ТОП 10:

Тема 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 

1. Особливості управління персоналом у міжнародних корпораціях.
2. Джерела та критерії відбору персоналу у міжнародних компаніях
3. Мотивація праці в міжнародних фірмах.

 

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
-основні фактори, що відрізняють управління людськими ресурсами в Україні від міжнародної діяльності; категорії працівників для закордонних операцій; специфіку і зміст мотивації у міжнародних компаніях.
Література: [1], [2], [3], [8]

 

Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях

1. Принципи застосування влади і впливу в міжнародних корпораціях.
2. Процес комунікацій і ефективність управління міжнародними корпораціями.
3. Комунікаційний процес в міжнародних корпораціях.Комунікаційні бар’єри та шляхи їх подолання.


В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- критерії, що визначають баланс влади в організації; основні форми влади і її вплив; особисті якості керівника міжнародної корпорації; міжособистісні та організаційні комунікації; бар'єри, що виникають у процесі міжнародного спілкування.
Література: [1], [2], [4], [6]

Тема 8. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

1. Сутність контролю та його етапи в міжнародних корпораціях.
2. Фінансовий облік та звітність міжнародних корпорацій.
5. Управлінський облік і звітність міжнародних корпорацій.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- зміст та сутність контролю в міжнародних корпораціях; попередній, поточний і підсумковий контроль, умови та вимоги до контролю; вплив контролю на формування діяльності міжнародної корпорації.
Література: [1], [2], [3], [5]

Тема 9. Технологічна політика міжнародних корпорацій

1. Суть та типи технологічної політики МНК.
2. Характеристика міжнародного ринку технологій.
3. Планування та організація міжнародних НДДКР.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- що є технологічною політикою і які її основні завдання; сучасні особливості використання технологій міжнародними корпораціями; моделі, які використовуються для оптимізації розміщення науково-дослідних і конструкторських підрозділів МНК; особливості організації міжнародних НДДКР.
Література: [2], [4], [6], [7]

Тема 10. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

1. Валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту.
2. Фінансовий менеджмент міжнародної фірми.
3. Валютний ризик і стратегії його хеджування.
4. Сутність міжнародних стандартів обліку.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- розходження між ф'ючерсними та форвардними контрактами; основні способи фінансування фірми, залученої у зовнішньоекономічну діяльність; критерії оцінки інвестиційних проектів та їх переваги та недоліки; види ризиків, з якими стикається корпорація, залучена у зовнішньоекономічну діяльність.
Література: [1], [3], [6], [8]

Тема 11. Торговельні операції міжнародних корпорацій

1. Основні принципи комерції та технології торгівлі в міжнародних корпораціях.
2. Комерційна робота з продажу товарів і послуг.
3. Організація біржової торгівлі міжнародних організацій.
4. Управління торгово-технологічним процесом у міжнародних корпораціях.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- сутність і завдання комерційної діяльності в міжнародній корпорації; принципи та умови раціональної побудови процесу руху товару; вплив науково-технічного прогресу на розвиток торгівлі; органи управління торговими операціями в міжнародних корпораціях.
Література: [1], [4], [7], [8]

Тема 12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

1. Місце і роль цінних паперів у міжнародному інвестиційному процесі.
2. Міжнародний ринок інвестицій.
3. Міжнародні інвестиційні компанії. Типи інвестиційних фондів.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- стадії розвитку міжнародного інвестиційного процесу; визначення доходності та ризику; основні характеристики ризиків; основні типи інвестиційних фондів і їх характерні риси

Література: [2], [3], [8], [9]

Тема 13. Етика та соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

1. Етика у міжнародному бізнесі

2. Дотримання моральних норм у міжнародних корпораціях.
3. Специфіка поняття «етика бізнесу».
4. Складові корпоративної культури міжнародної організації.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- визначення поняття міжнародна етика; «залізний закон відповідальності» корпорації; основні принципи ділової етики в міжнародному бізнесі; складові довготривалого успіху міжнародної корпорації.
Література: [1], [7], [8], [9]

Тема 14. Становлення глобального менеджменту

1. Сутність і головні завдання глобального менеджменту.
2. Особливості сучасної глобалізації менеджменту.
3. Головні форми глобального менеджменту.
5. Роль глобального менеджменту та його вплив на українські підприємства.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- характеристику основних ознак та особливостей глобального менеджменту; форми розвитку міжнародного менеджменту; переваги та недоліки міжнародного менеджменту; роль світового менеджменту та його сполучення з національним.
Література: [2], [3], [8], [9]

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.006 с.)