Ст..1.Згідно з даним Законом, роботодавець – цеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ст..1.Згідно з даним Законом, роботодавець – це- власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання.

- фізична особа, яка використовує найману працю.

Ст..1.Згідно з даним Законом, працівник – це

Особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Ст..2.На кого поширюється дія Закону "Про охорону праці"?

На всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Ст..3.З яких документів складається законодавство про охорону праці?

Закон України "Про охорону праці".

Кодекс законів про працю України.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Ст..3.Які норми застосовуються, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці?

Норми міжнародного договору.

Ст..4.На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

Пріоритет життя і здоров'я працівників. Повна відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці. Комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля.

Ст..4.На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.

Ст..4.На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

Використання економічних методів управління охороною праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству.

Інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Ст..5.Чи можуть умови трудового договору містити положення, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці?

Не можуть

Ст..5.Про що роботодавець повинен проінформувати під розписку працівника під час укладання трудового договору? Про умови праці.Про наявність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Ст..5.Чи може працівнику пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я?

Не може.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)