Ст..13.Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ст..13.Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці?Розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Забезпечувати безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Ст..13.Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці? Здійснювати контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.

Організовувати пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

Вживати термінових заходів для допомоги потерпілим, залучати за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Ст..14.Які обов'язки щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці покладаються на працівника? Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Ст..15.За якої кількості працюючих на підприємстві роботодавець повинен створювати службу охорони праці?

50 осіб і більше.

Ст..15.Хто може виконувати функції служби охорони праці на підприємствах з кількістю працюючих менше 50 осіб?

В порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Ст..15.Кому підпорядковується служба охорони праці підприємства?

Безпосередньо роботодавцю.

Ст..15.Що мають право робити спеціалісти служби охорони праці підприємства у разі виявлення порушень охорони праці? Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.

Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих.

Надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Ст..15.Хто може скасувати припис спеціаліста з охорони праці?

Лише роботодавець.

Ст..15.В яких випадках допускається ліквідація служби охорони праці підприємства?

Тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Ст..16.За чиїм рішенням може створюватися комісія з питань охорони праці на підприємстві?

За рішенням трудового колективу.

Ст..16.Хто може входити до складу комісії з питань охорони праці підприємства?

Представники роботодавця.

Предстваники професійної спілки.

Уповноважена найманими працівниками особа.

Спеціалісти з безпеки, гігієни праці.

Спеціалісти інших служб підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.014 с.)