Тема «Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств» 

Мета:сформувати цілісне уявлення про систему забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товару (послуги) як пріоритетного стратегічного менеджменту підприємств.

Компетенції:вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу, здатність до аналізу та синтезу, освоєння базових загальних знань, навики управління інформацією, вміння взаємодіяти при роботі в команді, засвоювати знання на практиці, здатність засвоювати знання на практиці та прогнозувати зміни економічних показників під впливом ринкових процесів, здатність до навчання, здатність працювати самостійно та породжувати нові ідеї (креативність).

Форма проведення: міні-лекція, теоретичне опитування, мозкова атака, ділова гра, дискусія, вирішення задач.

План

1. Міні-лекція.

2. Теоретичне опитування: критерії та фактори конкурентоспроможності товарів та послуг на світовому ринку, витрати і собівартості продукції в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю, система оцінювання міжнародної конкурентоспроможності товарів і послуг, основні напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції на світових ринках.

3.Мозкова атака: «Система управління якістю у формуванні конкурентних переваг продукції на міжнародних ринках».

4. Розв’язання кейсу та розрахункових завдань щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.

5. Дискусія з елементами аналізу на тему: «Міжнародна економічна діяльність підприємств».

6. Обговорення та підготовка аналітичної довідки з оцінки конкурентних переваг у сфері собівартості та якості товарів (послуг) обраного студентом підприємства.

 

– Перелік чинників міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг)

– Характеристика системи управління витратами:

ü аналіз структури та динаміки собівартості продукції;

ü співвідношення накладних та виробничих витрат;

ü аналіз постійних та змінних витрат;

ü оцінка наявності резервів економії витрат;

ü розрахунок показників матеріалоємності, фондоємності, наукоємності, енергоємності та трудомісткості продукції тощо.

– Характеристика системи управління якістю:

ü перелік систем (наприклад TQM) та сертифікатів якості (наприклад ISO 9000, ДСТУ, ТУ У, ГОСТ тощо), запроваджених на підприємстві;

ü наявність незалежних висновків про рівень якості продукції підприємства (наприклад відзиви споживачів на Інтернет-форумах, публікації у пресі, премія “торгова марка року” тощо);

ü зміст та процедури управління якістю на підприємстві;

ü основні параметри та показники якості, які контролюються підприємством;

– Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг):

ü визначення кола товарів (послуг) - прямих конкурентів продукції (послуг) підприємства;

ü вибір та обґрунтування бази порівняння (середньогалузеві показники; показники будь-якого конкуруючого товару (послуги); показники найкращого товару (послуги) на ринку; показники ідеального з точки зору споживача товару (послуги); показники оцінюваного товару (послуги) за минулі відрізки часу);

ü розрахунок загального показника за нормативними параметрами, які відображають відповідність продукції обов’язковим нормам і стандартам;

ü розрахунок загального показника технічних параметрів (класифікаційні, конструктивні, ергономічні, естетичні характеристики виробу тощо);

ü розрахунок показника ціни споживання товару (ціна товару за прейскурантом, витрати на транспортування товару до місця експлуатації, встановлення та приведення у робочий стан, навчання користувача, післягарантійний сервіс, ремонт та заміна деталей, страхування виробу, податки, утилізація виробу після експлуатації, непередбачувані витрати тощо);

ü розрахунок інтегрального показника рівня міжнародної конкурентоспроможності товару (послуги).

– Пропозиції студента щодо підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства.

ЗАНЯТТЯ №3Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.015 с.)