ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1 :Суть, завдання та організація бухгалтерського обліку в банкахТема 1 :Суть, завдання та організація бухгалтерського обліку в банках

1. Загальна характеристика обліково-операційної роботи в банках.

Обліково-операційна робота — це сукупність процесів, пов'язаних з оформленням документації за банківськими операціями, веденням бухгалтерського обліку і контролем за його повнотою і достовірністю . Облікова робота в банку передбачає ведення бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі на основі меморіально-ордерної форми рахівництва з використанням інформаційних комп’ютерних технологій. У складі облікової роботи можна виділити такі основні види: ведення обліку за внутрішньобанківськими операціями; контроль за реєстрацією усіх здійснених банківських операцій; перевірка правильності й достовірності регістрів аналітичного та синтетичного обліку, отриманих у процесі комп'ютерної обробки даних, що введені за документами; звірка і підтвердження даних аналітичного і синтетичного обліку шляхом складання щоденного балансу; підготовка і складання форм фінансової та іншої звітності комерційних банків; формування архівних папок документів . Облікова робота банку здійснюється з використанням підсистеми «Операційний день банку» (ОДБ), що дає змогу зменшити кількість процедур ручної обробки інформації, знизити витрати часу на обробку облікової інформації, підвищити оперативність отримання звітних даних.

Організація обліково-операційної роботи повинна відповідати такимвимогам:

—усі операції з документами, що надійшли в операційний час (у тому числі з філій), відображаються в бухгалтерському обліку того ж дня. Документи,що надійшли після операційного часу, як правило, проводяться за рахунками клієнтів наступним днем. Це має бути передбачено в угодах на обслуговування клієнтів;

— прийом і контроль документів, обслуговування клієнтів, введення інформації в персональний комп'ютер, а також перевірка вихідних регістрів, формування архівних папок документів здійснюється протягом робочого дня безпосередньо відповідальними виконавцями;

— клієнт, виходячи із своїх технічних можливостей, може подавати добанку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розрахункових документів (електронних платежів). Спосіб подання клієнтом документів до банку регламентується угодою розрахунково-касового обслуговування;

— прийом розрахунково-платіжних документів від клієнтів, розрахункові та касеті операції за рахунками юридичних та фізичних осіб здіснюються безпосередньо відповідальним виконавцем. У поза-операційний час документи можна здавати у банк відповідальному виконавцю або через спеціальні пристрої (скриньки), звідки вони вибираються щогодини. Якщо документи з будь-якої причини не можуть бути прийняті до виконання, клієнта негайно про це повідомляють. Оплата всіх розрахунково-грошових документів з поточних рахунків клієнтів здійснюється лише в межах наявних коштів на цих рахунках;

—документи, підготовлені для передачі системою електронних платежів, формуються у порядку їх надходження. Суми, зазначені на озрахунково-грошових документах, повинні бути набрані на стрічках підрахунку. Видані операторами електронного зв'язку вихідні форми звіряє відповідальний виконавець, а також працівник, який формує документи дня. Передача інформації з документів системою електронних платежів здійснюється рівномірно протягом усього операційного дня і повинна, як правило, завершуватись за дві-три години до кінця робочого дня.

Таким чином, раціональна і чітка організація обліково-операційної роботи забезпечує успішне виконання покладених на комерційні банки функцій.

Тема 1 :Суть, завдання та організація бухгалтерського обліку в банках

1. Загальна характеристика обліково-операційної роботи в банках.

Обліково-операційна робота — це сукупність процесів, пов'язаних з оформленням документації за банківськими операціями, веденням бухгалтерського обліку і контролем за його повнотою і достовірністю . Облікова робота в банку передбачає ведення бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі на основі меморіально-ордерної форми рахівництва з використанням інформаційних комп’ютерних технологій. У складі облікової роботи можна виділити такі основні види: ведення обліку за внутрішньобанківськими операціями; контроль за реєстрацією усіх здійснених банківських операцій; перевірка правильності й достовірності регістрів аналітичного та синтетичного обліку, отриманих у процесі комп'ютерної обробки даних, що введені за документами; звірка і підтвердження даних аналітичного і синтетичного обліку шляхом складання щоденного балансу; підготовка і складання форм фінансової та іншої звітності комерційних банків; формування архівних папок документів . Облікова робота банку здійснюється з використанням підсистеми «Операційний день банку» (ОДБ), що дає змогу зменшити кількість процедур ручної обробки інформації, знизити витрати часу на обробку облікової інформації, підвищити оперативність отримання звітних даних.

Організація обліково-операційної роботи повинна відповідати такимвимогам:

—усі операції з документами, що надійшли в операційний час (у тому числі з філій), відображаються в бухгалтерському обліку того ж дня. Документи,що надійшли після операційного часу, як правило, проводяться за рахунками клієнтів наступним днем. Це має бути передбачено в угодах на обслуговування клієнтів;

— прийом і контроль документів, обслуговування клієнтів, введення інформації в персональний комп'ютер, а також перевірка вихідних регістрів, формування архівних папок документів здійснюється протягом робочого дня безпосередньо відповідальними виконавцями;

— клієнт, виходячи із своїх технічних можливостей, може подавати добанку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних розрахункових документів (електронних платежів). Спосіб подання клієнтом документів до банку регламентується угодою розрахунково-касового обслуговування;

— прийом розрахунково-платіжних документів від клієнтів, розрахункові та касеті операції за рахунками юридичних та фізичних осіб здіснюються безпосередньо відповідальним виконавцем. У поза-операційний час документи можна здавати у банк відповідальному виконавцю або через спеціальні пристрої (скриньки), звідки вони вибираються щогодини. Якщо документи з будь-якої причини не можуть бути прийняті до виконання, клієнта негайно про це повідомляють. Оплата всіх розрахунково-грошових документів з поточних рахунків клієнтів здійснюється лише в межах наявних коштів на цих рахунках;

—документи, підготовлені для передачі системою електронних платежів, формуються у порядку їх надходження. Суми, зазначені на озрахунково-грошових документах, повинні бути набрані на стрічках підрахунку. Видані операторами електронного зв'язку вихідні форми звіряє відповідальний виконавець, а також працівник, який формує документи дня. Передача інформації з документів системою електронних платежів здійснюється рівномірно протягом усього операційного дня і повинна, як правило, завершуватись за дві-три години до кінця робочого дня.

Таким чином, раціональна і чітка організація обліково-операційної роботи забезпечує успішне виконання покладених на комерційні банки функцій.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.006 с.)