ТОП 10:

Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграціїРозвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на

зовнішний ринок, до зростання міжнародних зв”язків і взаємопереплатення

національних економік, сприяє інтернаціоналізації господарського життя.

Тенденції:

І. Глобалізація світової економіки - розвиток МЕО, під впливом

спеціалізації і поділу праці, приводить до глобалізації.Основні риси

глобалізації:

- змінюється форма виробництва, вона переходить у міжнародну форму в

виді ТНК;

- зміна змісту виробництва і обміну під впливом спеціалізації, тобто

орієнтація національної економіки на міжнародні стандарти;

- принципові зміни в господарському житті

- міжнародні центри керування, СП, міжнародні системи інформації,

система міжнародних стандартів (ГАТТ, МВФ, органи ООН і т.д.).

Інтеграція - це особливий етап у процесі інтернаціоналізації

господарського життя, що веде до створення нової якості - цілісності

відособленого господарського комплексу декількох держав(однорідний

господарський механізм).

Ознаки інтеграції:

1. взаємопроникнення і переплетення національних виробничих процесів;

 

2. на цій основі відбуваються глибокі структурні зміни в економіці

країн-учасниць;

 

3. необхідність і цілеспрямоване регулювання інтеграційних процесів;

виникнення міждержавних (наднаціональних чи наддержавних) структур

(інституціональні структури).

Умови інтеграції:

 

- розвита інфраструктура;

 

- наявність політичних рішень уряду (створення умов для

 

інтеграції - політична й економічна база);

 

Рівні інтеграції:

 

· макроекономічний (державний рівень);

 

· мікроекономічний (міжфірменний - ТНК).

 

Країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання для

подолання проблем індустріалізації.Число угруповань у країнах, що

розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Прикладом може служити

МЕРКОСУР (1991 рік - Асунсьонскоа угода) до складу якого входять

Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Цілями угруповання є - зниження

бюджетного дефіциту, подолання кризи.

Перешкоди на шляху інтеграції країн, що розвиваються:

1.Країни, що інтегруються, слабко доповнюють економіки один одного, що

стримує процес інтеграції;

2.Звідси випливає, що необхідні структурні зміни;

3.Не розвинута інфраструктура;

4.Розходження рівнів і потенціалів розвитку;

5.Політична нестабільність.

Міжнародна інтеграція – це об”єктивний процес зближення країн світу

та їхніх суб”єктів у всіх сферах людського життя на основі спільності

загальнолюдських інтересів. Міжнародна інтеграція включає міжнародну

економічну, політичну, культурну інтеграцію. Міжнародна економічна інтеграція – характеризується взаємним

сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної

політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з

третіми країнами. Фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції: 1.Поглиблення МПП. 2.Соціально-економічна однорідність національних підприємств. 3.Розаиток НТП. 4.Близькі рівні економічного розвитку груп країн. 5.Тісне переплетіння національних економікна мікрорівні. 6.Тривалий період співробітництва. 7.Спільні кордони і умови розвитку. 8.Розвиток комунікаційних можливостей. 9.Спільність культурних та історичних традицій. 10.Цілеспрямована діяльність державних органів та партій країн щодоінтеграційних процесів. 11.Об”єктивна необхідність спільного вирішення глобальних проблемлюдства.Цілі і значення міжнародної економічної інтеграції: 1.Досягнення найбільш високої ефективності виробництва. 2.Можливість регулювання соціально-економічних процесів на регіональномурівні. 3.Насичення ринку товарами. 4.Забезпечення економічної і політичної консолідації та міжнародноївоєнної безпеки. Наслідки й ефективність міжнародної економічної інтеграції для економічного розвитку країн-учасниць.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.004 с.)