Ст..33.Які повноваження (з наведених) мають міністерств та інші центральні органи виконавчої влади в галузі охорони праці?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ст..33.Які повноваження (з наведених) мають міністерств та інші центральні органи виконавчої влади в галузі охорони праці?Брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці.

Організовувати навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Створювати в разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснювати керівництво їх діяльністю, забезпечувати виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи.

Здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі.

Ст..33.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики в галузі охорони праці...

Забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці.

Ст..33.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці...

Здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні.

Реалізує державну політику в галузі охорони праці

Здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Ст..33.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці...

Здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них.

Координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання.

Ст..33.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці...

Бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, опрацьовує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення і поступового наближення чинного законодавства про охорону праці до відповідних міжнародних та європейських норм.

Ст..33.Рішення, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання...

Всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Юридичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)