ТОП 10:

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництваІ промисловості будівельних матеріалів Мінбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

 

© Мінбуд України, 2000

 

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди. ДБН В.2.2-18:2007

Заклади соціального захисту населення Вводяться вперше

Чинні від 2007-07-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на розроблення проектів нових і реконструкцію існуючих будинків і
споруд закладів соціального захисту населення: будинків-інтернатів для громадян похилого віку та
інвалідів, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці; психоневрологічних
інтернатів; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непра­цездатних громадян; будинків нічного перебування, центрів реінтеграції бездомних громадян, цент­рів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та соціальних готелів, призначених
для тимчасового притулку дорослих бездомних громадян.

1.2 Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.3 При проектуванні будинків і приміщень закладів соціального захисту населення, поряд з
положеннями цих Норм, слід також виконувати вимоги інших чинних нормативних документів у
галузі будівництва.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України
ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень
ДБН В.1.1-5-2000   Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах
ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.1-12-2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я
ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.3-15-2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН В.2.5-20-2001 обладнання будинків і споруд. Газопостачання
ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрооблад- нання об'єктів цивільного призначення

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

Здания и сооружения

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

ДБН В.2.2-23:2009

Киев

Минрегионстрой Украины

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.003 с.)