Показники оцінки фінансового стану компанії «Євроресурс Корп.»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники оцінки фінансового стану компанії «Євроресурс Корп.»Показник Значення
Загальні показники
Статутний капітал 87,0 87,0 87,0 87,0
Власний капітал 2497,0 1694,7 3790,2 3496,0
Кількість акціонерів 2,0 2,0 2,0 2,0
Виручка від реалізації 551,0 389,3 1381,3 5666,7
Чистий прибуток 430,9 127,0 -411,0 294,2
Дебіторська заборгованість 732,3 2360,4 3617,6 3586,9
Кредиторська заборгованість 3206,6 1330,3 1187,4 1234,0
Нематеріальні активи 23,9 23,9 23919,0 180,0
Необоротні активи 1078,9 384,0 770,4 1212,6
Оборотні активи 4791,1 2641,0 4000,0 3898,5
Показники платоспроможності        
Показник поточної платоспроможності 1,49 1,99 3,37 3,16
Показник швидкої платоспроможності 1,49 1,98 3,23 3,12
Показник абсолютної платоспроможності 0,00 0,00 0,13 0,04
Чистий робочий капітал 1584,50 1310,70 2812,60 2664,50
Показники заборгованості        
Показник загальної заборгованості 57,46 43,98 24,89 24,14
Показник фінансової незалежності 42,54 56,02 75,11 75,86
Співвідношення довгострокової заборгованості і власного капіталу 6,66 - - -
Показники рентабельності        
Рентабельність за чистим прибутком, % 78,20 32,62 -34,13 6,23
Рентабельність інвестицій 7,34 4,20 -8,62 5,76
Термін окупності інвестицій (активів) 13,62 23,82 - 17,37
Рентабельність власного (акціонерного) капіталу 17,26 7,49 -11,47 7,59
Термін окупності власного капіталу 5,79 13,34 - 13,18
Показники оборотності (ділової активності)        
Оборотність запасів - 102,95 3,06 48,35
Тривалість 1 обороту - 3,50 117,58 7,45
Оборотність дебіторської заборгованості 0,46 0,15 0,33 1,32
Середній термін повернення (інкасації) дебіторської заборгованості) 789,32 2417,17 1081,49 273,49
Оборотність основних засобів 0,51 1,01 1,56 3,89
Оборотність активів 0,09 0,13 0,25 0,92

 

 

Таблиця 4

Коефіцієнт впливу конкурентного середовища

Конкурентні сили Фактори Стан фактору Оцінка фактору в балах
1.Проникнення нових конкурентів 1.1. Рівень вхідного бар’єру   1.2. Реакція існуючих конкурентів - значна економія на масштабах збуту - високий рівень фінансових інвестицій - консерватизм існуючої системи постачання - високий ступінь диференціації продукції - необхідність великих інвестицій у нові технології - необхідність залучення постійних покупців - відсутність активної маркетингової політики - низька інноваційна активність управлінського персоналу підприємства - слабке використання методів ведення конкурентної боротьби    
2. Поява товарів-замінників 2.1. Вплив товарів-замінників   2.2.Протизаконна імітація існуючих виробів - перевагу отримує товар з нижчою ціною - тенденція до реалізації дешевших та менш якісних товарів - відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів - поява великої кількості товарів-замінників ввезених з інших країн протизаконно    
3.Конкурентна сила покупців 3.1. Вплив покупців на кон’юнктурні позиції підприємства     3.2. Торгівельна сила споживачів - високий ступінь організації споживачів - великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів - невисокий ступінь стандартизації продукції - невисока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства - зростання рівня інформованості покупців про товари - висока цінова еластичність товару          
4.Конкурентна сила постачальників 4.1. Вплив постачальників на конкурентну позицію підприємства   4.2. Обмеження ресурсного потенціалу підприємства - обмежені можливості підприємства у виборі постачальників - тенденція до тривалих господарських зв’язків - невисока вартість переходу до інших постачальників - відсутність власних оборотних коштів - нестача складських приміщень        
5. Конкуренція між вже існуючими на ринку фірмами 5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції   5.2. Конкурентні позиції досліджуваних підприємств - узагальнений показник інтенсивності конкуренції - наявність малих підприємств-конкурентів - сильними конкурентами є великі міжнародні компанії - значний приріст попиту на товари підприємства - вдале місце розташування фірми - відсутність дослідження конкурентів - досліджувані конкуренти мають сильні конкурентні переваги      

 

Таблиця 5Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)