ТОП 10:

Тема 4. Визнач-ня вартості грошей у часі та її викор-ня у фін. розрах-х.1.Компаундирування – це...

а) визначення майбутньої вартості грошей

2.Компаундирування відстроченої ренти – це...

д) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процент, вклади здійс-ся в кінці кожного періоду

3.Дисконтування просте – це...

е) інше. Визначення поточної вартості грошей, отрим. у майбутньому одночасно

4.”Правило числа 72” застос-ся у випадках:

в) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня %-ї ставки і термінів вкладу дасть подвоєння вкладеного капіталу

5.Формула РМТ*((1+і)п – 1)/і викор-ся для визначення:

в) майб. вартості ануїтетів (ренти)

6.Ануїтет – це:

а) те саме, що і рента

б) серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через певні інтервали або певну кількість періодів

7.Якщо виплати провод-ся на початку кожного періоду, то така рента наз-ся:

б) вексельною

8.Якщо здійс-ся м-кількість разів нарахування складного процента протягом одного року, тоді:

а) процентна ставка зменш-ся в m разів

9.Для визначення поточної вартості грошових коштів з урах-ням фактора інф-ції викор-ся формула:

г) PV=FV/[(1+i)(1+TI)]n

Т5.Упр-ня прибутком.

Необхідно припустити, що підп-ва А і В отримують однакову за обсягом та темпами росту виручку від реал-ції пр-ції. Проте коеф-т операційного лівериджу у підп-ва А більше, ніж у В. На якому підп-ві спостерігатиметься сильніша дія операц. важеля за умови переходу обома підп-вами порогу рентаб-ті?

(2)-На підпр-ві А, оскільки при збільшенні виручки прибуток зростатиме з більшим прискоренням.

2.Охар-зуйте підп-во щодо можливості максимізації прибутку, використовуючи показники методу операц. лівериджу, за умови його збиткової діяль-сті, але досягнення низького рівня змінних витрат на одиницю продукції.

(4) – недостатній запас фінанси. Міцності, негативна дія виробн. важеля, високе знач-ня коеф-ту операц. лі вереджу, нульовий ефект операц.лівереджу

3.Визначте умову, за якої вир-во пр-ції підпр-ва буде вигідним для приватного бізнесу.

(3)-Фактичний обсяг в-ва та реал-ції пр-ції більший за порогову кількість товару.

5.В якому із запропонованих варіантів підпр-во може піти на відмову від режиму жорсткої економії постійних витрат?

(3)-Попит на товари підп-ва у короткостр. періоді зростатиме .

6.Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

(2)-Довільна зміна виручки завжди причиняє більшу зміну пр-ку.

7.Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції підпр-ва.

(3)-Підвищення ставок АЗ

(5)-Зниження ставки ПДВ на пр-цію п-ва

8.Назвіть витрати підпр-ва, які не можна відносити на с/в-ть товарної продукції.

(1)-%, сплачені за строковий банк. кредит

(3)-Витрати на фін-ня ремонту ОФ і модернізацію обладнання (у межахнормативу)

(4)-%, сплачені за банк. кредити не повернуті у встановлений термін

9.Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності.

(3)-Рівень доходності п-ва

10.Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення рентабельності підприємства в цілому.

(1)-Прибуток від реал-ції тов. пр-ції

(4)-С/ть реаліз-ї пр-ції

Т6.Упр-ня активами.

1.Знайдіть вірне визначення складу оборотного капіталу підпр-ва.

б) виробничі запаси, грошові кошти, деб.заборг-ть, ЦП

2.Назвіть фактори, що впливають на розмір поточних фінансових потреб підпр-ва.

а) трив-ть експлуат-го циклу та періоду збуту пр-ції, темпи росту в-ва; строки постач-ня сировини і мат-лів; стан кон’юнктури ринку

3. Назвіть фактори, що впливають на розмір дебіторської заборгованості:

б) обсяг реалізованої пр-ції, форми розрах-в з покупцями, фін.стан пок-ців, коеф-т сплати дебіт. заборг-ті

4.Сума чистих оборотних активів визначається як…

в) різниця між коротк-ковими фін.зобов’язаннями і довгостроковим залученим капіталом, який інвестовано в оборотні активи підпр-ва

5.Чисті оборотні активи – це…

а) сума оборотних активів, які фінанси-ся за рах-к власного капіталу та довгострокового залученого капіталу підпр-ва

6.Власні оборотні активи – це…

а) сума оборот.активів, яка сфор-на за рах-к власних коштів підпр-в

7.Як визначається середній залишок грошових коштів підпр-ва на кінець планового періоду?

в) шляхом ділення обсягу реалізації пр-ції у план.періоді на кіл-ть об-тів гр..коштів у план.періоді.

8.Назвіть основні джерела формування оборотних активів підпр-ва:

а) власні кошти, залучені і запозичені кошти.

9.Рефінансування дебіторської заборгованості – це…

а) с-ма фін.оп-цій, які за без-ть приск-ня перетвор-ня Д.заборг-ті у грошові коштиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.006 с.)