ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реєстрація рахунків, які сплачуються з акредитивів. 

Акредитив(лат. accre-ditivus — довірчий) — це документ, який містить грошове зобов’язання, відповідно до якого банк, що відкрив акредитив за дорученням клієнта (платника) і згідно з його вказівками (банк-емітент), зобов’язується провести платіж у разі подання одержувачем коштів або зазначеною ним особою (одержувач коштів) документів і виконання інших умов, передбачених акредитивом. Акредитив видається банком за дорученням клієнта на користь його контрагента за договором. Згідно з ним цей банк зобов’язаний здійснити платіж за виконання контрагентом договору (поставку товарів, надання послуг, виконання роботи) або надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж.

Види акредитивів:

1) За способом використання: документарні (товарні) і грошові (циркулярні).

Документарні акредитиви — це акредитиви, які використовуються для розрахунків за товари та послуги при наданні обумовлених в акредитиві документів.

Грошові акредитиви — це іменовані грошові документи, в яких зазначаються розпорядження банку про виплату власнику вказаної суми повністю або частинами.

2) За ступенем гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені експортеру: відкличні (покупець має право в довільний час анулювати акредитив або змінити умови) і безвідкличні (протягом встановленого терміну дія акредитиву не може бути анульована без згоди постачальника).

3) За наявністю або відсутністю підтвердження з боку авізуючого або іншого банку: підтверджений і непідтверджений.

Підтверджений — акредитив, за яким банк-емітент звертається з проханням до іншого банку (часто до авізуючого)взяти на себе зобов’язання за цим акредитивом (підтвердження).

Непідтверджений — це акредитив, який не містить зазначеного вище зобов’язання.

4) Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку: покриті і непокриті.

Покритими вважаються такі акредитиви, при відкритті яких банк-емітент попередньо надає у розпорядження виконуючого банку валютні кошти (покриття) у сумі акредитива на строк дії зобов'язань банку-емітента з умовою можливості їх використання для виплат за акредитивом.

Непокритими вважаються такі акредитиви, при виставленні яких банк не депонує кошти клієнта на окремому рахунку і відповідно не надає попередньо у розпорядження виконуючого банку валютні кошти (покриття).

5) За способом повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива на його користь: прямо авізовані акредитиви; акредитиви, авізовані через авізуючий банк; попередньо авізовані акредитиви.

Авізований акредитив — це акредитив, за яким банк-емітент звертається з до­рученням до іншого банку (авізуючого), щоб сповістити бенефіціара про відкрит­тя акредитива без будь-якого зобов'язання з боку авізуючого банку.

Акредитив із попереднім авізо — це акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку (авізуючого), щоб попередньо сповістити бенефіціара про відкриття акредитива без будь-якого зобов'язання як із боку авізуючого банку, так і з боку банку-емітента.

6) Залежно від наявності інших бенефіціарів: переказні (трансферабельні) та непереказні.

Трансферабельний, або так званий переказний акредитив дозволяє бенефіціару перевести весь акредитив або його частину іншій особі або декільком іншим особам (іншим бенефіціарам). У свою чергу акредитив, який не може бути використаний іншим (и) бенефіціаром (бенефіціарами) є непереказним акредитивом.

7) За характером платежу у зв’язку з можливістю неможливістю здійснювати часткові поставки продукції: подільні і неподільні.

Подільним акредитивом передбачається виплата експортеру відповідно до контракту сум після кожної часткової поставки. Неподільним акредитивом передбачається, що уся сума, яка належить екс­портеру, буде сплачена після завершення поставок або після останньої часткової поставки.

8) Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності (експорту чи імпорту товарів та послуг) акредитиви поділяються на акредитиви на імпорт та акредитиви на експорт:

Акредитиви на імпорт використовуються для розрахунків за імпортовані іноземними фірмами товари та надані послуги і відкриваються українськими банками за дорученням українських фірм-імпортерів.

Акредитиви на експорт використовуються для розрахунків за експортовані іноземними фірмами товари та надані послуги і відкриваються іноземними бан­ками за дорученням іноземних фірм-імпортерів.

9) За способом виконання акредитиви поділяються на акредитиви, які вико­нуються:

а) шляхом платежу за пред'явленням;

б) шляхом акцепту;

в) шляхом платежу з відстрочкою;

г) шляхом негоціації.

10) За валютою платежу акредитиви поділяються на такі, що сплачуються: у національній валюті бенефіціара; у національній валюті імпортера; у третій валюті.

11) Спеціальні форми акредитивів: компенсаційні акредитиви; зустрічні акредитиви; резервні акредитиви ("стендбай"); револьверні акредитиви; акредитиви з червоною смугою.

Компенсаційний акредитив — форма розрахунків за експортно-імпортні операції, за якою у розрахунках за допомогою компенсаційного акредитиву використовують два акредитиви. Перший акредитив (основний акредитив) за дорученням іноземного покупця виставляється банком покупця, де посередник виступає у ролі бенефіціара. Другий акредитив за дорученням посередника виставляється банком посередника, де справжній постачальник товарів виступає у ролі бенефіціара.

Зустрічні акредитиви схожі з компенсаційними (back to back) за винятком того, що при зустрічному акредитиві банк-емітент для другого акредитива не приймає перший (основний) акредитив як "забезпечення". Замість цього банк отримує інструкції дебетувати рахунок експортера (посередника) за всіма платежами, які здійснюються за другим акредитивом. Перший (основний) акредитив використовується як потенційне джерело надходження грошових коштів на рахунок експортера (посередника).

Резервні акредитиви, або акредитиви "стендбай" (stand by letter of credit), які інколи ще називають чистими, є спеціальними видами акредитивів і за своєю суттю більше тяжіють до банківської гарантії. Їх можна віднести до непрямого за­безпечення платежу.

Револьверний, роловерний, або відновлювальний — це акредитив, сума якого в міру виплати коштів автоматично відновлюється в межах установленого ліміту й терміну дії акредитиву.

Згідно з акредитивом із червоною смугою авізуючий або підтверджуючий банк здійснює авансування бенефіціара (експортера) до надання визначених документів. Ця спеціальна умова зазначається в акреди­тиві за вимогою заявника акредитива (покупця/імпортера). Це не передплата, а угода, за якою постачальник (бенефіціар) отримує аванс від авізуючого/підтверджуючого банку до відправки товарів. Таким чином, покупець звертається з дорученням до банку-емітента уповноважити авізуючий/підтверджуючий банк на здійснення платежу експортеру за товари до їхньої відправки.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.007 с.)