ТОП 10:

Державний комітет України з будівництва та архітектуриКиїв 2004

 

 

РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ КиївЗНДІЕП (канд.архіт, В.В. Куцевич - керівник; архітектори І.І. Чернядьєва, Н.М. Кир'янова, Б.М. Губов; канд.техн. наук В.Ф. Гершкович; інженери Ю.О. Сиземов, Б.Г. Польчук); за участі: КНУБА (канд.архіт. В.З. Ткаленко); Держкомспорту України (інженер І.В. Островська); УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (інженер В.Г. Сокол); Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (докт. мед. наук В,Я. Акименко, інженер О.В. Яригін); НВП "Елетер" (інженер Д.Й. Розинський)  
ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України  
ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України № 184 від 10 листопада 2003  

 

 

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектури

 

 

Офіційний видавець нормативних документі в

У галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Держбуду України

Державне підприємство «Укрархбудінформ»

 

 

ВСТУП

 

Ці Норми відносяться до системи нормативних документів на громадські будинки та споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

У розвиток положень даного нормативного документа розробляються посібники по окремих видах будинків і споруд.

 

При розробленні цих Норм використовувалися такі нормативні акти та довідкові матеріали:

НАПБ 05.012-91 Технологічна інструкція "Порядок улаштування, монтаж засобів системи оповіщення про пожежу".
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні.
НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають облад­нанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.
НАПБ В.01.037-88/910 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений (ППБО-148-87).
НАПБ В.01.047-95/930 Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури.
НАПБ В.06.001-74/930 Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и помещений объектов культуры, которые подлежат оборудованию установками пожаротушения.
НАПБ В.06.002-76/930 Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и помеще­ний объектов культуры, которые подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. М., 1991.  
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов М., 1991.  
Учебное пособие для студентов и учащихся физкультурно-спортивных специальностей Физкультурно-спортивные сооружения. Под ред. Л.В. Аристовой. М.: Издательство «Спортакадемпресс», 1999.     Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї та вибухових матеріалів. МВС України, 1998.     Санитарные правила устройства и оборудования

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

 

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-15-2005

Видання офіційне

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Київ – 2005

 

РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ "КиївЗНДІЕП" (д-р архіт. Ю.Г.Рєпін, д-р архіт. В.В.Куцевич - керівники, канд. архіт. О.І.Бохонюк, архіт. Б.М.Губов, канд.техн.наук В.Ф.Гершкович, інженери Ю.О.Сиземов, Б.А.Ступаченко, Б.Г.Польчук; за участю д-р архіт. Л.М.Ковальського, архітекторів І.І.Чернядьевої, Л.О.Філатової, Т.М.Заславець, Е.М.Москальової); За участю: УкрНДІПроцивільсільбуду (канд. архіт. С.Г.Буравченко, Т.М.Штейнгель); Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеева АМН України (д-р мед. наук В.Я.Акіменко, канд. мед. наук Н.М.Янко); Державного департаменту пожежної безпеки МНС України (І.Я.Кріса, О.О.Євсеенко, О.П.Мартинов, С.В.Мусійчук); УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (канд. техн. наук 0.0.Сізіков, І.О.Харченко, інж. В.Г.Сокол); Держбуду України (архіт. О.П.Авдієнко); Національної спілки архітекторів України (архіт. Ю.Ф.Худяков); Служби Київдержекспертизи (інж. А.М.Кармінський, архіт. В.Г.Дубок); ЗАТ "OTIC" (інж. А.Ф.Соколов); Львівського державного аграрного університету (канд. техн. наук І.М.Добрянський, архіт. О.І.Колодрубська)    
ПОГОДЖЕНО: Міністерством охорони здоров'я України (лист № 05.03.02-07/30603 від 29.07.2004 р.) Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист № 21/3/2234 від 06.07.2004 р.) Держжитлокомунгоспом України (лист № 4/3-888 від 13.05.2004 р.)    
ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України  
ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від 18 травня 2005 р. № 80 та надано чинності наказом Держбуду України від 28 вересня 2005 р. № 175 З набуттям чинності ДБН В.2.2-15-2005 на території України втрачають чинність СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92

 

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюд­жувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектуриПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.004 с.)