ТОП 10:

Тема. Енергозберігаючі режими роботи насосних установок у системі водоспоживачаМета:аналіз ефективності методів реґулювання параметрів насосних установок; обґрунтування вибору раціональної системи електропривода насоса.

 

Рекомендації щодо виконання

Добове енергоспоживання насосної установки:

, (2.25)

де енергоспоживання НУ за інтервал часу відповідно; n – кількість ділянок водоспоживання; споживана насосною установкою потужність.

Споживана НУ потужність при реґулюванні дроселюванням:

, (2.26)

де , корисна потужність та ККД установки відповідно.

Корисна потужність турбомеханізму:

, (2.27)

де напір насоса при водоспоживанні у мережі споживача з подачею .

При реґулюванні дроселюванням значення ККД турбомеханізму визначається за паспортними кривими насоса для відповідних значень .

При частотному реґулюванні продуктивності необхідно знати відносну частоту обертання, яка відповідає продуктивності на тому чи іншому проміжку часу. У загальному вигляді її можна знайти, розв’язавши систему рівнянь:

(2.28)

де статичний напір, м; гідродинамічний опір мережі, що залежить від довжини мережі, величини поперечного перерізу трубопроводу, жорсткості стінок і наявності місцевих опорів (колін, зворотних клапанів, засувок), с25.

Відносна частота обертання насоса:

. (2.29)

Споживана потужність при частотному керуванні:

. (2.30)

 

Приклад виконання самостійної роботи

Відцентровий насос 3В-200×4, паспортні характеристики якого наведені на рис. 2.5, працює на покриття добового графіка водоспоживання (рис. 2.11). Необхідні дані для розрахунку: м, с25, , кг/м3, м3/c, м3/c, м3/c, м3/c, год, год, год, год, год.

Довести ефективність застосування частотно-реґульованого електропривода насосної установки порівняно з реґулюванням продуктивності дроселюванням.

Розв’язок

Графік водоспоживання умовно розділений на п’ять ділянок, тому . Для реґулювання продуктивності дроселюванням напірного трубопроводу знайдемо напір на кожній з ділянок (коефіцієнти апроксимації для відцентрового насоса знайдено в практичному занятті № 6):

м;

м;

м;

м;

м.

Для реґулювання дроселюванням ККД визначаємо з паспортної характеристики: , , , , .

Корисна потужність:

кВт;

кВт;

кВт;

кВт;

кВт.

Енергоспоживання на окремих ділянках дорівнює:

кВт×год;

кВт× год;

кВт× год;

кВт× год;

кВт× год.

Добове енергоспоживання НУ при реґулюванні дроселюванням:

кВт×год.

При реґулюванні продуктивності НУ зміною частоти обертання для кожної з ділянок водопостачання відносна частота обертання НА відповідно дорівнює:

, , , , .

Споживана потужність при частотному реґулюванні з урахуванням виразу (2.30):

кВт; кВт; кВт; кВт; кВт.

Енергоспоживання на окремих ділянках при частотному реґулюванні дорівнює:

кВт×год;

кВт× год;

кВт× год;

кВт× год;

кВт×год.

Добове енергоспоживання НУ при частотному реґулюванні:

кВт×год.

Таким чином, енергоспоживання НУ при реґулюванні продуктивності частотою обертання двигуна насоса у 2,8 раза нижче, ніж при дроселюванні. Доцільною схемою ЕП насоса може бути система ПЧ-АД, ПЧ-СД при досить глибокому реґулюванні частоти обертання. При груповій роботі насосів раціональною системою ЕП може бути фазове керування за схемою ТРН-АД.

Завдання до теми

Насос, паспортні характеристики якого наведені в додатку И, працює на покриття добового графіка водоспоживання (рис. 2.12). Необхідні дані для розрахунку взяти з практичного заняття № 6 та додатка Ж. Довести ефективність застосування частотно-реґульованого електропривода насосної установки порівняно з реґулюванням продуктивності дроселюванням.

Рисунок 2.12 – Добовий графік витрати води

 

Примітка. Для розв’язання задачі необхідно знати методи реґулювання продуктивності відцентрових насосів, уміти визначати енергетичні показники насосного аґреґата при використанні того чи іншого способу реґулювання; обґрунтовувати раціональні схеми електропривода насосної установки.

Контрольні запитання

1. Від чого залежить зміна режиму роботи водоспоживача?

2. У чому полягає суть реґулювання дроселюванням; як визначаються втрати на дроселюючому органі? Як визначається споживана потужність і ККД механізму при реґулюванні засувкою?

3. Навести напірно-витратні характеристики насоса при реґулюванні параметрів зміною частоти обертання.

4. Чим визначається ефективність застосування того чи іншого методу реґулювання?

5. У яких випадках доцільно застосовувати реґульований електропривод і чому?

Література: [29, С. 173181; 40, С. 56; 45, С. 18122; 14, С. 1025; 60, С. 646].


Практичне заняття № 8Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.007 с.)