ТОП 10:

Центр позашкільної роботи з дітьми»По центру позашкільної роботи з дітьми на кінець року кількість дітей, відвідуючих центр дитячого та юнацького творчества, збільшилась на 30 чоловік (на початок року 665чіл., на кінець року 695чіл.).

По центру позашкільної роботи з дітьми штат міститься в кількості 24,5 ставок при плані 24,5 ставок.

Методкабінет»

По методкабінету штат міститься в кількості 10,5 ставок, при штатній чисельності 10,5ст., тобто в межах плану.

Централізована бухгалтерія»

По централізованій бухгалтерії штат міститься в кількості 27,0 ставок, тобто в межах плану.

Госпгрупа»

По госпгрупі штатна чисельність на кінець року міститься в кількості 15,0 ставок, при плані 15,0ставок, у тому числі:

* спеціалісти – збільшення на 1,0 ст. інженера по техніки безпеки за рахунок зменшення 1,0 ст. МОП, у т.ч. 0,5 ст. підсобного робітника і 0,5 ст. робітника з поточного ремонту згідно наказу РВО від 13.10.2010р.№372.

*робітники- зменшення на 1,0, у т.ч. 0,5 ст. підсобного робітника і 0,5 ст. робітника з поточного ремонту згідно наказу РВО від 13.10.2010р.№372.

Логопедпункт»

По логопедпункту штат міститься в кількості однієї ставки, тобто в межах плану.

080000 «Охорона здоров'я »

МЕРЕЖА ТА ШТАТИ

Лікарні»

По закладах охорони здоров'я кількість установ на початок та кінець року - 5.

Загальна кількість штатних одиниць на кінець року у порівнянні з початком року не змінилась і становить 2021 ставку.

Ø Лікарі: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року (416ст.) збільшилась на 0,5ст. та становить 416,5ст.:

-введено 0,5ст. лаборанта з в/о замість 0,5ст. спеціаліста –біохіміка з 01.01.10р. по МДЛ №2.

Ø Середній м/п: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року не змінилась та на кінець року становить 803,75ст.

Ø Молодший м/п: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року (444,5ст.) зменшилась на 15,0ст. та становить 429,5ст.:

- виключено 15,0ст. сестер - господарок ( 10,0ст. по ЦМЛ №17, 5,0ст. по МЛ№19) – відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров'я»), затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117, посади сестер - господарок віднесені до категорії робітників.

Ø Фахівці: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року (72,75ст.) зменшилась на 4,0ст. та станом на 01.04.10р. складає 68,75ст:.

- виключено 0,5ст. спеціаліста-біохіміка по заміні на 0,5ст. лаборанта з в/о з 01.01.10р. по МДЛ №2;

- переведено 2,5ст. оператора комп'ютерного набора, 0,5ст. секретаря- друкарки, 0,5ст. агента з постачання до категорії іншого персоналу з 01.01.2010р. по ЦМЛ №17.

Ø Інші: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року (284ст.) збільшилась на 15,0ст. та на кінець року становить 302,5ст.у зв'язку з переведенням посад сестер-господарок із категорії молодшого м/п, посад оператора комп'ютерного набора, секретаря- друкарки, агента з постачання із категоріїфахівцівдо категорії іншого персоналу .

Кількість фактично зайнятих одиниць на кінець року складає 1927,25 одиниць, що більше, ніж на початок року на 15,75 одиниць у зв'язку із зменшенням вакантних посад.

Середньорічна кількість фактично зайнятих одиниць по всіх категоріях персоналу лікарень, крім спеціалістів, менше середньорічної кількості штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад.

Фактичні лікарські відвідування менше планових на 35 тис. відвідувань (по бюджету – 1184 тис., фактично – 1149 тис.) у зв'язку з наявністю вакантних ставок лікарів поліклініки

Кількість ліжок звичайних стаціонарів у порівнянні з початком року зменшилась на 10 ліжок та становить 890 ліжок ( середньорічна– 883 ліжка) зв’язку із скороченням з 01.04.2010 року 10 ліжок хоспісного відділення міської лікарні №19 згідно наказу МУОЗ від 31.03.2010 №97.

Робота ліжка виконана на 100,8%.

Кількість ліжок денних стаціонарів протягом року не змінилась та становить 109 ліжок.

Фактична робота ліжка денного стаціонару складає 321 день, або 94,3 % до плану (ліжка денного стаціонару не працюють у вихідні дні).

Фактичні видатки на молочні суміші для дітей-пільговиків менше запланованих на 8871 грн.. Це пояснюється використанням сухих молочних сумішей у сумі 3631грн. для годування дітей-сиріт, переведених із Будинка малютки до стаціонару МДЛ №2, та наявністю залишків сухих молочних сумішей, придбаних у грудні 2010 року на суму 5240грн.

Міськстоматполікліника №1

По стоматологічній поліклініці №1 кількість штатних одиниць на звітну дату складає 105,25 одиниць, що відповідає даним на початок року.

Ø Лікарі: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року не змінилась та на кінець року становить 52,75ст.

Ø Середній м/п: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року не змінилась та на кінець року становить 21,5ст.

Ø Молодший м/п: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року (14,5ст.) зменшилась на 1,0ст. та становить 13,5ст.:

- виключено 1,0ст. сестер - господарок - відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров'я»), затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117, посади сестер - господарок віднесені до категорії робітників.

Ø Фахівці: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року (4,0ст.) збільшилась на 1,0ст. та складає 5,0ст:.

- переведено 0,5ст. інженера з охорони праці, 0,5ст. інженера з метрології з категорії іншого персоналу з 01.01.2010р.

Ø Інші: Кількість штатних одиниць у порівнянні з початком року не змінилась та на кінець року становить 12,5ст. :

- додано 1,0ст. у зв'язку з переведенням посад сестер-господарок із категорії молодшого м/п;

- переведено 0,5ст. інженера з охорони праці, 0,5ст. інженера з метрології з категорії іншого персоналу до категорії фахівцівз 01.01.2010р.

Кількість фактичних зайнятих одиниць на кінець року склала 105 одиниць, що більше, ніж на початок року на 3,75 одиниць у зв'язку із зменшенням вакантних посад.

Лікарські стоматологічні відвідування в порівнянні з планом недовиконані на 3,0 тис., що пояснюється виконанням поточного ремонту двох стоматологічних кабінетів, тому 20 лікарів находились у відпустці без оплати 8 робочих днів (кількість відвідувань на 1-го лікаря в день становить 17-18 відвідувань).

Фактичні видатки на пільгове зубопротезування за 2010 рік склались у сумі 85000 грн., що відповідає запланованим.

Кількість громадян, яким були надані послуги із зубопротезуванню на пільгових умовах фактично склало 141 чоловік, що менше плану на 1317 чоловік. Це пояснюється тим, що у бюджеті на 2010 рік запланована загальна кількість громадян, що перебувають на пільговому обліку, але за рахунок виділених коштів можливо було надати послуги по пільговому зубопротезуванню тільки 141 чоловікам.

ВИДАТКИ

По установах охорони здоров'я видатки освоєні на 99,3%.

Видатки по КЕКВ 1111 «Заробітна плата», по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату», по КЕКВ 1132«Придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів», по КЕКВ 1133 «Продукти харчування», КЕКВ 1135 «Інші видатки», КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання», КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення», КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії», КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг»,КЕКВ 1341 «Виплата пенсій та допомоги»,КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» освоєні на 100,0%.

Видатки по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» освоєні на 91,9% .

Видатки по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» освоєні на 95,0% .

Видаткипо КЕКВ 1172 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» освоєні на 40,7%

Видатки по КЕКВ 2110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» освоєні на 86,7%.

Видатки по КЕКВ 2133«Капітальний ремонт інших об’єктів», виділені додатково за рахунок коштів іншої субвенції з міського бюджету, освоєні на 68,8% або на 174883грн. менше.

Додаткові асигнування на ремонт рентгенапарату та приміщення рентгенкабінету МКЛ №23 в сумі 160000 грн. використані повністю. Залишок асигнувань - кошти, що виділені ЦМЛ№17 в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Наявність економії бюджетних асигнувань пояснюється тим, що УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.005 с.)