ТОП 10:

Змістовий модуль 2. Публічна служба. Форми та методи управлінської діяльності. Забезпечення законності та дисципліни в сфері управлінської діяльності.Лекція 8. Теоретичні засади публічної служби (2 год.)

1. Поняття публічної служби.

2. Види публічної служби.

3. Поняття державної служби.

4. Принципи державної служби.

Лекція 9. Правове регулювання державної служби в Україні (2 год.)

1. Законодавство України в сфері державної служби.

2. Державне управління в сфері державної служби.

3. Поняття державної служби та державного службовця за законодавством України.

4. Види державної служби.

5. Визначення понять “посада”, “посадова особа” та “державний службовець” та їх співвідношення.

6. Види державних службовців.

7. Права та обов’язки державних службовців.

8. Етика державного службовця.

 

Лекція 10. Проходження державної служби (2 год.)

1. Загальна характеристика процесу проходження державної служби

2. Прийняття на державну службу.

3. Просування по державній службі.

4. Припинення державної служби.

Лекція 11. Правові засади служби в органах місцевого самоврядування (2 год.)

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування.

2. Правові засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

3. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

Семінарське заняття 8. Організаційно-правові засади публічної служби (2 год.)

1. Поняття публічної служби.

2. Види публічної служби.

3. Поняття державної служби.

4. Принципи державної служби.

5. Правові засади організації державної служби.

6. Правові засади організації публічної служби.

7. Визначення понять “посада”, “посадова особа” та “державний службовець” та їх співвідношення.

8. Права та обов’язки державних службовців.

9. Основні етапи державної служби

10. Прийняття на державну службу.

11. Просування по службі державного службовця.

12. Припинення державної служби.

13. Відповідальність державних службовців.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Проаналізуйте позиції фахівців щодо політичних посад.

2. Основні етапи державної служби: проблемні аспекти.

3. Проаналізуйте особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4. Підготуйте проект розпорядження обласної державної адміністрації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця в апараті облдержадміністрації.

Контрольні питання:

1. Поняття та ознаки публічної служби

2. Поняття та ознаки державної служби

3. Види публічної служби

4. Види державної служби

5. Чи є служба в органах місцевого самоврядування різновидом державної служби? Чи поширюється на неї Закон України “Про державну службу”?

6. Визначення поняття державного службовця.

7. Визначення поняття посади

8. Визначення поняття посадової особи

9. Основні принципи державної служби

10. Обов’язки державних службовців

11. Права державних службовців

12. Які особи не можуть бути обраними або призначеними на посади державних службовців в державних органах?

13. Які види дисциплінарного впливу можуть застосовуватися до державних службовців

14. Чи мають право державні службовці на участь у страйках?

15. Який граничний термін перебування на державній службі?

16. Що таке просування по службі державного службовця?

17. Що таке атестація державних службовців?

18. Які правові наслідки атестації державних службовців?

19. Які підстави припинення державної служби встановлені Законом України “Про державну службу”?

20. Що таке відставка державних службовців?

21. Які підстави для відставки державних службовців?


Лекція 12. Загальна характеристика управлінської діяльності (2 год.)

1. Загальна характеристика управлінської діяльності.

2. Поняття функції державного управління.

3. Види функцій державного управління.

4. Компетенція органів виконавчої влади.

5. Адміністративно-правові режими.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.007 с.)