ТОП 10:

На магістерську дипломну роботу 

Студенту ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

денної (заочної) форми навчання

 

Тема роботи: ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

затверджена наказом директора інституту від “____” __________ 201__ р. №_____

Календарний план

Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи Підпис керівника про фактичне виконання
план Факт
1. Розділ 1 до    
2. Розділ 2 до    
3. Розділ 3 до    
4. Реєстрація завершеної дипломної роботи до    
5. Отримання відгуку від наукового керівника      
6. Подання студентом дипломної роботи на перегляд завідуючому кафедри      
7. Отримання зовнішньої рецензії      
8. Підготовка студента до захисту до    

ОЧЕРЕДНОСТЬ

Примітки

Порушення термінів завершення дипломної роботи є підставою для відрахування студента з інституту як такого, що не виконав навчальний план.

Продовження додатку 2

План магістерської дипломної роботи

Розділ 1 ______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 2_______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 3 ______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Об'єкт дослідження: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Предмет дослідження: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Мета дипломної роботи: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

 

У розділі 1 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

У розділі 2 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

У розділі 3 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Завдання підготував

науковий керівник ________________________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“____” ______________ 201___ р.

Завдання одержав

студент ________________________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“____” ______________ 201___ р.

Продовження додатку 2

Приклад оформлення індивідуального завдання для спеціалістів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

Факультет менеджменту та економічної кібернетики

 

Кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

Спеціальність 7.03060101“Менеджмент організацій і адміністрування”

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

___________________І.В. Довгаль

(підпис)

_______________________ 201___ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

На дипломну роботу спеціаліста

 

Студенту ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

денної (заочної) форми навчання

 

Тема роботи: ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

затверджена наказом директора інституту від “____” __________ 201__ р. №_____

Календарний план

Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи Підпис керівника про фактичне виконання
план Факт
1. Розділ 1 до    
2. Розділ 2 до    
3. Розділ 3 до    
4. Реєстрація завершеної дипломної роботи до    
5. Отримання відгуку від наукового керівника      
6. Подання студентом дипломної роботи на перегляд завідуючому кафедри      
7. Отримання зовнішньої рецензії      
8. Підготовка студента до захисту до    

ОЧЕРЕДНОСТЬ

Примітки

Порушення термінів завершення дипломної роботи є підставою для відрахування студента з інституту як такого, що не виконав навчальний план.

Продовження додатку 2

План дипломної роботи спеціаліста

Розділ 1 ______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 2_______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 3 ______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Об'єкт дослідження: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Предмет дослідження: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Мета дипломної роботи: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

 

У розділі 1 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

У розділі 2 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

У розділі 3 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Завдання підготував

науковий керівник ________________________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“____” ______________ 201___ р.

Завдання одержав

студент ________________________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“____” ______________ 201___ р.

 

Додаток 3

Приклад відгуку наукового керівника від кафедри

На магістерську дипломну роботу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Криворізький економічний інститут

 

 

Кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

ВІДГУК

на магістерську дипломну роботу

 

Студента (ки)_____________________________________________________________________

Тема магістерської дипломної роботи _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обсяг роботи: _________стор., ______табл., ________рис., ______літ. джерел

Ступінь розкриття теорії дослідження _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка самостійності та творчості при розкритті теми____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка наукової новизни, пропозицій та їх практичне значення____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки роботи ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальні висновки __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник_____________________ ____________________

(підпис) (дата)
     
(посада)   (ініціали, прізвище)

Продовження додатку 3

Приклад відгуку наукового керівника від кафедриПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.013 с.)