ТОП 10:

Зразок оформлення титульного аркуша курсового проектудля студентів-спеціалістів 5-го курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Криворізький економічний інститут

 

Кафедра інноваційного менеджменту

та управління бізнес-процесами

 

 

Курсовий проект спеціаліста

на тему:

«_________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________»

 

Студента(ки) 5-го курсу

факультету менеджменту

та економічної кібернетики

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

денної (заочної) форми навчання

групи 7.030601

________________________________

 

Науковий керівник:

________________________________

________________________________

 

Кривий Ріг

201___

Продовження додатку 5

Зразок оформлення титульного аркуша курсового проекту

для студентів-магістрів 5-го курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Криворізький економічний інститут

 

Кафедра інноваційного менеджменту

та управління бізнес-процесами

 

 

Курсовий проект магістра

на тему:

«_________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________»

 

Студента(ки) 5-го курсу

факультету менеджменту

та економічної кібернетики

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

денної (заочної) форми навчання

групи 8.030601

________________________________

 

Науковий керівник:

________________________________

________________________________

 

Кривий Ріг

201___

Продовження додатку 5

Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи спеціаліста

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Факультет менеджменту та економічної кібернетики

 

Кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

Спеціальність 7.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Форма навчання денна (заочна)

ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА

 

Студента(ки)_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на тему ____________________________________________________________

(повна назва)

___________________________________________________________________

 

Науковий керівник _______________________ ________________________

(наук. ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Студент _____________ _________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Робота допущена до захисту в ДЕК

 

З допускною оцінкою _______ балів Зав. кафедри ________________

(підпис)

________________________________
(прізвище, наук. ступінь, вчене звання)

Робота захищена

Загальна оцінка ________ балів Голова ДЕК _______________

(підпис)

_________________________________

(прізвище, наук. ступінь, вчене звання)

Кривий Ріг 201___

Продовження додатку 5

Зразок оформлення титульного аркуша магістерської дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Факультет менеджменту та економічної кібернетики

 

Кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

Спеціальність 8.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Форма навчання денна (заочна)

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

Студента(ки)_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на тему ____________________________________________________________

(повна назва)

___________________________________________________________________

Науковий керівник _______________________ ________________________

(наук. ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Студент _____________ _________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Робота допущена до захисту в ДЕК

 

З допускною оцінкою _______ балів Зав. кафедри ________________

(підпис)

________________________________
(прізвище, наук. ступінь, вчене звання)

Робота захищена

Загальна оцінка ________ балів Голова ДЕК _______________

(підпис)

_________________________________

(прізвище, наук. ступінь, вчене звання)

Кривий Ріг 201___

Продовження додатку 5

Приклад анотації до магістерської дипломної роботи

 

Анотація

 

Іванов А.А. Теорія та практика гуманізації праці в умовах корпоративного підприємства. – Рукопис.

Магістерська дипломна робота по спеціальності 8.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» Криворізький економічний інститут, Кривий Ріг, 201____.

 

Магістерська дипломна робота присвячена розробці наукових основ гуманізації праці та створенню і управлінню психологічним кліматом в умовах корпоративного підприємства.

ї Мета магістерської дипломної роботи ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Завдання магістерської дипломної роботи ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Об’єкт дослідження ___________________________________________________________

 

Предмет дослідження _________________________________________________________

 

Методологія і методи магістерської дипломної роботи _____________________________

__________________________________________________________________________________

Наукові положення, що виносяться на захист _____________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Результати досліджень можуть бути впроваджені _________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

 

Ключові слова: гуманізація праці, корпоративне управління, якість життя, критерії оцінки менеджерів.

Продовження додатку 5

Приклад реферату до дипломної роботи спеціаліста

 

РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота містить ____ сторінок, ____ таблиць, ____ рисунків,

список літератури з ______ найменувань, ____ додатків.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 

Предметом дослідження є ....

Об’єктом дослідження виступає ...

Мета дипломної роботи полягає у ...

Завданнями роботи є ...

Одержані результати можуть бути використані ...

Рік виконання дипломної роботи ...

Рік захисту роботи ...

 

 

Додаток 6Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.006 с.)