ТОП 10:

Тема №7 «Глобальні проблеми і протиріччя»Тема №7 «Глобальні проблеми і протиріччя»

1. Поняття, систематизація та класифікація глобальних проблем

2. Тенденції глобалізації. Доктринальне розуміння тенденцій глобалізації

3. Зростання соціально-економічної нерівності населення між бідними і багатими країнами – головна проблема сучасності

4. Поняття та характеристика екологічних проблем

5. Демографічні проблеми сучасності. Демографічна ситуація та демографічні тенденції в Україні

6. Проблеми енергетичного забезпечення глобального світу

7. Роль держав та інших політичних і громадських утворень у вирішенні глобальних викликів і загроз

 

Поняття, систематизація та класифікація глобальних проблем

Складні проблеми, які постали перед людством протягом останніх десятиріч і можуть бути розв’язані лише в масштабах всієї планети, дістали назвуглобальних. Ці проблеми охоплюють надзвичайно широке коло питань: екологічних, економічних, демографічних, політичних, моральних тощо. До них, як правило, відносять такі актуальні проблеми сьогодення:

- забезпечення миру на землі, роззброєння;

- боротьба з міжнародним тероризмом;

- проведення оптимальної демографічної політики;

- виробництво якісних продуктів харчування для швидко зростаючого населення;

- раціональне використання і відтворення природних ресурсів;

- ефективний вихід з енергетичної кризи;

- модернізація та універсалізація системи освіти;

- боротьба з епідемічними і генетичними хворобами, створення надійної системи охорони здоров’я;

- інформатизація суспільства;

- втілення «високих технологій»;

- екуменізація релігійного життя;

- демократизація суспільного життя й забезпечення прав людини;

- екологізація мислення й людської діяльності;

- гуманізація ринкових механізмів;

- культурна, економічна, політична інтеграція людства, створення єдиної планетарної цивілізації;

- підвищення якості життя людей, безпеки їхнього існування тощо.

Можна без перебільшення сказати, що майбутнє людської цивілізації залежатиме від того, як вирішуватимуться ці проблеми. Чи вдасться людям перемогти ядерну загрозу, забезпечити потреби швидко зростаючого населення планети в продуктах харчування, енергії, природних ресурсах, ліквідувати розрив між бідними і багатими країнами, врятувати навколишнє середовище, приборкати міжнародний тероризм, зупинити поширення СНІДу та ін.

Як правило ці проблеми чергуються в обговоренні і вирішенні. Просліджується так званий «ефект дисплея». Але що важливо, жодна з них не вирішена остаточно. Десятиліттями проблеми накопичуються і загострюються.

Поняття «глобальні проблеми» в сучасному його розумінні почало активно використовуватись у 60-х рр. ХХ ст., коли стало зрозумілим, що накопичення серйозних проблем та протиріч несе загрозу існування людства. Починається дослідження тих змін, які відбуваються в глобальній системі. Формується новий науковий напрям – глобалістика. Предметом її дослідженнястає перш за все походження, вияви, шляхи, форми та засоби розв'язання глобальних проблем.

Під глобалістикою перш за все розуміється система наукових знань про генезу та сучасний стан глобальних проблем, класифікація цих проблем та визначення практичних шляхів їхнього розв'язання. Нині, систематизацію глобальних проблем відносять до перших досягнень глобалістики. Це зроблено на емпіричній основі.

Вивчення глобальних проблем має певну передісторію, тобто мова йде про перші спроби їх порушення і розв’язання (Ш. Монтеск’є, К. Марксом, Т. Мальтусом, М. Вебером, С. А. Подолинським та ін.). Але справжня історія глобалістики починається з учення «людини планети Земля» В. І. Вернадського про ноосферу (сферу розуму). Він разом з Е. Леруа і П. Т. де Шарденом проголосив необхідність глибокого філософського аналізу діяльності людини, з’ясування ролі розуму на Землі, надав поняттю «ноосфера» природно-наукового, біогеохімічного змісту.

Проблеми, які постають перед людством, мають різну природу і масштаби. Одні з них є наслідком світової політики, другі – науково-технічної революції та господарської діяльності людини, інші зумовлені природними умовами існування людини.

Тема №7 «Глобальні проблеми і протиріччя»

1. Поняття, систематизація та класифікація глобальних проблем

2. Тенденції глобалізації. Доктринальне розуміння тенденцій глобалізації

3. Зростання соціально-економічної нерівності населення між бідними і багатими країнами – головна проблема сучасності

4. Поняття та характеристика екологічних проблем

5. Демографічні проблеми сучасності. Демографічна ситуація та демографічні тенденції в Україні

6. Проблеми енергетичного забезпечення глобального світу

7. Роль держав та інших політичних і громадських утворень у вирішенні глобальних викликів і загроз

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.004 с.)