Формування оптимальних каналів розподілу товару.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування оптимальних каналів розподілу товару.Ст. гр. МЕ-23

Стецик Соломія

Перевірила:

Кузьо Н. Є.

Львів

 

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………………. 3

1. Аналіз ринку………………………………………………………………………5

2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку…...8

3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик…….....17

4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу...............................................................................................................19

4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом...................................19

4.2. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток............................................................................21

Формування оптимальних каналів розподілу товару.

Планування кампанії по просуванню товару.

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

В умовах становлення ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

Маркетинг – це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Відправною точкою маркетингової діяльності є дослідження ринку. Воно передбачає вивчення поведінки споживачів, попиту на товар, аналіз цін і конкурентів, визначеності місткості ринку тощо.

Об’єктом курсового проекту є комплекс маркетингу для товару – модельного взуття. Цей товар був обраний з тієї причини, що в Україні немає достатнього задоволення в цьому товарі. В нашій країні давно виникла потреба у якісному модельному взутті, але українські виробники до сьогодні не можуть достатньо задовольнити попит на модельне взуття.

Для досягнення даної мети потрібно організувати ефективну маркетингову діяльність. Для цього потрібно провести аналіз ринку, дослідження смаків та уподобань споживачів , щоб знати як споживачі відносяться до даного товару, що очікують від нього і які вимоги ставлять перед ним. Такий аналіз дає змогу оцінити ринкові можливості і визначити привабливий напрям маркетингової діяльності.

Ще одним з важливих кроків є визначення оптимальної ціни, що для споживача є вкрай важливо.

Не варто забувати про таку складову маркетингу як політика комунікацій, тому що саме в цьому закладена велика частка успіху товару. Адже грамотно і успішно проведена рекламна компанія забезпечує вдале просування та збут продукції.

Також важливими є методи збуту, бо від цієї діяльності залежить доступність товару для цільових споживачів. Ми повинні добре налагодити збут, для того щоб наше взуття було доступне для наших потенційних покупців.

Все це стає головним завданням даного курсового проекту.

Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище. Маркетингове середовище – це сукупність активних суб’єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва.

Маркетингове середовище формується на базі мікро- та макро- середовища. Макросередовище фірми складається з :

Демографічні чинники – впливають в аспекті розподілу населення за віком та статтю. Тому що ми орієнтуємося на жінок, віком від 18 років до 55 років, і саме ця група споживачів є потенційною.

Економічні чинники – нам важлива купівельна спроможність потенційних споживачів. Адже зі зростанням доходу буде зростати попит на наш товар.

Природні чинники – вони є важливими в нашій діяльності. Тому що основним матеріалом для виробництва взуття буде шкіра.

Науково-технічні чинники – вони теж важливі, бо своєчасне врахування нових тенденцій і досягнень НТП надасть підприємству нові можливості і розширення його діяльності.

Для визначення свого місця на будь-якому ринку виробник повинен його ретельно проаналізувати. Дослідження та аналіз ринку – це не самоціль, а джерело інформації для прийняття ефективного управлінського рішення. Аналіз ринку починається з дослідження поведінки споживачів та з’ясування основних мотивів придбання ними товарів та послуг. Адже покупці по-різному використовують товари, а головне – купують їх, керуючись різними мотивами.

Для того , щоб зрозуміти потреби та смаки споживачів фірми, вивчити її конкурентів необхідно провести маркетингові дослідження. Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією , отримання якої потребує проведення спеціального дослідження.

АНКЕТА

Вас вітає фірма з виробництва модельного взуття “СОЛОМІЯ”. Ця анкета була розроблена з метою дослідження смаків і уподобань наших споживачів. Ми пропонуємо Вам заповнити дану анкету для того , щоб ми могли якнайкраще задовольнити ваші потреби в модельному взутті.

Яке взуття Ви носите?

 на шпильці

 на танкетці

 на каблуці

Яке взуття Ви носите?

 на шпильці

 на танкетці

 на каблуці

Щодо вибору стратегії, то в нашій діяльності найдоцільніше використовувати стратегію цільового маркетингу. Тому ми обираємо саме її. Цільовий маркетинг орієнтований на сегмент ринку через спеціалізований комплекс маркетингу, спрямований на задоволення потреб саме цього сегмента. Так як стратегія цільового маркетингу ефективна для невеликих чи спеціалізованих підприємства, які виробляють продукцію конкретного призначення в обмеженій кількості, то для нашої фірми вона є найоптимальнішою.

Рівень 1. Товар за задумом.

Основна вигода даного товару – це захист ніг від холоду, від пошкоджень. Також цей товар створюється для самовиразу. Людина має бажання, щоб її ніжки виглядали ексклюзивно. Саме для цього створене модельне взуття.

Пробний маркетинг передбачає обмежену реалізацію товару в обраному регіоні. Мета перевірки – визначити чи будуть споживачі купувати даний товар в реальних умовах, а також випробовувати різні методи збуту.

Формування цінової політики підприємства передбачає прийняття великої кількості стратегічних і тактичних рішень. Виважена цінова політика здійснює значний вплив на ринковий успіх фірми. Ціни тісно пов’язані з іншими складовими комплексу маркетингу фірми, передусім із самим товаром, його якісними характеристиками, рівнем сервісу.

Цінова стратегія фірми може базуватися на трьох методичних підходах : на витратах, на попиті чи конкуренції. В даному курсовому проекті використовується методика ціноутворення , що орієнтована на попит.

Для прийняття ефективних рішень важливе значення має визначення цінової еластичності попиту. Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до змін у цінах з точки обсягу товарів , що вони купують.

Е= ((N1 – Nm)/(N1 + Nm))/((Ц1 – Цm)/( Ц1 + Цm)).

Е= ((1644,17 – 3438,97)/(1644,17+3438,97)) / ((638 -358)/(638+358)) = -1,25.

Результати аналізу еластичності попиту дуже важливі для формування цінової політики підприємства, визначення стратегії маркетингу. Так як в нас попит еластичний доцільно використовувати методи цінової конкуренції, оскільки зниження ціни приведе до збільшення обсягу продажу товару і загального доходу підприємства.

Канали розподілу (збуту) – це сукупність фірм чи окремих осіб , які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача.

Довжина каналу збуту визначає кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача. На основі цього виділяють канал нульового рівня (прямого маркетингу), однорівневий канал і дворівневий канал. Ми обираємо канал прямого маркетингу. На нашу думку найоптимальніше буде продавати свій товар безпосередньо споживачам ( через мережу фірмових магазинів). Це дасть нам змогу повністю контролювати свій збут і якнайповніше задовольняти потреби споживачів через тісний контакт з ними. Також наші фірмові магазини будуть формувати наш імідж.

Ст. гр. МЕ-23

Стецик Соломія

Перевірила:

Кузьо Н. Є.

Львів

 

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………………. 3

1. Аналіз ринку………………………………………………………………………5

2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку…...8

3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик…….....17

4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу...............................................................................................................19

4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом...................................19

4.2. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток............................................................................21

Формування оптимальних каналів розподілу товару.

Планування кампанії по просуванню товару.

ВисновкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)