Тема 2. Маркетингові інформаційні системи і Інтернет у туризміМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Маркетингові інформаційні системи і Інтернет у туризмі1. Суть маркетингової інформаційної системи в туристській компанії.

2. Принципи розробки і впровадження маркетингової інформаційної системи в туристській компанії.

3. Суть і особливості Інтернету в туристському маркетингу.

Тематика фіксованих виступів і рефератів

1. Автоматизовані маркетингові інформаційні системи.

2. Інтернет і його технічна характеристика.

3. Створення Web – сайту.

4. Електронна комерція.

5. Бронювання і продаж туристського продукту в режимі онлайн.

Завдання на самостійну роботу

Підготуйте есе на тему «Особливості і переваги Інтернету в порівнянні з традиційними засобами масової інформації».

 

Питання для дискусії:

1. Назвіть основні принципи формування і використання інформації в діяльності підприємства.

2. Які функції виконує маркетингова інформаційна система туристського підприємства?

3. Охарактеризуйте всі підсистеми маркетингової інформаційної системи. В яких випадах на підприємстві починає працювати система маркетингових досліджень?

4. Назвіть можливі джерела отримання маркетингової інформації в туризмі. Чи може перелік джерел інформації бути остаточним? Поясніть свою точку зору.

5. Які форми подання інформації ви знаєте? Запропонуйте форму подання і термін оновлення кожної категорії інформації, необхідної для нормального функціонування туристського підприємства.

6. Чи може існувати універсальна модель маркетингової інформаційної системи туроператора? Поясніть свою точку зору.

Методичні рекомендації

До першого питання. При підготовці до першого питання, зверніть увагу на критерії якості інформації: репрезентативність; достовірність і точність; надійність; своєчасність і актуальність; повнота і змістовність; корисність і відповідність суті справи; доступність і лаконічність; коректність у юридичному аспекті.

До другого питання. При підготовці до цього питання розгляньте організаційно-економічні та інформаційно-технологічні принципи розробки і впровадження маркетингової інформаційної системи в туристській компанії. Опрацюйте методи формування функціональної частини маркетингової інформаційної системи: точні (оптимізаційні), експертні, евристичні. З’ясуйте вплив інформації на маркетингові рішення.

До третього питання. Готуючись до третього питання, зверніть увагу на комунікативні характеристики інтернету, визначте особливості і переваги інтернету в порівнянні з традиційними засобами масової інформації.

Література:

1. Герасименко В. Основи туристичного бізнесу / В.Герасименко. – Одеса, 1997.

2. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навчальний посібник. – К.: Музична Україна, 2002. – 196 с.

3. Любіцева О. Ринок туристичних послуг: Геопросторові аспекти / О.Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.

4. Мальська М., Антонюк Н., Ганич Н. Міжнародний туризм і сфера послуг / М.Мальська, Н.Антонюк, Н.Ганич. – К.: «Знання», 2008. – 661 с.

5. Мальська М., Худо В. Туристичний бізнес: теорія і практика / М.Мальська, В.Худо. – К., 2007.

6. Маркетинг в туризме: Учеб. Пособие / А. П. Дурович. – 4-е изд., стереотип. – Минск: Новое знание, 2004. – 496 с.

7. Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В., Змійов А. О. Маркетингу туризму: Навч. Посібник. – Ч. І. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с.

8. Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В., Змійов А. О. Маркетингу туризму: Навч. Посібник. – Ч. ІІ. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 427 с.

9. Папирян Г. А. Маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Підсумкові питання до змістовного модуля № 1 «Теоретичні засади маркетингу в міжнародному туризмі та інструментарій проведення маркетингових досліджень у галузі туризму»

1. Суть, зміст та основні поняття маркетингу в туризмі.

2. Концепція маркетингу міжнародного туризму.

3. Причини появи туристичного маркетингу.

4. Становлення та розвиток маркетингу в туризмі.

5. Функції маркетингу в міжнародному туризмі.

6. Сутність маркетингових досліджень в туризмі.

7. Форми організації маркетингових досліджень в туризмі.

8. Дослідження середовища маркетингу туристичного підприємства.

9. Маркетингові дослідження туристичного ринку.

10. Маркетингові дослідження туристичного продукту.

11. Маркетингові дослідження конкурентів.

12. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг.

13. Критерії якості інформації

14. Комунікативні характеристики Інтернету.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.047 с.)