ТОП 10:

Автоматизований електропривод механізмів безперервної діїАЕП конвеєрних установок

1. Якими технічними параметрами характеризуються конвеєрні установки:

а) напір, продуктивність, частота обертання, ККД;

б) швидкість руху, довжина стрічки, продуктивність, ККД;

в) висота підйому, швидкість; тривалість включення, ККД;

г) точність зупинки; швидкість переміщення, вантажопідйомність, ККД;

д) точність обробки, стійкість інструменту, частота обертання, ККД?

2. Де виникають сили опору руху, які не залежать від натягу робочого органа конвеєра:

а) на прямолінійних горизонтальних і похилих ділянках;

б) на ділянці між натяжною станцією і барабаном;

в) на ділянці між відвідним канатом і шківом;

г) на ділянці між канатами і валом?

3. Які сили виникають на ділянках вигину тягового елемента конвеєра:

а) сили опору руху, що залежать від натягу тягового елемента;

б) сили опору руху, не залежні від натягу тягового елемента;

в) сили тертя;

г) динамічні навантаження;

д) сили натягу тягового елемента?

4. Перерахуйте основні вузли стрічкового конвеєра:

а) стрічка, несуча конструкція, приводна станція, натяжна станція, приводний і натяжний барабани, завантажувальна воронка, бункер;

б) текстильна прогумована стрічка, набір ланцюгів, підіймальна лебідка, редуктор, поліспаст;

в) несуща конструкція, система натягу, робочі лопаті, направляючий апарат.

5. Приводний двигун ланцюгових конвеєрів повинен розташовуватися:

а) після ділянки з найбільшим навантаженням;

б) після ділянки з найменшим навантаженням;

в) до ділянки з найбільшим навантаженням;

г) до ділянки з найменшим навантаженням;

д) у кінці всіх ділянок конвеєра незалежно від навантаження.

6. Конвеєри строго транспортного призначення:

а) мають дві швидкості руху;

б) мають одну незмінну швидкість руху;

в) мають одну регульовану швидкість руху;

г) можуть мати кілька швидкостей;

д) вимагають регульований електропривод.

7. Вибрати вимоги до ЕП конвеєрних установок:

а) забезпечення регулювання швидкості двигуна в порівняно широких межах;

б) формування підвищеного пускового моменту;

в) забезпечення реверсування електропривода і його роботи в двигунному і гальмівному режимі;

г) регулювання частоти обертання у межах 3:1;

д) забезпечення плавності пуску й гальмування з надійним обмеженням прискорення і ривка;

е) в основному тривалий режим роботи ЕП без реверсування;

ж) обмеження динамічних навантажень механічного обладнання, обумовлених наявністю пружних зв'язків, зазорів у передачах.

8. Як визначається потужність приводної станції стрічкового конвеєра:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) ?

9. Перелічіть елементи кінематичної схеми гвинтового конвеєра відповідно їх номера на рисунку:

а) корпус; д) завантажувальний і розвантажувальний отвори;

б) гвинт; е) приєднувальні фланці;

в) підшипникові опори; ж) редуктор;

г) приводний електродвигун.

10. Розставте елементи кінематичної схеми канатної дороги, відповідно до їх порядкового номера на схемі:

а) приводний шків;

б) натягувач;

в) опорні колії;

г) тяговий канат;

д) несучий канат;

е) вагонетка.

 

11. Підпишіть рисунки відповідно до проставлених цифр:

а) б)
в) г)

1) прямолінійні ділянки стрічкового конвеєра;

2) прямолінійні ділянки канатного та ланцюгового конвеєра;

3) ділянки вигину тягового елемента на блоці;

4) ділянки вигину тягового елемента на батареї роликів.

12. Які системи регулювання ЕП використовують у механізмах безперервного транспорту:

а) ТРН–АД, ПЧ–АД, ТП–Д;

б) АВК, ПЧ–СД, Т–Д;

в) вентильний двигун, ТРН–АД, Г–Д?

АЕП турбомеханізмів

1. Які основні параметри насосних агрегатів:

а) тривалість вмикання;

б) подача;

в) швидкість перекачування;

г) частота обертання;

д) об’єм;

е) коефіцієнт корисної дії;

ж) стійкість;

з) напір;

к) потужність;

л) швидкість переміщення?

2. Визначити елементи кінематичної схеми одноступінчастого відцентрового насоса відповідно до їх номера на рисунку:

 
 

 


а) корпус; г) лопаті;

б) робоче колесо; д) патрубки.

в) вал;

3. Визначити елементи кінематичної схеми осьового насоса відповідно до їх номера на рисунку:

а) робоче колесо з поворотними е) корпус насоса;

лопатями; ж) вал;

б) сферична камера; к) шток привода механізму

в) напрямний апарат; розвертання лопатей;

г) нижня опора вала; л) верхній напрямний підшипник;

д) дифузор з лапами для м) механізм повороту лопатей.

кріплення до фундаменту;

4. Розставте основні характеристики насосних агрегатів при роботі на гідромережу, відповідно до їх порядкового номера на схемі:

а) енергетична характеристика насоса;

б) напірно-витратна характеристика насоса;

в) потужнісна характеристика насоса;

г) напірно-витратна характеристика гідромережі.

5. Визначити метод регулювання продуктивності відповідно до запропонованої нумерації:

а) в)
б) г)

1) регулювання продуктивності НУ впливом на турбомеханізм;

2) регулювання продуктивності насоса дроселюванням;

3) регулювання продуктивності насоса зміною частоти обертання;

4) зміна продуктивності НУ числом паралельно працюючих турбомеханізмів.

6. Вибрати математичний опис, який відповідає напірно-витратній Н-Q характеристиці насоса й гідромережі за наступних умов:

а) ;

б) ;

в) або ;

г) .

1) характеристика Н-Q гідромережі за відсутності протитиску;

2) характеристика Н-Q насоса з вираженим максимумом;

3) характеристика Н-Q гідромережі з урахуванням протитиску;

4) характеристика Н-Q насоса полога.

7. Який вигляд має механічна характеристика насоса?

а) в)
б) г)

8. Вибрати математичний опис, який відповідає механічній характеристиці різних видів турбомеханізмів:

а) ;

б) ;

в) .

1) механічна характеристика турбомеханізму, що працює на трубопровідну мережу з протитиском;

2) механічна характеристика вентилятора;

3) механічна характеристика турбомеханізму з урахуванням параметрів середовища.

9. Визначити механізм, якому відповідає показник ступеня у математичному описі механічної характеристики турбомеханізму .

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

1) для вентиляторів;

2) для турбокомпресорів;

3) для насосів, причому значення p залежить від протитиску мережі;

4) для дробарок, млинів.

10. Вибрати схему включення насосних агрегатів відповідно до приведених графіків напірно-витратних характеристик насосної установки:

а) б)

1) паралельне з’єднання відцентрових насосів;

2) послідовне з’єднання відцентрових насосів.

11. Розташуйте у правильній послідовності порядок запуску й зупинки насосного агрегата:

а) залити насос та всмоктувальний трубопровід перекачуваною рідиною;

б) повільно закрити засувку на напірному трубопроводі, переводячи насос на неробочий хід;

в) увімкнути приводний двигун та дати йому можливість набрати необхідну частоту обертання;

г) вимкнути приводний двигун;

д) закрити засувку на вході насоса;

е) поступово відкрити засувку з боку нагнітання до одержання необхідної подачі.

1) запуск насосного аґреґата;

2) зупинка насосного аґреґата.

12. Як розраховується потужність насоса:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

13. Вибрати вимоги до ЕП насосних установок:

а) реверсна робота двигуна;

б) формування підвищеного пускового моменту;

в) забезпечення мінімального часу перехідних процесів;

г) тривала робота електропривода з великою кількістю годин роботи в році;

д) як правило регулювання швидкості у діапазоні 2:1;

е) забезпечення високої точності позиціонування за кожною координатою;

ж) забезпечення вентиляторної механічної характеристики.

14. Визначити, який вид трубопровідної арматури відноситься до:

а) запірно-регулювальної;

б) запобіжної.

1) крани пробкові й кульові;

2) вентилі;

3) засувки;

4) приймальні, зворотні й запобіжні клапани;

5) поворотні затвори;

6) поплавково-запірні й регулювальні клапани;

7) повітряні вантузи.

15. Знайти, яке з визначень відповідає аварійним перехідним процесам у насосних комплексах:

а) кавітаційний зрив у роботі насоса;

б) помпажні режими;

в) пуск на спорожнений трубопровід;

г) раптове відключення електромашини від енергосистеми без відділення насоса від напірного водоводу;

д) кавітація.

1) спостерігається в трубопроводах, робочих колесах насосів, на лопастях гідравлічних турбін і приводить до вібрацій, шумів, ерозійного руйнування матеріалу, зміни експлуатаційних характеристик насосного і трубопровідного устаткування;

2) виникає при зниженні дійсного кавітаційного запасу порівняно з необхідним при даній подачі;

3) основними параметрами, що характеризують протікання цього процесу, є тиск у напірному трубопроводі при гідравлічному ударі та витрата зворотного струму води, розгінна частота обертання і час її досягнення, пульсації тиску і розвиток кавітаційних явищ у проточному тракті, вібрація гідромеханічного устаткування і будівельних конструкцій насосної станції;

4) супроводжується різкою зміною подачі від найбільшого значення до нуля, напір коливається в значних межах, спостерігаються гідравлічні удари, шум і вібрація всієї машини і трубопроводів.

5) різке збільшення тиску в трубопроводах при раптовій зупинці рідини, що рухається в них.

16. Визначити елементи кінематичної схеми відцентрованого вентилятора відповідно до їх номера на рисунку:

 

 


а) лита маточина; е) шків привода вентилятора;

б) основний диск; ж) лита або зварна станина;

в) робочі лопатки; к) робоче колесо;

г) лопатеві ґрати; л) фланці кріплення всмоктувальної й

д) передній диск; д) підшипники; напірної труб.

е) корпус; Назвіть основні параметри вентиляторів:

а) частота обертання;

б) напір;

в) об'ємна продуктивність;

г) об'ємна подача;

д) швидкість роботи;

е) повний і статичний ККД;

ж) потужність;

к) число ступенів рухливості;

л) похибка позиціонування робочого органа;

м) номінальна вантажопідйомність.

17. Визначити, які з наведених на рисунках типи характеристик вентилятора відповідають правильним:

а) в)
б) г)

1) характеристика вентилятора сідлоподібної форми;

2) розмірна характеристика вентилятора при n=var;

3) розмірна характеристика вентилятора при n=const;

4) безрозмірна характеристика вентилятора.

18. Як розраховується потужність приводного двигуна вентилятора:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

19. Які способи регулювання подачі вентиляторів здійснюються:

1) впливом на характеристику турбомеханізму;

2) впливом на характеристику гідромережі;

а) зміною частоти обертання вала вентилятора;

б) дроселюванням на вході й виході вентилятора;

в) регулювання віджиманням всмоктуючих клапанів;

г) напрямними апаратами різних конструкцій на вході.

20. Вибрати тип компресорних агрегатів відповідно до їх призначення:

1) поршньові;

2) гвинтові;

3) ротаційні.

а) машини, які стискають повітря зворотно-поступальним рухом поршня у циліндрі.

б) машини, які стискають повітря за допомогою роторів, які обертаються в різні сторони.

в) машини, які стискають повітря пластинами, що обертаються.

21. Якими параметрами характеризується компресорна установка:

а) повна продуктивність;

б) об'ємна продуктивність;

в) питома продуктивність;

г) масова продуктивність;

д) відведена продуктивність;

ж) приведена продуктивність.

22. Як розраховується момент поршневого компресора:

а) ;

б) ;

в) ;

д) .

23. Виберіть вимоги до ЕП поршневих машин:

а) електроприводи механізмів зі змінним навантаженням працюють в тривалому або перемінному режимах, реверсування не потрібно;

б) двигуни з підвищеним моментом інерції, які дозволяють зменшити коливання швидкості ротора;

в) забезпечення реверсування електропривода і його роботу в двигунному і гальмівному режимі;

г) регулювання швидкості не потрібно або потрібно в обмежених межах;

д) мінімальний час перехідних процесів;

е) швидкодія, тобто здійснення рухів виконавчих механізмів з високими швидкостями і малою похибкою позиціонування;

ж) коливання моменту двигуна за цикл не повинно перевищувати відношення <l, 2÷1,3;

к) момент, що розвивається двигуном при пуску, повинен бути не менше 1,2 .


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Александров М. П. Подъемно-транспортные машины / М. П. Александров. – М.: Высшая школа, 1985. – 520 с.

2. Аншин С. С. Проектирование и разработка промышленных роботов / С. С. Аншин, А. В. Бабич; под общ. ред. Я. А. Шифрина, П. Н. Белянина. – М.: Машиностроение, 1989. – 272 с.

3. Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства / Р. Асфаль. – М.: Машиностроение, 1989. – 448 с.

4. Бариев Н. В. Электрооборудование и наладка экскаваторов / Н. В. Бариев. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 144 с.

5. Барсов И. П. Строительные машины и оборудование: учебник для техникумов / И. П. Барсов. – М.: Стройиздат, 1978. – 495 с.

6. Башарин А. В. Управление электроприводами: учеб. пособие для вузов / А. В. Башарин, В. А. Новиков, Г. Г. Соколовский. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 392 с.

7. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

8. Белов М. П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. – М.: Академия, 2007. – 576 с.

9. Беркман И. Л. Универсальные одноковшовые строительные экскаваторы / И. Л. Беркман. – М.: Высшая школа, 1977. – 384 с.

10. Большаков В. А. Справочник по гидравлике / В.А. Большаков. – К.: Вища школа, 1977. – 280 с.

11. Браславский И. Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод: учеб. пособие для вузов / И. Я. Браславский. − М.: Издательский центр «Академия», 2004. − 256 с.

12. Бурдаков С. Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов / С. Ф. Бурдаков, В. А. Дьяченко, А. Н. Тимофеев. – М.: Высш. шк., 1986. – 264 с.

13. Веселков Р. С. Детали и механизмы роботов / Р. С. Веселков, Т. Н. Гонтаровская. – К.: Выща школа, 1990. – 434 с.

14. Волков Д. П. Динамика электромеханических систем экскаваторов / Д. П. Волков, Д. А. Каминская. – М.: Машиностроение, 1971. – 384 с.

15. Типовой электропривод промышленных установок / С. А. Волоковский, В. К. Емец, В. К. Козло и др. – К.: Вища школа, 1983. – 312 с.

16. Герасимяк Р. П. Электроприводы крановых механизмов / Р.П. Герасимяк, В. А. Параил. – М.: Энерия, 1970. – 136 с.

17. Герман-Галкин С.Г. Цифровые электроприводы с транзисторным преобразователем / С. Г. Герман-Галкин. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 245 с.

18. Справочник по расчётам гидравлических и вентиляционных систем / И. Г. Грачёв, С .Ю. Пирогов, Н. П. Савищенко, А. С. Юрьев. – СПб.: АНО НПО Мир и семья, 2001. – 1154 с.

19. Гринкевич П. С. Строительные машины / П. С. Гринкевич. – М.: Гос. изд. лит. по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1958. – 496 с.

20. Гришко А. П. Стационарные машины карьеров: учебник для вузов / А. П. Гришко. – М.: Недра, 1984. – 224 с.

21. Грянко Л. П. Лопастные насосы / Л. П. Грянко, А. Н. Папира. – М.: Машиностроение, 1975. – 432 с.

22. Обратимые гидромашины / Л.П. Грянко, Н.И. Зубарев, В.А. Умов, С. А. Шумилин. – Л.: Машиностроение, 1981. – 263 с.

23. Системы автоматизированного управления электроприводами: учеб. пособие / Г. И. Гульков, Ю. Н. Петренко, Е. П. Раткевич, О. Л. Симоненкова. – Мн.: Новое знание, 2004. – 384 с.

24. Додонов Б. П. Грузоподъемные и транспортные устройства: учебник для средних специальных учебных заведений / Б. П. Додонов, В. А. Лифанов. – М.: Машиностроение, 1990. – 248 с.

25. Драгачев В. П. Транспортные роботы для автоматизированного производства / В. П. Драгачев. – К.: Лыбидь, 1991. – 238 с.

26. Есаков В. П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок / В. П. Есаков. – К.: Вища школа, 1981. – 248 с.

27. Ефимов В. Н. Карьерные экскаваторы: справочник рабочего / В. Н. Ефимов, В. Н. Цветков, Е. М. Садовников. – М.: Недра, 1994. – 381 с.

28. Живов Л. Г. Привод и автоматика подъемных машин / Л. Г. Живов. – М.: Машиностроение, 1964. – 397 с.

29. Закладной А. Н. Энергосбережение средствами промышленного електропривода / А. Н. Закладной, А. В. Праховник, А. И. Соловей. – К.: «ДИЯ», 2001. – 343 с.

30. Зенков Р. Л. Машины непрерывного транспорта / Р. Л. Зенков, И. И. Ивашков, Л. Н. Колобов. – М.: Машиностроение, 1987. – 432 с.

31. Зимин Е. Н. Автоматическое управление электроприводами: учеб. пособие для вузов / Е. Н. Зимин, В. И Яковлев. – М.: Высшая школа, 1979. – 318 с.

32. Иванченко Ф. К. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин / Ф. К. Иванченко. – К.: Выща школа, 1978. – 576 с.

33. Карелин В. Я. Насосные станции с центробежными насосами / В. Я. Карелин, Р. А. Новодережкин. – М.: Стройиздат, 1983. – 224с.

34. Карелин В. Я. Насосы и насосные станции / В.Я. Карелин, А.В. Минаев. – М.: Стройиздат, 1986. – 320 с.

35. Киричок Ю. Г. Привод шахтных подъемных установок большой мощности / Ю.Г. Киричок, В. М. Чермалых. – М.: Недра, 1972. – 336 с.

36. Ключев В. И. Электропривод и автоматизация общепромышленных механызмов / В. И. Ключев, В. М. Терехов. – М.: Энергия, 1980. – 360 с.

37. Козырев Ю. Г. Промышленные роботы: справочник / Ю. Г. Козырев. – М.: Машиностроение, 1988. – 392 с.

38. Корендяев А. И. Манипуляционные системы роботов / А. И. Корендяев, Б. Л. Саламандра и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 472 с.

39. Системи реґулювання параметрів та підвищення ефективності роботи насосних, вентиляторних та компресорних установок: навч. посібник Т. В. Коренькова, П. В. Лузан, Д.А. Михайличенко, А. Л. Перекрест, О. О. Сердюк. – Кременчук: КДПУ, 2006. – 152 с.

40. Коренькова Т. В. Насоси. Особливості включення. Характеристики насосів і режимів енергоспоживання при перемінній швидкості обертання. навч. посібник / Т.В. Коренькова. – Кременчук: КДПУ, 2002. – 56 с.

41. Коренькова Т. В. Техніко-економічне обґрунтування ефективності використання системи ТРН-АД в електроприводі насосних установок з паралельним включенням турбомеханізмів / Т.В. Коренькова. – Кременчук: КДПУ, 2002. – 36 с.

42. Промышленные роботы: Конструирование, управление, эксплуатация / В. И. Костюк, А. П. Гавриш, Л. С. Ямпольским, Л. Г. Карлов. – К.: Выща школа, 1985. – 359 с.

43. Крановое электрооборудование: справочник / Ю. В. Алексеев,
А. П. Богословский, Е. М. Певзнер и др.; под ред. А. А. Рабиновича. – М.: Энергия, 1979. – 240 с.

44. Кузьмин А. В. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин / А. В. Кузьмин, Ф. Л. Марон. – Мн.: Выш. шк., 1983. – 350 с.

45. Лезнов Б. С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках / Б. С. Лезнов. – М.: Энергоатомиздат, 2006. – 360 с.

46. Лисицын В. П. Схемы управления электроприводами экскаваторов / В. П. Лисицын. – М.: Недра, 1978. – 72 с.

47. Робототехнические системы и комплексы: учеб. пособие для вузов / И. И. Мачульский, В. П. Запятой, Ю. П. Майоров и др. – М.: Транспорт, 1999. – 446 с.

48. Мелькумов Л. Г. Автоматизация пневматического хозяйства шахт и рудников / Л. Г. Мелькумов, А. Е. Найман, Е. К. Травкин. – М.: Недра, 1977. – 271 с.

49. Мисарек Д. Турбокомпрессоры / Д. Мисарек. – М.: Машиностроение, 1968. – 236 с.

50. Мительман М. В. Совершенствование электроприводов экскаваторов / М. В. Мительман, П. П. Мирошкин. – М.: Недра, 1987. – 160 с.

51. Михайлов А. П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных роботов: учебник для вузов / А. П. Михайлов. – М.: Машиностроение, 1990. – 304 с.

52. Михайлов А. К. Компрессорные машины / А. К. Михайлов,
В. П. Ворошилов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 288 с.

53. Онищенко Г. Б. Автоматизированный электропривод промышленных установок / Г. Б. Онищенко. – М.: РАСХН, 2001. – 520 с.

54. Онищенко Г. Б. Электропривод турбомеханизмов / Г.Б. Онищенко, М. Г. Юньков. – М.: Энергия, 1972. – 240 с.

55. Пертин Ю. А. Конвейеры: справочник / Ю. А. Пертин. – Л.: Машиностроение, 1984. – 367 с.

56. Сафонов Ю. М. Электроприводы промышленных роботов / Ю. М. Сафонов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 175 с.

57. Смирнитский Б. В. Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов / Б. В. Смирнитский. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 380 с.

58. Соколов М. М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов / М. М. Соколов. – М.: Энергия, 1976. – 488 с.

59. Спиваковский А. О. Транспортирующие машины / А. О. Спиваковский. – М.: Машиностроение, 1983. – 487 с.

60. Справочник по автоматизированному електроприводу; под ред. В. А. Елисеева, А. В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 626 с.

61. Справочник по електрическим машинам: в 2-х т.; под общей ред. И. П. Копылова, Б. К. Клюкова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

62. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И. А. Сыромятников. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 240 с.

63. Тимофеев А. В. Адаптивные робототехнические комплексы / А. В. Тимофеев. – Л.: Машиностроение, 1988. – 332 с.

64. Фрейнкман И. Е. Землеройные машины / И. Е. Фрейнкман, В. К. Ильгисонис. – М.: Машгиз, 1951. – 355 с.

65. Фролов К. В. Механика промышленных роботов / К. В. Фролов, Е.И. Воробьев. – М.: Высшая школа, 1989. – т. 3. – 384 с.

66. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры / В. М. Черкасский. – М.: Энергия, 1977. – 424 с.

67. Чермалых В. М. Системы электропривода и автоматики рудничных стационарных машин и установок / В. М. Чермалых, Д. И. Родькин, В. В. Каневский. – М.: Недра, 1976. – 398с.

68. Чулков Н. Н. Расчет привода карьерных машин / Н. Н. Чулков. – М.: Недра, 1987. – 451 с.

69. Шенфельд Р. Автоматизированные электроприводы / Р. Шенфельд, Э. Хабигер; под ред. Ю. А. Борцова. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 464 с.

70. Яуре А. Т., Певзнер Е. М. Крановый электропривод: справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 344 с.


ВИСНОВОК

У більшості випадків електроприводи типових промислових механізмів – це досить енергоємні споживачі, у яких одним із найбільш актуальних питань є визначення енергоресурсозберегаючих режимів роботи електромеханічного обладнання.

Аналіз сучасного діючого виробничого устаткування свідчить про високу динаміку розвитку реґульованих електроприводів, комп'ютерних засобів автоматизації, що зумовлено необхідністю максимального підвищення продуктивності технологічного устаткування і якості виробленої продукції.

Можна виділити наступні загальні тенденції розвитку автоматизованого електропривода типових промислових механізмів:

активне застосування реґульованих електроприводів у промисловості, транспорті, комунальному господарстві;

інтенсивна заміна нереґульованих електроприводів на реґульовані в енергоємному обладнанні (насоси, компресори, повітродувки) з метою максимального енергозбереження;

поширення систем керування електроприводом, які побудовані за блочно-модульним принципом та ін.;

комп'ютеризація електроприводів механізмів, аґреґатів і комплексів;

упровадження систем діагностування, обслуговування та візуалізації технологічних процесів.

У зв’язку з цим, вивчення питань функціонування електроприводів типових промислових механізмів і принципів їх автоматизації, розрахунку й вибору електрообладнання, раціональних режимів роботи, є важливою складовою практичної і самостійної підготовки фахівців та наукових співробітників з електромеханіки з навчальних дисциплін “Автоматизований електропривод типових промислових механізмів”, “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”, “Енергозбереження в технологічних процесах і установах”, “Промислове енергозбереження”, а також для науково-дослідної роботи маґістрантів та аспірантів відповідного напряму.


Додаток А

Таблиця А.1 – Позначення основних величин і одиниць їх вимірювання

a Прискорення м/с2
a Кількість гілок каната, що спускаються з барабана
B (b) Ширина м
Коефіцієнт опору руху на прямолінійній ділянці
Коефіцієнт для визначення маси ковша екскаватора
Коефіцієнт для визначення розмірів рукоятки екскаватора
D Діапазон керування
D Діаметр м
Діаметр м
Місткість ковша м3
Коефіцієнт, що залежить від режиму експлуатації механізму
F Зусилля Н
Частота мережі Гц
G Вага Н
Прискорення вільного падіння м/сек2
H Висота м
Н Напір м
Кількість увімкнень за цикл
I Струм А
Передаточне число редуктора
Стандартне передаточне число
J Момент інерції кг×м2
Коефіцієнт запасу міцності каната
Коефіцієнт запасу гальмування

 

Продовження табл. А.1

Коефіцієнт маси
Фактичний коефіцієнт запасу міцності каната
Питомий опір породи копанню, що залежить від характеру породи Па
Коефіцієнт розпушення породи
Лінійний коефіцієнт
Коефіцієнт запасу, що враховує динамічні навантаження під час пуску конвеєра
L Довжина м
L Радіус м
l Ширина робочої зони мм
M Момент Нм
m Вантажопідйомність кг
m Маса кг
Кількість увімкнень електропривода за годину
n Число ступенів рухливості робота
Синхронна швидкість електродвигуна об/хв
P Потужність кВт
Q Кутове переміщення ланок град
Продуктивність конвеєра кг/с
Продуктивність м3
Вагове навантаження Н/м
R Довжина ланки мм
Гідродинамічний опір мережі сек25
S Діапазони переміщень за ступенями рухливості мм
S Зусилля Н (кгс)
s Ковзання

 

Продовження табл. А.1

Т Натяг Н
t Час с
φ Діапазони переміщень за ступенями рухливості рад
ω Швидкість обертання 1/с
Швидкість м/с
U Напруга В
V Об’єм м3
Енергоспоживання кВт× год
Індуктивний опір розсіювання статора і ротора Ом
Кількість несучих гілок каната
a Кут градус
Коефіцієнт, що враховує погіршення умов охолодження
b Кут градус
Щільність гірської породи т/м3
Δ Похибка позиціонування робочого органа мм
Коефіцієнт, що враховує моменти інерції частин, які обертаються
ε Кутове прискорення град/с2
Коефіцієнт корисної дії
Коефіцієнт тертя між тяговим і приводним елементами
Коефіцієнт завантаження електричної машини
Щільність рідини кг/м3
Рівень міцності кгс/мм2
Відносна швидкість обертання

 


Додаток Б

Таблиця Б.1 – Технічні показники механізмів мостового кранаПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.028 с.)