.

Коригування теми курсового проекту допускається тільки протягом одного дня і оформляється у вигляді заяви студента на ім’я завідувача відділенням з обґрунтуванням необхідності зміни теми. Заява візується керівником курсового проекту.

 

Структура курсового проекту

Курсовий проект має містити наступні розділи:

- вступ - 2-3 сторінки;

- літературний огляд 8-10 сторінок;

- аналіз географічної, геологічної та природно-кліматичної характеристики району розташування підприємства – 3-5 сторінок;

- стан довкілля району розташування підприємства – 3-5 сторінок;

- опис технологічного процесу підприємства 5-15 сторінок;

- характеристика джерел забруднення довкілля 5-10 сторінок;

- токсикологічна характеристика забруднень, що надходять до довкілля під час роботи підприємства 5-7 сторінок;

- розрахункова частина 15-20 сторінок;

- заходи щодо зменшення негативного впливу підприємства на стан довкілля 5-7 сторінок;

- еколого-економічний розрахунок 5-7 сторінок;

- висновки 2-3 сторінки;

- перелік використаної літератури 2-3 сторінки.

 

Зміст курсового проекту

Курсовий проект оформлюється у формі пояснювальної записки з додатками до неї та графічної частини.

Пояснювальна записка повинна відрізнятися стислістю та ємністю викладання матеріалу. Викладення матеріалу повинно бути з обов’язковим дотриманням науково та стилістично грамотної та правильної побудови тексту.

Курсовий проект оформлюється в наступній послідовності:

- Етикетка;

- Титульний аркуш;

- Завдання на проектування;

- Зміст;

- Пояснювальна записка;

- Висновки;

- Бібліографія;

- Додатки;

- Графічна частина.

Після виконання і оформлення на курсового проекту керівником роботи складається відзив. Керівник проекту вказує позитивні та негативні сторони роботи. Студент повинен виправити помилки, вказані в відзиві.

При викладені матеріалу слід звернути увагу на взаємозв’язок між розділами – всі структурні елементи роботи повинні логічно випливати один з одного. В кінці кожного розділу слід робити висновки по кожній з поставлених задач, що є обов’язковою вимогою та дозволяє діагностувати чи досягнув студент поставленої мети під час виконання того чи іншого розділу.

Вимоги до кожного з розділів пояснювальної записки курсового проекту наведено нижче.

Вступ

В цьому розділі відбувається обґрунтування виконання даного курсового проекту, мета, яку планує досягнути студент під час його виконання, відображуються основні проблеми галузі.

 

Аналітичний огляд

В цьому розділі розкривають основні засади проведення природоохоронної діяльності на аналогічних підприємствах в Україні та світі. Визначають основні переваги та проблеми проведення природоохоронних заходів в цій галузі виробництва.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.005 с.)