ТОП 10:

Жеке адамнын ар-намысы мен кадир-касиетин курметтеу кагидасынын мазмуны неде?*+ Азаматтык ис бойынша ис жургизу кезинде азаматтык процеске катысушы адамнын ар-ожданын корлайтын шешимдер мен ис-арекеттерге тыйым салынады

*+ Азаматтык ис бойынша ис жургизу кезинде азаматтык процеске катысушы адамнын кадир-касиетин кемситетин шешимдер мен ис-арекеттерге тыйым салынады

*+ Азаматтык сот исин жургизу барысында мемлекеттик органдар мен лауазымды адамдардын зансыз арекеттеринен адамга келтирилген моральдык зиян занда белгиленген тартиппен отелуге тиис

Жеке омирге кол сугылмаушылык. Хат жазысудын, телефон аркылы сойлесудин, почта, телеграф жане озге де хабарлардын купиясы кагидасынын мазмуны неде?

*+ Азаматтардын жеке омири, жеке жане отбасылык купиясы заннын коргауында болады

*+ Аркимнин жеке салымдар мен жинактар, хат жазысу, телефон аркылы сойлесу, почта, телеграф жане озге де хабарлар купиясына кукыгы бар

*+ Азаматтык процесс барысында бул кукыктарды шектеуге занда тикелей белгиленген жагдайлар мен тартип бойынша гана жол бериледи

З

Заңды өкілдер:

*асырап алушыоар

*қамқоршылар

Заңды маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер:

*құжаттың белгілі бір тұлғаға тиесілігін анықтау

*мұрагерлікті қабылдау

Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым жасау, наразылық келтіру тәртібі:

*АІЖК 388 бабының 3 тармағына байланысты мерзім ұзартылуға жатады

*Соттың шешімі, ұйғарымы, қаулысы заңды күшіне енгеннен бастап бір жыл ішінде

*Шағымдалып отырған сот актісін шығаруға негіз болған, заңды Конституциялық Кеңес конституциялық емес деп тануына байланысты бір жылдық мерзім қолданылмайды

 

Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудың негіздері:

*заңды күшңне енген сот үкімімен белгіленген, тараптардың, іске қатысушы басқа адамдардың, не олардың өкілдерінің қылмысты әрекеттері немесе судьялардың сол істі қарау кезінде жасаған қылмысты әрекеттері

*заңды күшіне енген сот үкімімен белгіенген, заңсыз не негізсіз шешім шығаруға әкеп соққан, куәнің көріну жалған жауаптары, сарапшының көрінеу жалған қаорытындысы, көрінеу дұрыс аудармау, құжаттардың не заттай дәлелдемелердің жалғандығы

Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым жасау, наразылық келтіру тәртібі:

*Соттың шешімі, ұйғарымы, қаулысы заңды күшіне енгеннен бастап бір жыл ішінде

*шағымдалып отырған сот актісін шығаруға негіз болған, заңды Конституциялық Кеңес конституциялық емес деп тануына байланысты бір жылдық мерзім қолданылмайды.

* АІЖК 388 бабының 3 тармағына байланысты мерзім ұзартылуға жатады

Заңды күшіне енбеген сот шешіміне наразылық келтіру құқығы тиесілі:

*ҚР Бас прокурорына

*Облыс прокурорына

*Істі қарауға қатысушы тұлға

Заңдылық қағидасын ұғымы:

*соттың азаматтарды Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайтын заңдарды қолдануға құқы жоқ

*істерді шешу кезінде соттың заңды бұзбауы

*сот азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен шеші кезінде ҚР Конституциясын және АІЖК-нің, басқа да нормативтік құқықтық

Занды кушине енбеген сот

*шешимдери мен уйгарымдарына наразылык келтиру кукыгы кимге берилген:

*+ наразылык келтиру кукыгы исти карауга катыскан прокурорга тиесили.

*+ Казакстан Республикасынын Бас прокуроры жане онын орынбасарлары, облыс прокурорлары жане оларга тенестирилген прокурорлар жане олардын орынбасарлары оздеринин кузырети шегинде исти карауга катысуына карамастан сот шешимдерине наразылык келтируге кукылы

Занды окилдер болып табылатын тулгаларды атаныз:

*+ ата-аналары,

*+ асырап алушылар,

*+ камкоршылар жане корганшылар.

Занды кушине енбеген сот шешимдери мен уйгарымдарына апелляциялык шагым беруге ким кукылы:

*+ тараптар жане иске катысушы баска да тулгалар,

*+ сондай-ак иске катысуга тартылмаган,

*+ бирак олардын кукыктары мен миндеттерине катысты сот шешим кабылдаган тулгалар.

ДПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.119.29 (0.006 с.)