Лекція 13. Форми та методи управлінської діяльності (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 13. Форми та методи управлінської діяльності (2 год.)1. Поняття і види форм державного управління.

2. Поняття та ознаки актів органів державного управління.

3. Класифікація актів органів державного управління.

4. Адміністративний договір.

5. Поняття та види методів державного управління.

 

Лекція 14. Поняття законності та дисципліни, способи їх забезпечення при здійсненні виконавчої влади (2 год.)

1. Поняття і система способів забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади.

2. Контроль та його види.

3. Нагляд прокуратури.

4. Адміністративний нагляд.

 

Лекція 15. Адміністративний та судовий способи захисту прав громадян в державному управлінні (2 год.)

1. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

2. Адміністративна юстиція – провідний засіб судового захисту громадян у державному управлінні.

Семінарське заняття 9. Управлінська діяльність: поняття, форми та методи управлінської діяльності. Законність та дисципліна у сфері виконавчої влади. Адміністративний та судовий способи захисту прав громадян в державному управлінні (2 год.).

1. Загальна характеристика управлінської діяльності.

2. Поняття та види функцій державного управління.

3. Компетенція органів виконавчої влади.

4. Адміністративно-правові режими.

5. Поняття і види форм державного управління.

6. Поняття, ознаки та класифікація актів органів державного управління.

7. Адміністративний договір.

8. Поняття та види методів державного управління.

9. Поняття і система способів забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади.

10. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Проаналізуйте економічні методи державного управління.

2. Проаналізуйте позиції фахівців щодо державного регулювання як функції державного управління.

3. Підготуйте стислі та чіткі рекомендації для громадян щодо звернень до органів державної виконавчої влади.

4. Проаналізуйте порядок підготовки актів Кабінету Міністрів України за Регламентом Кабінету Міністрів України.

5. Проаналізуйте позиції фахівців щодо співвідношення понять “контроль” та “нагляд” в державному управлінні.

6. Підготуйте проект звернення громадянина (громадян).

 

Контрольні питання:

 

1. Поняття “форма управлінської діяльності”

2. Види форм управлінської діяльності

3. Поняття “правові форми управлінської діяльності”

4. Види правових форм управлінської діяльності

5. Поняття “неправові форми управлінської діяльності”

6. Види не правових форм управлінської діяльності

7. Поняття “правовий акт управління”

8. Ознаки правового акту управління

9. Види правових актів управління.

10. Поняття “нормативно-правовий акт управління”

11. Види нормативно-правових актів управління.

12. Індивідуально-правові акти управління.

13. Основні стадії прийняття правових актів управління

14. Поняття адміністративного договору

15. Правові підстави укладення адміністративних договорів

16. Поняття ”методи управлінської діяльності”

17. Ознаки методів управлінської діяльності

18. Види методів управлінської діяльності

19. Загальні методи управлінської діяльності

20. Адміністративні методи управлінської діяльності

21. Економічні методи управлінської діяльності

22. Прямі методи управлінської діяльності

23. Опосередковані методи управлінської діяльності

24. Переконання як метод управлінської діяльності

25. Примус як метод управлінської діяльності

26. Різновиди примусу як методу управлінської діяльності

27. Поняття законності в державному управлінні

28. Поняття дисципліни

29. Співвідношення понять “законність ” та “дисципліна”

30. Співвідношення понять “контроль” та “нагляд”

31. Гарантії забезпечення законності

32. Види державного контролю

33. Види внутрішнього державного контролю

34. Відомчий контроль в сфері державного управління

35. Надвідомчий контроль в сфері державного управління

36. Зовнішній контроль в сфері державного управління

37. Види документів прокурорського реагування.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.015 с.)