ТОП 10:

Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2010 рік.Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2010 рік.

Загальна характеристика виконання бюджету

Згідно затвердженим показникам мобілізації доходів до місцевого бюджету план на 12 місяців 2010 року склав 110119,8 тис.грн., зокрема по 1 кошику 71829,9 тис.грн., 2 кошику 34039,2 тис.грн., спеціальному фонду 4250,7 тис.грн. За підсумками 12 місяців 2010 року виконання планового завдання склало 104,4%., до бюджету надмірно надійшло 4818,7тис.грн.

Починаючи з 1 січня 2007 року всі кошти, що мобілізують в районі у вигляді податків і зборів, в розмірах визначених Бюджетним кодексом України зараховувалися в дохід бюджету міста. На забезпечення фінансування бюджетних установ району з міського бюджету виділялися кошти у вигляді дотації вирівнювання.

Показники економічного розвитку району

У зв'язку із економічною кризою, усі підприємства були вимушені знизити об’єми промислового виробництва. На підприємства з'явилася заборгованість по заробітній платі, спостерігається значне скорочення чисельності робітників, скорочення робочого часу, деякі підприємства зупинили виробництво (ВАТ «Донбаскабель», АТЗТ Механічний завод «Тор», ПП «Дон агро»).

Однак, в порівнянні із відповідним періодом минулого року заробітна плата найнятих робітників зросла на 33,5% (на 01.12.09р. середньомісячна заробітна плата складала 1505,9грн, а на 01.12.10р. – 2010,9 грн.).

Також спостерігається погашення заборгованості по заробітної плати (ДП ВК «Шахта Куйбишевська», СП ЗАТ «Донецький завод алюмінієвих профілів», ТОВ «Альтком», КП «Тепломережа» ДЗ «Універсал» та інші.).

Доходи

3.1. Загальний фонд

Згідно до рішення Куйбишевської районної у місті Донецьку ради від 14.05.10 року №5/40-1 «Про районний в місті бюджет на 2010 рік» зі змінами та доповненнями джерелами формування загального фонду бюджету є дотація вирівнювання з бюджету міста Донецька, субвенції з державного бюджету, інші субвенції. Згідно до розпису доходів за 12 місяців 2010 року планові показники надходжень до бюджету становили 173179,2370тис.грн. Фактичне надходження дорівнює 172415,07728тис.грн. Відхилення надходжень становить (–) 764,15972тис.грн., яке пов'язане із ненадходженням у повному обсязі субвенцій з держбюджету. Детальний аналіз у розрізі кодів бюджетної класифікації поданий у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п КБКД Найменування План грн. Фактичне надходження грн. Відхилення грн. Відхилення %
 
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 123076500,0 123076500,0  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 41497777,0 41277428,0 -220349,0 -0,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 4499239,54 4499239,54
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків), зубопротезування, оплату електроенергії. Природного і скрапленого газу на побутові потреби 375106,56 -67693,44 -15,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу 1415559,33 1043919,43 -371639,9 -26,3
Інші субвенції 1939710,56 -1798,44 -0,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату соц. Допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 53218,13 53218,13
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів   149955,06 -102678,94 -40,6
    Разом 173179237,0 172415077,28 764159,72 -0,4
                 

 

3.2. Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного в місті бюджету зараховуються власні надходження бюджетних установ, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної сплати, вивозу та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад. Фактично до бюджету надійшло 18231,6тис.грн. (таблиця 2).

Таблиця 2

КБКД Найменування План 2010 тис.грн. Факт тис.грн. Відхилення, грн. %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4046,9 3800,1 -246,8 -6,1
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 2111,4 1986,9 -124,5 -5,9
Кошти отримані бюджетними установами від господарської чи виробничої діяльності 913,6 782,0 -131,6 -14,4
Плата за оренду майна бюджетних установ 1004,9 960,2 -44,7 -4,4
Кошти, отримані бюджетними установами від реалізації майна 17,0 71,0 54,0 317,6
Інші джерела надходжень бюджетних установ 5472,8 5472,8
Гранти та дарунки 5179,8 5179,8
Кошти за дорученням 293,0 293,0
Власні надходження бюджетних установ 4046,9 9272,9 5226,0 129,1
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної сплати, вивозу побутового 8854,0 8854,0
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управління праці та соціального захисту виконавчих органів міських, районних у містах Києві і Севастополя 80,7 18,1 -62,6 -77,6
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 387,5 386,0 -1,5 -0,4
ИТОГО   13369,1 18531,0 5161,9 38,6

Збільшення або зменшення надходжень відносно плану 2010 р.:

- 25010100 – очікувалася більша кількість громадян, які користуються послугами, що надаються бюджетними установами;

- 25010200 – очікувалася більша кількість громадян, які використовують молочну кухню;

- 25010300 – зменшення пояснюється зменшенням орендаторів;

- 25010400 – збільшення пояснюється списанням минулого року предметів та їх реалізацію (брухт чорних та кольорових металів, дрова тощо) у більшій кількості ніж очікувалося;

- 25020100, 25020200 – дані надходження спрогнозувати не можливо. Більша частина грантів надходить централізовано через міське управління охорони здоров'я, кошти за дорученням та спонсорська допомога також носить разовий та випадковий характер.

Мобілізація доходів

Планом мобілізації доходів за 12 місяців 2010 року (в частині бюджету району) передбачено 110119,8 тис.грн. Фактичні надходження склали 114938,5 тис. грн.

Перевиконання плану надходжень на 4818,7 тис.грн. (у відрахованих сумах) пов'язано з наступними чинниками:

1. Податок з доходів фізичних осіб

Планувався в об'ємі 63894,3 тис.грн. (75%). Фактичне надходження – 66917,5 тис.грн., що складає 104,7% плану або на 3023,2 тис.грн. більше наміченої суми.

У звітному періоді від погашення заборгованості по заробітній платі надійшло: 134,3 тис.грн. від ДП «Шахта ім. М.Горького», 809,8тис.грн – ТОВ «Альтком», 381,5тис.грн.- ТОВ «Донбаскабель», 247,6тис.грн. – КП «Тепломережа», 67,5тис.грн - ЗАТ «Завод алюмінієвих профілів», 84,3тис.грн. – 3-є ШБУ, перерахування пені по акту від ДКЗХВ у сумі 76,1тис.грн. Дане погашення заборгованості очікувалося в продовж звітного року.

Також, в вересні надійшло 123,8 тис.грн. від виплат премій до дня вчителя та 475,5тис.грн. від продажу нерухомого майна.

Бюджетні організації отримали заробітну плату вчасно.

Плата за торговий патент

Щомісячним розписом доходів передбачено надходження 867,9 тис.грн. За підсумком 12 місяців до бюджету надійшло 908,8 тис.грн. План 12 місяців виконаю на 104,7%, тобто до бюджету надмірно надійшло 40,9 тис.грн. Перевиконання пов'язано із:

- збільшенням наданих торгових патентів на 9 шт.

- авансовою сплатою (ТОВ «Автограф» - 0,6тис.грн., ТОВ «Солди Донбас» - 0,6тис.грн., ПП «Татьяна» - 0,6тис.грн., ТОВ «Авіто» - 0,6тис.грн., ДП «Сантехкомплект» - 0,3тис.грн., СГД Булачев С.В. – 0,6тис.грн., СГД Агаєв М. – 0,6тис.грн., Шевченко Н.Н. – 0,6тис.грн.

- погашенням недоїмка – 1,0 тис.грн. (ТОВ «Донецька меблі» - 0,3тис.грн)

Єдиний податок

Планувався в об'ємі 5278,2 тис.грн. (43%), фактичне надходження склало 5615,6 тис.грн. (43%), що складає 106,4% плану або на 337,4 тис.грн. більше.

Перевиконання пов'язане із сплатою авансових платежів юридичних осіб – 258,3тис.грн. (ПП «Гея»- 22,3тис.грн., ПФ «Лимб» - 3,0тис.грн., ПП «Титан» - 3,8тис.грн., ТОВ «ТРК «Цифра медіа» - 3,1тис.грн., ПП «Завод «Факел» - 3,5тис.грн та інші) та авансові платежі фізичних осіб – 79,0тис.грн.

Безпеки дорожнього руху

Надходження штрафів планувалося у розмірі 916,6 тис.грн., до бюджету надійшло 968,8 тис.грн., що на 52,2 тис.грн. більш планового показника.

Державне мито

Планувалося в об'ємі 815,9 тис.грн. до бюджету надійшло 679,8 тис.грн., невиконання на 136,1 тис.грн. пов'язано з тим, що очікувалася більша активність населення в судових інстанціях і нотаріальних конторах.

Податок на прибуток

Надходження податку планувалося у розмірі 0,2тис.грн.. Фактичне надходження склало 118,0 тис.грн. від КП «Зеленого будівництва» у розмірі 4,4тис.грн., та від КП по переробці відходів виробництва (0,2тис.грн) та КП «Лабораторія експертиз» (0,1тис.грн.), КП «Міські комунальні ресурси» (50,8тис.грн.), КП «Ремонтник» (55,4тис.грн.), ДСК «Дельфін» (7,1тис.грн).

Згідно звіту за перше півріччя 2010 року КП «Ремонтник» нарахувало і заплатило податок на прибуток в сумі 55,4 тис.грн. У другому кварталі 2010г. підприємством була отримана дотація на виплату заробітної плати, що дозволило отримати прибуток оподаткування.

За наслідками декларування за 1 півріччя 2010 року комунальним підприємством «Міські комунальні ресурси» був нарахований і заплачений податок на прибуток в сумі 50,8 тис.грн. Нарахування носять разовий характер (отриманій від орендаря заборгованості за послуги з оренди).

Плата за землю

Земельний податок

Планувався в об'ємі 8266,9 тис.грн. (75%) фактичне надходження склало 8673,6 тис.грн., що склало 104,9% планового завдання, до бюджету додатково надійшло 406,6 тис.грн. Перевиконання пов'язане із погашенням недоїмки – 334,8тис.грн. (ДВАТ «Донецьквуглебуд» у розмірі 45,0тис.грн., ТОВ «Никос плюс» - 10,6тис.грн., ТОВ «Промресурси» - 17,5тис.грн., ТОВ «Цивілбуд»-9,6тис.грн.), надходженням від знов зареєстрованими платниками - 63,0тис.грн.

Також ДКЗХВ у 2010 році здав уточнюючу декларацію по платі за землю, згідно якої нарахування по платі за землю на 2010 рік збільшилися на 285,0тис.грн.

Орендна плата

При плані 25022,9 тис.грн. (75%) до бюджету надійшло 25475,6 тис.грн., що склало 101,8% плану. Перевиконання 452,7 тис.грн., пов'язано із сплатою авансових платежів фізичними особами – 431,6тис.грн.

Податок на промисел

При плані 6,3 тис.грн., фактичне надходження склало 6,4 тис.грн.

Місцеві податки і збори

Податок з реклами

При плані 105,0 тис.грн. забезпечено надходження 103,5 тис.грн., що складає на 1,5 тис.грн. менше планового показника. На 01.01.2011 недоїмка по податку відсутні, переплата складає – 61,7тис.грн.. ООО «Фортуна ЛТД» зробила повернення авансових платежів у сумі 18,0тис.грн., які були зараховані у 2009 році.

Комунальний податок

При плані 391,9 тис.грн. надійшло 425,0 тис.грн., перевиконання планового показника складає 33,1 тис.грн.

Перевиконання пов'язане із:

- авансовою сплатою (ПП «Агенство безпеки «Віста» - 2,7тис.грн.),

- сплатою штрафних санкцій – 56,3тис.грн.

- погашення недоїмки – 15,8 тис.грн.

Ринковий збір

При плані 140,6 тис.грн. до бюджету надійшло 143,8 тис.грн.

Збір із власників собак

При плані 0,5 тис.грн. до бюджету надійшло 0,4 тис.грн., невиконання пояснюється наявністю переплати у розмірі 1,0тис.грн.

Інші надходження

11.1 24060300

При плані 26,0 тис.грн., надходження у розмірі 38,9 тис.грн. забезпечено за рахунок:

- МДЛ №2 (повернення по актах КРУ) – 1,6 тис.грн.;

- ЦМЛ №17 (повернення минулих років) – 3,5 тис.грн.;

- МЛ № 17 (повернення по актах КРУ) – 8,4 тис.грн.;

- МЛ № 21 (повернення по актах КРУ) – 0,7 тис.грн.;

- ЦМЛ №21 (за лікування хворого) – 5,7 тис.грн.

- МСП № 1 (повернення по актах КРУ) – 1,3 тис.грн.;

- КП КК Куйбишевського району (повернення по актах КРУ) – 1,1тис.грн.;

- УПСЗН (повернення по актах КРУ) – 0,5тис.грн.;

- МЛ №23 (повернення по актах КРУ) – 8,8тис.грн.;

- РВО (повернення по актах КРУ) – 7,3тис.грн.;

11.2 21080500

У 2010 році надходження планувалися в розмірі 0,7тис.грн

. Фактичне надходження - 0,7тис.грн від Рейвах В.О., Москвичеві, Васильєва Ю.І. та Мажайськой, – погашення недоїмки, яка склалася у 2002 році.

Власники яких не відомі

При плані 66,0тис.грн, фактичне надходження складають 65,7тис.грн від:

- ПП «Фокус» - 0,3тис.грн.,

- ПФ «Везувій» - 0,7тис.грн.,

- ТОВ «СВ-Пласт»- 0,5тис.грн.,

- ТОВ «Велакс» - 0,5тис.грн.

- ТОВ «Діапазон» - 0,5тис.грн.

- ТОВ «Донінвест» - 58,2тис.грн.

- ДП «Донецький інститут землеустрію» - 0,5 тис.грн.

- ДП «Донецьквантажтранс» - 0,5 тис.грн.

- ТОВ «завод «Катон» - 0,2тис.грн.

- ТОВ «Євротраксервис» - 0,2 тис.грн.

- ТОВ «Рико-Дон» - 0,2 тис.грн.

- ТОВ «Дон ЗЕТ» - 0,2тис.грн.

- ТОВ «Торговельний дім «Біос» - 0,5 тис.грн.

- ТОВ «Самміт Груп»- 0,2тис.грн.

- ТОВ «Ресурс інжінірінг» - 0,2тис.грн.

- ДЗ «Універсал» - 0,2тис.грн

- ТОВ «Палеса» - 0,2тис.грн.

- ТОВ «Акватехнологія» - 0,1тис.грн.

- ПП «транс-каданс» - 0,7тис.грн.

ТАВ «ДЕЗ» - 0,1тис.грн.

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2010 рік виконана на 99,7% (уточнений план – 173332388 грн., виконано – 171207911грн. або менш на 2124477 грн.). План по бюджету на 2010 рік затверджено у сумі 181553900 грн., у тому числі був затверджений дефіцит бюджету у сумі 152000 грн. Причиною затвердження районного в місті бюджету з дефіцитом є той факт, що станом на 01.01.2010 року за районним в місті бюджетом утворився вільний залишок бюджетних коштів через повернення у дохід бюджету коштів з реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів під час закриття 2009 бюджетного року через не проходження платежів органами державного казначейства. Вказаний залишок дорівнював кредиторській заборгованості розпорядників коштів по загальному фонду. Частина заборгованості була погашена за рахунок коштів спеціального фонду бюджетних установ та знята з реєстраційного обліку. Частина коштів вільного залишку в сумі 78100 грн. була направлена на КФК 250403.

Видатки за кодами функціональної класифікації на 2010 р. прийняті згідно контрольних цифр міськфінуправління, крім охорони здоров’я. По охороні здоров’я по КФК 080101 «Лікарні» контрольна цифра Донецької міської ради збільшена на 73900 грн., в тому числі:

- Міська дитяча лікарня № 2 – 22400 грн.

- Міська клінічна лікарня №21 – 20000 грн.

- Міська клінічна лікарня №23 – 25500 грн.

- Міська лікарня №19 – 6000 грн.

у зв’язку з направленням частини вільного залишку бюджетних коштів, яка утворилася в вищезазначеної причини та не була направлена на погашення зобов’язань розпорядників коштів через їх оплату за рахунок коштів спеціального фонду.

В процесі виконання бюджету план уточнювався (зменшився) з урахуванням перерозподілу (зменшення та збільшення) субвенції з держбюджету у сумі 10113772 грн., перерозподіл за кодами економічної класифікації видатків та між функціями бюджету, а також за рахунок іншої субвенції з міського бюджету у сумі 1484500грн., іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 406609 грн. Рішенням районної ради був збільшений дефіцит бюджету на суму 1151 грн., фінансування дефіциту проводилось за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2010, у зв’язку з чим видатки уточнені на суму 1151 грн.

Виконання по спеціальному фонду склало 96,3% (уточнений план 18746956 грн., виконано 18058859 грн. або менш на 688097грн.)

По органам самоврядування виконання по спецфонду склало 89,0% (уточнений план 53619 грн., виконано 47709 грн. або менш на 5910 грн.)

Асигнування недоосвоєні на 11,0 % за рахунок залишків коштів на рахунках.

По установам освіти виконання по спецфонду склало 89,5% (уточнений план 3568075 грн., виконано 3193974 грн. або менш на 374101 грн.)

Асигнування недоосвоєні на 10,5 % за рахунок залишків коштів на рахунках.

По установах охорони здоров'я виконання по спеціального фонду склало 96,6% (уточнений план 5845989 грн., виконано 5647013 грн. або менше на 198976 грн.).

Асигнування недоосвоєні на 3,4% за рахунок залишків коштів на рахунках установ охорони здоров’я.

По дитячим юнацьким клубам виконання по спеціального фонду склало 91,0% (уточнений план 13919 грн., виконано 12662грн. або менше на 1257 грн.).

Асигнування недоосвоєні на 9% за рахунок залишків коштів на рахунках.

По терцентру по обслуговуванню пенсіонерів і самотніх громадян виконання по спеціального фонду склало 94,9 % (уточнений план 155641 грн., виконано 147669 грн. або менше на 7972грн.).

Асигнування недоосвоєні на 5,1% за рахунок залишку на рахунку терцентру.

По КФК 090201, 090204, 090207,090215 та 090405 виконання склало 100% Фінансування здійснюється за рахунок субвенції з держбюджету.

Кредиторська заборгованістьстаном на 01.01.2011року по енергосубвенції у сумі 234873,91 грн. з них :

 

по КФК 090201–30989,09 грн. по КФК 090207 –3006,60 грн.

по КФК 090405- 198691,55 грн. по КФК 090204 - 1406,04 грн.

по КФК 090215 –780,63 грн.

 

По КФК 250915 виконання склало 81,3% (уточнений план 80696 грн., виконано 78372 грн. або менше на 2324 грн. Фінансування здійснюється за рахунок субвенції з держбюджету. Залишок коштів у сумі 0,53 грн. залишився на котловому рахунку спеціального фонду місцевого бюджету.Кредиторська заборгованістьстаном на 01.01.2011року склала 2276,32 грн. (згідно п.13.3 умов договору 2,5% від суми договору сплачується після завершення Гарантійного періоду, який складає 9 місяців з дати підписання акту виконаних робіт).

Станом на 01.01.2010р. кредиторської заборгованості по заробітної платі та нарахуванням на заробітну плату не має. Дебіторська заборгованість у сумі 2416,79 грн. по відділу освіти виникла у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. Заборгованість буде закрита у січні 2010р.

Станом на 01.01.2011р. кредиторської заборгованості по заробітної платі та нарахуванням на заробітну плату не має. Дебіторська заборгованість у сумі 4685,61 грн. по відділу освіти виникла у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. Заборгованість буде закрита у січні 2011р.

Станом на 01.01.2010 р. та 01.01.2011р по бюджетним установам району кредиторської заборгованості по енергоносіям по загальному та спеціальному фондам не має.

010116 «Органи місцевого самоврядування»

В районі функціонує 4 органи місцевого самоврядування:

- Куйбишевська районна у м.Донецьку рада;

- Управління праці та соцзахисту населення;

- апарат управління відділу освіти;

- фінансовий відділ районної ради.

Штат утримується в кількості 105 одиниць, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 92 одиниці, іншого персоналу 13 одиниць. Фактично станом на 01.01.2011р. зайнято 103 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 92 одиниці, іншого персоналу 11 одиниць. Дві ставки вакантні у Куйбишевській районній у м.Донецьку раді, у тому числі:

* іншого персоналу -2 ставки; з них 2 ставки водіїв.

Річний план станом на 01.01.2011р. з урахуванням змін складає 5296742грн. В процесі виконання бюджету план уточнювався за рахунок іншої субвенції з міського бюджету (збільшувався) на суму 100000 грн. (КЕКВ 1120 -4929 грн., КЕКВ 1131 – 44155 грн., КЕКВ 1134 – 41845 грн., КЕКВ 1161- 9071 грн.), за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету (збільшувався) на суму 14400 грн. (КЕКВ 2110), вільного залишку коштів станом на 01.01.2010р. на суму 1151 грн. (КЕКВ 1120), а також план змінювався по кодам економічної класифікації видатків за рахунок перерозподілу асигнувань між кодами економічної класифікації видатків та між кодами функціональної класифікації видатків (збільшився на суму 44191 грн.).

По органам місцевого самоврядування за 2010 рік видатки освоєні на 99,97% (уточнений план – 5296742грн., виконано – 5265495 грн. або менш на 31247 грн.).

Економія по коду 1160 склала 2592 грн., у тому числі по КЕКВ 1161 -2371 грн., КЕКВ 1163 -221 грн., яка пояснюється тим, що 28 грудня надійшло відшкодування видатків РВК від арендаторів (Головного управління статистики у Донецькій області та Управління держказначейства України), кошти були повернені на котловий рахунок місцевого бюджету.

Економія по коду 1130 склала 7248,71 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -5902,80 грн., КЕКВ 1134 -1345,09грн., по коду 1140-17 грн., по коду 1172 -1500 грн., по коду 2110 -19885 грн., яка пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

На балансі у Куйбишевської районної у м. Донецьку раді знаходиться три автомобілі.

Доходи спеціального фонду надходять за рахунок сплати за оренду приміщення та від реалізації майна.

Управлінням праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р.№621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» в 2010 році був укладений договір с Донецьким міським центром зайнятості на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт. На рахунок Управління праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька з метою виконання умов договору надійшли кошти від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виконання окремих доручень для здійснення фінансування організації оплачуваних громадських робіт (заробітна плата з нарахуваннями).

Благодійних внесків, грантів, подарунків за 2010 рік не було.

По КЕКВ 1131фактичні видатки більш касових на 9028,22грн., з них за рахунок кредиторської заборгованості на кінець року у сумі 5902 грн. та 3126,22 грн. у зв'язку з тим, що списані марки та конверти, які були придбані у попередніх роках.

По КЕКВ 1134 фактичні видатки більш касових на 1343грн. за рахунок кредиторської заборгованості на кінець року.

По КЕКВ 1172 фактичні видатки більш касових на 1500грн. за рахунок кредиторської заборгованості на кінець року.

По КЕКВ 2110 фактичні видатки більш касових на 19885грнза рахунок кредиторської заборгованості на кінець року.

 

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2010р. дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам відсутня.

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. по загальному фонду складає 28647 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 5902 грн., КЕКВ 1134 у сумі 1343 грн., КЕКВ 1140 у сумі 17 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн., КЕКВ 2110 у сумі 19885 грн., яка пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р по спеціальному фонду склала 1155 грн. (УПСЗН, КЕКВ 1134), яка пояснюється наступним. УПСЗН вчасно уклало угоду, зареєструвало фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку УПСЗН, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р по спеціальному фонду відсутня.

Освіта»

По установах освіти витрати освоєні на 99,0% (уточнений план 61123796грн., виконано 60490181грн. або менше на 633615 грн.).

Економія по коду 1111 склала 5 грн., по коду 11204 грн., по коду 1132 -1 грн., по коду 1133 -1 грн., по коду 1135 -1 грн. та по коду 1160 -20 грн. за рахунок повернення грошових коштів станом на 31.12.2010 р

Економія по коду 1130 склала 357029 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -189256 грн., КЕКВ 1134 -167773 грн., по коду 1172 склала 6000 грн., по коду 2110 склала 55641 грн., та по коду 2133214900 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

У загальній сумі витрат зарплата з нарахуваннями склала 77,1% (46627740грн.), комунальні послуги і енергоносії 15,7% (9494766грн.), харчування 4,6% (2799122грн.).

Фактичні видатки по заробітній платі менш касових на 2269 грн. (факт. 34161112грн., виконано 34163381 грн.) у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти (дебіторська заборгованість на початок року склала 2416,79 грн., на кінець року- 4685,61грн.).

По енергоносіях витрати освоєні на 100% (уточнений план 9494785грн., виконано 9494766 грн.).

По харчуванню виконано 2799122 грн. при уточненому плані 2799123грн., тобто витрати освоєні на 100%.

Фактичні витрати на харчування дошкільних установ з урахуванням батьківської плати склали 2236807 грн. при фактичній кількості дітоднів харчування в дошкільних установах 377 тис. дітоднів. Фактична вартість одного дітодня склала 5,94 грн., планована вартість 6,06 грн. (витрати за планом 2352,1 тис.грн., кількість дітодней харчування 392,0 тис.), зокрема за рахунок бюджетних коштів: фактично – 3,51 грн., при плані – 3,08 грн., за рахунок батьківської плати: фактично -2,43 грн., при плані -2,92 грн. За 2010р. дітоднів виконано на 15,0 тис. дітоднів менш, ніж за планом за рахунок хвороби дітей.За 2010р. надійшло батьківської плати 1103,8 тис.грн. при плані 1146,1 тис.грн., тобто менш на 42,3 тис.грн., за рахунок хвороби дітей.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2010р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

2416,79 грн. – у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти. , у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 2416,79 грн;

Станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 33792,21 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 8844,54 грн., КЕКВ 1134 у сумі 3947,67грн., КЕКВ 2110 у сумі 21000 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2010р. дебіторська заборгованість спеціального фондувідсутня.

Станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 11482,98 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 10995,64 грн., КЕКВ 1134 у сумі 487,34грн., яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

4685,61 грн. – у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти. , у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 4685,61 грн;

Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 633275,16 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 189255,62 грн., КЕКВ 1134 у сумі 167770,54 грн., КЕКВ 1140 у сумі 13 грн., КЕКВ 1172 у сумі 6000 грн., КЕКВ 2110 у сумі 55336 грн., КЕКВ 2133 у сумі 214900 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість спеціального фондувідсутня.

Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 4857,21 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 4553,21 грн., КЕКВ 2110 у сумі 304 грн., яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Дошкільні установи»

На початок року функціонувало 18 яслі-садів, на кінець року – 19 яслі-садів замість 20 яслі-садків по плану, тому що не відкрит д/з № 288, який було закрито згідно розпорядження голови Куйбишевської районної у м. Донецьку ради від 13.11.2008р. №195 «Про припинення роботи дошкільного закладу №288 до особливого розпорядження» (у зв’язку з аварійним станом закладу), а д/з №257 з 01.02.2010р.розпочав роботу.

На початок року функціонували 98 груп з контингентом дітей 2460 чоловік, на кінець року – 103 груп з контингентом дітей 2634 чоловік, або на 5 груп більше у зв’язку з відкриттям з 01.02.2010р. д/з №257 (4 групи, з яких 2 групи відкрито з 01.02.2010р. і 2 групи з 01.09.2010р.), а також з 01.12.2010р. додатково відкрита 1 група в д/з №317 згідно наказу РВО від 05.10.2010р.№353. На кінець року також планувалось відкриття додатково 4 груп по д/з №288(який був закритий у жовтні 2008р. у зв’язку з аварійним станомзгідно розпорядження голови Куйбишевської районної у м. Донецьку ради від 13.11.2008р. №195 «Про припинення роботи дошкільного закладу №288 до особливого розпорядження»). Станом на 01.01.2011р. д/у №288 не відкритий. Наповнюваність груп фактично на кінець року склала 25,6 при плані на кінець року 24,4.

У зв’язку з вище сказаним середньорічна кількість груп складає 101 група, яка пояснюється тим, що протягом року змінюється кількість груп: січень-98, лютий-100, березень-100, квітень-100, травень-100, червень-100, липень-100, серпень-100, вересень-102, жовтень-102, листопад-102, грудень-103.

Також у зв’язку з вище сказаним середньорічний контингент дітей складає 2520 чол., у тому числі діти в 10-ти год. групах – 1449, 12-год.групах – 826, який протягом року змінюється:

ü Діти всього(2520чол.): січень-2460, лютий-2484, березень-2493, квітень-2501, травень-2572, червень-2535, липень-2395, серпень-2399, вересень-2555, жовтень-2597, листопад-2620, грудень-2634;

ü Діти в 10-ти год. групах (1449чол): січень-1404, лютий-1424, березень-1424, квітень-1441, травень-1455, червень-1438, липень-1373, серпень-1413, вересень-1504, жовтень-1504, листопад-1504, грудень-1504;

ü Діти в 12-ти год. групах (826чол): січень-817, лютий-821, березень-830, квітень-821, травень-877, червень-859, липень-794, серпень-736, вересень-794, жовтень-836, листопад-859, грудень-873.

Середньорічний контингент дітей ясельного віку складає 701 чол., дітей у віці 5-ти років – 735, який протягом року змінюється:

ü Діти ясельного віку (701чол.): січень-666, лютий-672, березень-676, квітень-676, травень-757, червень-714, липень-632, серпень-636, вересень-699, жовтень-741, листопад-764, грудень-778;

ü Діти у віці 5-ти років (735чол): січень-740, лютий-758, березень-763, квітень-771, травень-761, червень-767, липень-709, серпень-709, вересень-709, жовтень-709, листопад-709, грудень-709.

Штат на кінець року по вихователям і музпрацівникам міститься в кількості 223,75 ставок при 223,25 ставок (збільшився на 0,5ст.). Це пояснюється тим, що на кінець року планувалось збільшення на 14,25ст вихователів і музпрацівників у зв’язку з відкриттям д/з №288 (8,5 ст.), який був закритий у жовтні 2008р із-за аварійногоПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.039 с.)