ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Активи – Зобов'язання - Капітал (Доходи - Витрати) (Основні засоби, нематеріальні активи).Облік операцій за основними засобами та нематеріальними активами ведеться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 р. № 480.

Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках. У цілях контролю та з метою забезпечення реєстрації інвентарних карток банки можуть вести опис інвентарних карток з обліку необоротних активів (інвентарна книга). Записи в інвентарній книзі здійснюються за кожним предметом окремо. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення цих регістрів має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів та звіряння даних аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату. Інвентарні картки та інвентарна книга роздруковуються у разі потреби. В обов'язковому порядку роздруковуються інвентарні картки у разі вибуття об'єкта необоротних активів, які разом з іншими документами, на підставі яких актив списується з балансу банку, вміщуються в документи дня.

Облік об'єктів основних засобів за місцем їх експлуатації (знаходження) здійснюється в інвентарному списку. Дані обліку об'єктів основних засобів за їх місцезнаходженням мають відповідати записам в інвентарних картках (книгах).

Правила інвентаризації основних засобів.

Основні правила проведення інвентаризації основних засобів викладено в п. 2 Інструкції N 90. Тому далі зупинимося на найважливіших моментах, що стосуються проведення інвентаризації основних засобів.

Отже, перед початком інвентаризації основних засобів слід перевірити:

- наявність і стан облікових регістрів (карток, книг, описів тощо);

- наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;

- наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, у тимчасове користування.

За відсутності цих документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення. При виявленні розбіжностей та неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації необхідно до цих документів унести відповідні виправлення та уточнення.

Під час інвентаризації основних засобів комісія повинна перевірити:

а) наявність документів, що підтверджують право власності установи на будівлі, споруди, іншу нерухомість та земельні ділянки, водойми, інші об'єкти природних ресурсів або право користування ними.

Нагадаємо: щоб установа могла обліковувати в себе на балансі земельні ділянки, необхідне дотримання певних умов:

- наявність державних актів, якими посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійного користування нею;

- визначена площа земельних ділянок;

- установлена експертна вартість переданих земельних ділянок (на цей момент указували Держказначейство в листі від 18.12.2007 р. N 3.4-04/2609-17053 та ГоловКРУ в роз'ясненні від 03.10.2007 р.);

б) відповідність технічній документації. При цьому комісія записує до описів повні найменування об'єктів та їх інвентарні номери.

Для оформлення даних інвентаризації основних засобів (будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, комп'ютерної техніки тощо) застосовується Інвентаризаційний опис основних засобів (додаток 1 до Інструкції N 90).

Основні засоби записуються до опису під найменуваннями відповідно до основного призначення об'єкта. Об'єкт, що пройшов відновлення, реконструкцію, розширення чи переобладнання, унаслідок чого змінилося основне його призначення, вноситься до опису під найменуванням, що відповідає новому основному призначенню.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.004 с.)