ТОП 10:

Лекція 24. Адміністративно-правове регулювання та державне управління банківською системою (2 год.)1. Загальна характеристика банківської системи як об‘єкта державного управління.

2. Національний банк як суб‘єкт державного управління.

3. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду як функцій Національного банку України.

4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень.

5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій.

6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні.

7. Правові засади застосування санкцій за порушення банківського законодавства.

Семінарське заняття 12. Адміністративно-правове регулювання та державне управління в сфері публічних фінансів. Адміністративно-правове регулювання та державне управління банківською системою (2 год.)

1. Організаційно-правові засади державної політики в сфері публічних фінансів.

2. Система та адміністративно-правовий статус органів, які здійснюють державне управління публічними фінансами.

3. Форми та методи державного управління публічними фінансами

4. Органи державного регулювання в сфері публічних фінансів.

5. Форми та методи державного регулювання публічними фінансами.

6. Система органів державного фінансового контролю.

7. Форми та методи державного фінансового контролю.

8. Загальна характеристика банківської системи як об‘єкта державного управління.

9. Національний банк як суб‘єкт державного управління.

10. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду як функцій Національного банку України.

11. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень.

12. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій.

13. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні.

14. Правові засади застосування санкцій за порушення банківського законодавства.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. На основі зарубіжного досвіду сформулюйте пропозиції щодо удосконалення державного управління в сфері публічних фінансів.

2. Сформулюйте пропозиції щодо удосконалення управління місцевими фінансами.

3. Проаналізуйте принципи банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду.

4. Проаналізуйте позиції фахівців щодо організації банківського нагляду в Україні.

Контрольні питання:

1. Які органи здійснюють управління в сфері публічних фінансів?

2. Які форми та методи застосовуються при здійсненні управління публічними фінансами?

3. Особливості правової природи Національного банку України.

4. Органи державного регулювання в сфері публічних фінансів.

5. Які форми та методи застосовуються при державному регулюванні публічними фінансами.

6. Які органи здійснюють державний фінансовий контроль?

7. Які форми та методи державного фінансового контролю застосовуються?

8. Надайте загальну характеристику банківської системи як об‘єкта державного управління.

9. Що таке банківське регулювання та банківський нагляд?

10. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень.

11. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій.

12. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні.

13. Правові засади застосування санкцій за порушення банківського законодавства.

 


 

Лекція 25. Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері праці та соціальної політики (2 год.)

1. Загальна характеристика державної політики у сфері праці та соціальної політики

2. Організація державного управління у сфері праці та соціальної політики

3. Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.003 с.)