ПОНЯТТЯ ТА ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ З НИМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОНЯТТЯ ТА ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ З НИМИЗагальна характеристика поняття

1. В наступних прикладах виділіть всі поняття і визначте, що в них відображається – предмет, властивість чи відношення:

1) Земля – планета.

2) В Україні проводиться економічна реформа.

3) Рівність між чоловіками та жінками закріплена в Конституції України.

4) Свобода преси – важлива ознака демократії.

5) Підозрілість завжди переслідує тих, у кого на совісті є вина (У.Шекспір).

6) Недовіра - мудрість дурнів (Д.Біллінгс).

2. Розкрийте обсяг і зміст наступних понять: людина, суспільство, держава, право, юрист, студент.

3. В якому відношенні знаходяться між собою зміст та обсяг наступних понять. Зобразіть відношення за допомогою колових схем:

дерево – рослина, держава – українська держава, мова – газетна мова, студент – студент ДонДУУ, таможня – правоохоронний орган – державна установа, людина – громадянин – юрист, адвокат – адвокат Петров.

Види понять

1.Визначте, які з наступних понять є конкретними, які – абстрактними:

громадянин, відповідальність, рівність, законність, відповідальна особа, вина, недоторканість депутата, злочинець, митниця.

2. Які з наведених понять є позитивними, які – негативними:

громадяни, справедливість, несправедливість, звинувачений, винуватість, невинуватість, корумпований чиновник, непідкупний суддя, незалежність суду, недоторканість депутата, несвобода в економічній діяльності підприємства, протиправна діяльність, користолюбство, незаплямована совість, необхідна оборона, крайня необхідність.

3. Які з наведених понять є збірними, які – незбірними:

Сонячна система, Земля, людство, виборче право, юрист, акція шахтарів, декларація.

4. Які з наступних понять є співвідносними та безвідносними:

стіл, причина, випадковість, свідок, прокурор, політика, копія, проблема, наставник, племінник, кумир, народний суд, початок, кінець.

5. Які з наведених понять є загальними, які – одиничними:

Всесвіт, людина, людство, ООН, громадянин, громадяни України, акт, нормативний акт, Україна, депутат, Верховний суд України, незаконне підприємництво, Національний банк України.

6. Дайте повну логічну характеристику наступним поняттям:

уряд, західний кордон держави, невинуватість, учитель, законність, вирок, Батьківщина, Міністерство юстиції України, подвиг, соціальна справедливість, екватор, епоха, співдружність.

Відношення між поняттями

1.Визначте, які з наведених нижче пар є порівнюваними, які – непорівнюваними:

метал – золото, вода – камінь, космос – ключ, душа – пісня, правовий нігілізм – соната, валюта – культурні цінності, суддя – Верховний суд України.

2. Вкажіть типи відношень між сумісними поняттями, зобразіть їх за допомогою колових схем:

· музика, класична музика

· злочин, кримінальне правопорушення

· європейська держава, федеративна держава

· хуліганство, злісне хуліганство

· столиця України, місто Київ

· юрист, викладач

· офіцер, спортсмен, орденоносець

· Президент України, глава держави

· республіка, форма правління

· студент, відмінник

3. Вкажіть типи відношень між несумісними поняттями, зобразіть їх за допомогою колових схем:

· винність, невинність

· юрист, прокурор, слідчий, адвокат

· істина, хиба

· залежність, незалежність

· минуле, майбутнє

· право, цивільне право, екологічне право

· преса, телебачення, засоби масової інформації

· відомий, невідомий

· пряма лінія, крива лінія

· правоохоронні органи, суд, прокуратура

· правда, брехня

· честь, безчестя

3. Вкажіть, в яких відношеннях знаходяться поняття. Намалюйте відповідні колові схеми:

· норма, етична норма, правова норма, правознавець;

· письменник, політик, депутат;

· дедукція, індукція;

· дія, бездія;

· гуманний, негуманний;

· комерсант, негоціант;

· артилерист, сержант;

· селянське поселення, село;

· повітряний флот, авіація;

· гармонія, дисгармонія.

4. Доберіть до даних понять рівнозначні:

квадрат, Конституція, Київ, зрада, автор роману “Майстер і Маргарита”, рука, розумна особа, листок непрацездатності, звістка, перший космонавт.

5. Доберіть поняття, що знаходяться з даними поняттями у відношенні перетину:

суд, нормативний акт, депутат, апеляція, акція, одежа, розумний, бал, ерудит.

6. Доберіть до даних понять підпорядковуючі та підпорядковані:

підручник, ставок, форма правління, дипломат, унітарна держава, карна справа, вік, тварина, власність, геометрія.

7. Доберіть поняття, що знаходяться у відношеннях координації з даними поняттями:

покарання, податок, вчений ступінь, право, документ, економіст, лампа, будинок.

8. Доберіть поняття, що є протилежними та суперечними даним:

великий, науковий, законний, сміливий, друг, холодний клімат, легка робота, вірність, гострий, красивий вчинок, вимогливість, скромність.

Операції над поняттями

1. Узагальніть такі поняття: студент, слідчий, судоустрій, валютний рахунок, людина, яка вивчає логіку, теорія держави і права, конституція, словник, приголосна буква, банк, грошова система, кримінологія, повість, міністр, нотаріус, угода.

2. Обмежте ці поняття: держава, злочин, планета, юрист, наука, вогнепальна зброя, ліки, право, революція, закон, культура, тероризм.

3. Проаналізуйте наведені приклади, визначте вид поділу, його структуру:

· Науки поділяються на суспільні, природні, математичні.

· Вирок суду може бути звинувачувальним і виправдувальним.

· Рефлекси поділяють на умовні та безумовні.

· Члени речення поділяються на головні і другорядні.

· Книги поділяють на цікаві та нецікаві.

· Угоди складаються усно або в письмовій формі.

· Політична діяльність може бути конструктивною і деструктивною.

· За темпераментом люди поділяються на сангвініків, флегматиків, холериків, меланхоліків.

4. Проаналізуйте наведені приклади, визначте правильність поділу, вид поділу, в неправильному поділі визначте, які порушені правила:

· До цінних паперів відносяться акції та чеки.

· Злочини поділяють на навмисні, необережні та проти особистості.

· Політичні режими держав можуть бути демократичні та недемократичні.

· Угоди є двосторонніми, багатосторонніми та заповітами.

· Вироки є звинувачувальними, виправдувальними та несправедливими.

· Розрізняють чотири сторони горизонту: північ, південь, схід, захід.

· Управління поділяється на ефективне і неефективне.

· Навчальні дисципліни бувають обов’язкові і необов’язкові.

· “У кожній державі є три види влади: влада законодавча, влада виконавча і влада судова” (Ш.Монтеск’є).

· “Існує три джерела несправедливості: насильство як таке, зловмисна підступність, яка прикривається іменем закону, і жорстокість самого закону” (Ф.Бекон).

5. Чи правильно здійснено визначення цих понять:

· Логіка - це наука про мислення.

· Географія - це геологія.

· Планета – це космічний об’єкт, на якому існує життя.

· Фізика не є гуманітарною наукою.

· Істина – донька розуму, мати мудрості.

· Народ – автор і актор власної життєвої драми.

· Дієздатність – здатність особи мати права і створювати для себе юридичні обов’язки, а також нести відповідальність за заподіяні правопорушення.

· Реформа – перетворення певної сторони суспільного життя, яке не ламає основ існуючої соціальної системи.

· Поняття – це форма мислення, яка відображує предмети в їх суттєвих ознаках.

· Наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації в складних машинах, живих організмах і суспільстві називається кібернетикою.

6. Які ви знаєте операції, подібні до визначення? Яке значення вони мають в юридичній практиці? Наведіть приклади.

 

ПРАКТИКУМ ІІІ

 

СУДЖЕННЯ ТА ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ З НИМИ

Загальна характеристика суджень

1.Визначте, які з наведених речень є судженнями:

1) “Якщо хочеш зробити Піфокла багатим, не прибавляй йому грошей, а позбавляй пристрасті до грошей” (Епікур).

2) “Якщо хочеш, щоб у тебе було мало часу, нічого не роби” (А.П.Чехов).

3) Кожне вбивство, яке залишилося непокараним, зменшує безпеку інших людей.

4) Що чекає на людство у ХХІ сторіччі?

5) “Кожна людина винна в усьому хорошому, що вона не зробила у своєму житті” (Вольтер).

6) “Не той багатий, хто багато має, а той, хто багато дає” (Е.Фромм).

2. Визначте суб’єкт і предикат в наступних судженнях:

1) “Не любить той, хто любить не навік”(Евріпід).

2) “Давно девіз всякого руського: чим гірше, тим краще”(А.П.Чехов).

3) Гроші, потрачені для розвитку розуму, ніколи не потрачені даремно.

4) Держава – це ми.

5) “Що зроблено мудро, зроблено добре” (Ш.Шеллі).

6) Навіть розум дурня мириться з істиною.

Прості судження

1.Визначте вид судження, наведіть схеми атрибутивних суджень і суджень з відношеннями:

1) Краще – ворог хорошого.

2) “Кімната без книг подібна до тіла без душі” (Цицерон).

3) “Подяка – ознака благородної душі” (Езоп).

4) Перемога над собою – найбільша з перемог.

5) Краще синиця в руках ніж журавель у небі.

6) Дружба, заснована на бізнесі, краще, ніж бізнес, заснований на дружбі.

7) Закон зворотної сили не має.

8) Добре ім’я краще багатства.

2.Дайте об’єднану класифікацію (вид, схема) і визначте розподіленість термінів у наступних судженнях:

1) Державне право. – юридична наука.

2) Деякі випускники ДонДУУ працюють в адвокатурі.

3) Не всі працівники суду мають вищу освіту.

4) Ніщо не проходить безслідно.

5) У кожної людини є свої недоліки.

6) “Голодна людина ніколи не може бути вільною”.(Е.Стівенсон).

7) Більшість студентів нашої групи добре засвоює логіку.

8) Деякі угоди не є вигідними для однієї з сторін.

3.Які з суджень є виключаючими, які – виділяючими:

1) Потерпілий, як правило, допитується раніше свідків.

2) Правосуддя – діяльність суду і тільки суду.

3) Ніхто із співробітників складу, окрім обвинуваченого, не вмів друкувати на машинці.

4) Шахрайство може бути здійснено тільки навмисно.

5) Тільки обґрунтований присуд є законним.

6) Всі студенти групи, крім трьох осіб, склали іспит.

7) “Тільки освічені є вільними” (Епіктет).

8) Всі декларанти своєчасно прийняли до уваги нові правила заповнення декларації (лише Шарова не прийняла до уваги).

4.Користуючись правилами логічного квадрата, установіть, якими (істинними чи хибними) будуть судження А, Е, І, О, якщо істинним є судження:

1) Будь-який злочин є суспільно-небезпечним.

2) Усі студенти складають іспити.

3) Повнолітні мають право голосу.

4) Всі математики – вчені.

5) Всі гриби – їстівні.

6) Всі дороги ведуть до Риму.

 

Складні судження

1.Виділіть прості судження з наступних складних суджень:

1) “Весь світ – театр, і люди в ньому актори” (Шекспір).

2) Якщо людині випала доля потонути, то він утоне навіть у столовій ложці (прик.).

3) “Всі щасливі сім’ї схожі одна на одну, кожна нещаслива сім’я нещасна по-своєму” (Л.Толстой).

4) Чоловіку стільки років, на скільки він себе відчуває, а жінці – на скільки вона виглядає (прик.).

5) “Людина, яка погоджується з усім, що Ви говорите, або дурень, або готовий здерти з Вас три шкури” (К.Хаббард).

6) “Коли в суді вирішують справу щодо гусака, серед присяжних не повинно бути лиса” (Т.Фуллер).

2.Визначте вид складного судження по характеру логічного сполучника:

1) “Мужність приносить користь людям під час війни, а справедливість і в мирний час” (Аристотель).

2) Або зі щитом, або на щиті.

3) Кризи та конфлікти – благодатний грунт для міжнародного тероризму.

4) Була б охота, а справа знайдеться.

5) Якщо люди зробили для тебе добро, запам’ятай це.

6) Відповідальність за правопорушення може бути дисциплінарною, адміністративною або кримінальною.

7) Якщо сьогодні неділя, завтра - понеділок.

8) Слідчий може провести слідчий експеримент, якщо необхідно уточнити дані по справі.

3.В символічній формі запишіть наступні судження:

1) Коли бідність заходить у двері, любов вилітає у вікно (прик.).

2) “Істинне красномовство – це уміння сказати те, що треба і не більше, чим потрібно” (Ф.Ларошфуко).

3) “Наука і мистецтво належать усьому світу, і перед ними зникають міжнаціональні бар’єри” (В.Гете).

4) “Якщо людина захоплюється мріями, вона або дуже щаслива, або дуже нещаслива” (Д.Ріварол).

5) “Суспільство готує злочин, злочинець його здійснює” (Г.Бакл).

6) “Якщо людині все ясно з самого початку, в кінці його чекають сумніви, але якщо вона почне з сумнівів, то в кінці їй все буде ясно” (Ф.Бекон).

 

ПРАКТИКУМ ІV

 

ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

Безпосередні умовиводи.

Тест.

1.Які характеристики відносяться до умовиводу, які до судження:

а) процес отримання нової думки;

б) форма мислення, яка розкриває зв’язок між предметом і його ознакою,

в) процес виведення судження з інших суджень та його підсумок.

2.Вкажіть ознаки: засновку, висновку:

а) нове судження, отримане в результаті зіставлення засновків,

б) раніше відомі судження.

3.Які характеристики відносяться до дедуктивних, індуктивних, демонстративних, ймовірних, безпосередніх, опосередкованих умовиводів:

а) умовивід, в якому висновок отримують із одного засновку,

б) умовивід, в якому виводять від загального до часткового,

в) умовивід, в якому висновок необхідно істинний,

г) умовивід, в якому висновок отримують із 2 і більше засновків.

д) умовивід, в якому виводять від часткового до загального,

е) умовивід, в якому висновок ймовірно істинний.

4. Вкажіть, які характеристики мають такі способи виведення умовиводів: перетворення, обернення, побудовані на відношеннях логічного квадрату, протиставлення предикату:

а) виведення такого судження, предикатом якого є поняття, що суперечить предикату висхідного судження,

б) виведення нових суджень грунтується на відношеннях контрадикторності, підпорядкування тощо,

в) перебудова судження, в ході якої одночасно здійснюється і перетворення, і обернення в тій чи іншій послідовності,

г) виведення нового судження, суб’єктом якого є предикат, а предикатом суб’єкт висхідного судження.

5. Вкажіть, на яких логічних законах будуються умовиводи суперечності, умовиводи протилежності:

а) закон виключеного третього,

б) закон суперечності.

 

2. Наведіть приклади умовиводів суперечності (А-О, Е-І).

3. Наведіть приклади умовиводів підпорядкування (А-І, Е-О).

4. Виведіть умовиводи шляхом перетворення і зобразіть їх за допомогою колових схем:

1)Всі студенти-спортсмени.

2)Жодна доповідь не відповідала темі семінару.

3)Деякі студенти є дисциплінованими.

4)Деякі свідки не дають правдивих свідчень.

5.Наведіть приклади умовиводів, отриманих шляхом обернення (А-І, Е-Е, І-І). Чому висловлювання О не підлягає оберненню?

6.Зробіть висновок за допомогою перетворення, обернення, протиставлення предикату для наступного судження:

Жоден злочин не може бути нерозслідуваним.

7. Зробіть висновок за допомогою відношень “логічного квадрату” для наступного судження:

Повнолітні мають право голосу.

8. Зробіть висновки із таких висловлювань за допомогою перетворення:

· Жодна демократична країна не виступає за тероризм.

· Деякі студенти вивчають логіку.

· Деякі люди не є талановитими.

9. Зробіть висновок із наведених висловлювань за допомогою обернення:

· Усі злочини – суспільно-небезпечні діяння.

· Кит – не риба.

· Деякі помилки дають життєвий досвід.

10. Зробіть висновки із висловлювань за допомогою протиставлення предикату:

· Усі правдиві твердження заслуговують на увагу.

· Ніхто не любить бути переможеним.

· Кожна істина є конкретною.

 

Складні, скорочені та складно-скорочені умовиводи.

1. Визначте вид силогізму, його модус, складіть формулу:

а) Якщо присуд не обгрунтований, то його відміняють. Цей присуд відмінено, отже, він був не обгрунтований.

б) Якщо посадова особа отримує хабар, то вона здійснює злочин. Ця посадова особа не отримала хабар, отже, вона не здійснила злочин.

в) Угода може бути двосторонньою або багатосторонньою. Ця угода не є двосторонньою, отже, ця угода є багатосторонньою.

2. Відновіть наступні ентимеми до повного категоричного силогізму:

а) Посадова особа повинна у певні терміни розглянути справу. Іванов – посадова особа.

б) Кримінальна справа не може бути порушена, бо факт злочину не мав місця.

в) Сонце – зірка. Отже, воно проходить декілька стадій еволюції.

3. Проаналізуйте наведений сорит, вкажіть його вид, відновіть повну форму:

Усі рослини – живі організми. Усі квіти – рослини. Троянда – квітка. Троянда-живий організм.

4. Яким є наведений полісилогізм – прогресивним чи регресивним:

Усі злочини - суспільно-небезпечні.Усі розкрадання – злочини. Усі розкрадання - суспільно-небезпечні. Усі крадіжки – розкрадання. Усі крадіжки суспільно-небезпечні. Усі таємні присвоєння книг із бібліотеки – крадіжка. Отже, всі таємні присвоєння книг із бібліотеки суспільно-небезпечні.

 

ПРАКТИКУМ IV

 

ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

1Яке з наведених міркувань є 1) індуктивним, 2) дедуктивним:

а) На експертизу надійшло 15 квитанцій. Дослідивши кожну квитанцію, експерт дав висновок, що підпис одержувача на всіх квитанціях підроблений.

б) У нашому лісі ростуть ялини, дуби, сосни, берези. Отже, наш ліс - змішаний.

в) Люди спростовували б аксіоми математики, якби цього вимагали їх інтереси. Але інтереси людей не вимагають цього. Отже, аксіоми не спростовуються.

г) Це судження є або загальним, або частковим, або одиничним. Це судження – не загальне і не часткове. Отже, воно є одиничним.

д) Залізо, мідь, цинк, золото – метали. Залізо, мідь, цинк, золото проводять електричний струм. Отже, усі метали проводять електричний струм.

2.Проаналізуйте наведені індуктивні міркування, визначте їх вид та ступінь правдоподібності:

а) Земля рухається навколо Сонця. Марс рухається навколо Сонця. Сатурн рухається навколо Сонця. Отже, всі планети рухаються навколо Сонця.

б) Відомо, що у Баха в 5 поколіннях його предків було 18 музикальних обдарувань. Багато талановитих людей було також в роду у Ч.Дарвіна. Отже, здібності людей визначаються тим, наскільки талановитими були їхні предки.

в) Жодна з моїх дискет не містить відомих вірусів, бо кожну з них я перевіряв сам.

г) Учитель, читаючи підряд список учнів класу, переконується, що названі ним учні присутні. Виходячи з цього, учитель робить висновок, що присутні всі учні.

д) У магазин надійшла партія апельсинів (20 ящиків). Дослідивши по 2-3 апельсини з кожного ящика, експерт зробив висновок, що вся партія – це апельсини 1-го сорту.

3. Дані за які числа мають більше значення для перевірки твердження “Усе літо на Південному березі Криму стояла сонячна погода”:

1 червня –30 серпня, 15 червня –10 липня, 20 червня – 10 липня

4. Чи можливо отримати дані узагальнення за допомогою індукції?

1. Усе літо стояла сонячна погода.

2. Усі студенти юридичних вузів вивчають логіку.

3. Усі громадяни України мають рівні права.

4. Ніщо не виникає з нічого.

5. Жодне питання на конференції не залишилося без відповіді.

6. Усі люди смертні.

7. Щасливі не спостерігають за часом.

8. Гадюки отруйні.

5.Визначте умовиводи повної та неповної індукції. В неповній індукції визначте ступінь ймовірності узагальнення (малоймовірно, більш ймовірно, можливо ймовірно).

1) Для виступу з доповідями на загальноінститутській конференції підготувалися 6 членів гуртка з філософії: Сидоров, Борисова, Круглов, Морозова, Новіков, Іванов. Студент Сидоров виступив з доповіддю на пленарному засіданні. Студенти Борисова, Круглов, Морозова, Новіков, Іванов виступили з доповідями на секціях. Отже, всі члени гуртка з філософії, що підготували доповіді, виступили на конференції.

2) На першому курсі інституту 8 студентських груп. Аналіз результатів сесії показав, що студенти 1, 2, 3, 8 груп успішно склали всі іспити. На цій підставі було зроблено висновок, що всі студенти першого курсу успішно склали іспит.

3) При звільненні бійцями спецзагону заручників, захоплених терористами, під час бою 1 бандит був убитий, 2 поранені, інші здалися. Жоден з заручників не постраждав. Отже, всі заручники були звільнені, бандити знешкоджені.

4) Слідчий отримав телефонограму від начальника міліції Дубровинського району, ст.лейтенанта міліції Семенова. В телефонограмі йшла мова про те, що у неділю, 18 листопада о 6 годині ранку під час зміни охорони фабрики “Зоря” сторож Іванов при огляді складу виявив пролом в стіні, який виходив у двір фабрики. Куски поролону та тканини, знайдені у проломі, свідчать про те, що на фабриці здійснена крадіжка.

5) Кінокомедії Е. Рязанова “Карнавальна ніч”, “Бережись автомобіля”, “Гараж” та інші користуються великим успіхом. Очевидно, що таке відношення глядачів слід віднести до всіх фільмів цього талановитого режисера, включаючи і ті, що ще не вийшли на екран.

6) В одному з міст проводили заміри радіаційного фону. В 1,3,5,6 районах рівень радіації відповідав нормі. Всього у місті 12 районів. Було зроблено припущення, що рівень радіації відповідає нормі на території всього міста.

6.Побудуйте індуктивні міркування, які мають такі висновки:

1) Усі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця:

2) Усі злочини чиняться тими, кому це вигідно.

3) Якщо метал нагрівається, він розширюється.

4) Усі тіла, що мають масу, притягуються один до одного.

5) Якщо тіло має масу, воно зазнає гравітаційної дії.

7. Визначте обґрунтованість узагальнень у таких приказках:

1) Багато снігу – багато хлібу, багато води – багато трави.

2) Хто розорить гніздо ластівки, у того будуть веснянки.

3) Якщо вбити змію і повісити на березу, йтиме дощ.

4) Хліб або ложка за обідом випадають – гість спішить.

5) Травень холодний – рік хлібородний.

8. Зробіть висновок, якщо він відсутній. Визначте ступінь ймовірності висновку, знайдіть судження, у яких наявні логічні помилки “поспішне узагальнення”, “після того, значить з причини того”.

1) Студенти 3 групи Мартинов, Малахов і Яковенко, які складали іспит з історії держави та права, першими показали хороше знання предмету. Можна передбачити, що всі студенти 3 групи добре засвоїли предмет.

2) Чижов вчора спізнився на заняття, сьогодні він теж запізнився. Як видно, Чижов завжди і всюди запізнюється.

3) Колись в Англії був особливий спосіб лікування, який заключався в тому, що так звану “мазь честі” прикладали не до рани, а до того меча, яким була нанесена рана, і на ньому робили перев’язки, разом з цим перев’язували рану і залишали все це на 7 днів. Було помічено, що багато хто виліковувався таким способом, отже, багато хто вірив, що лікування залежало від перев’язування меча.

4) Діти, яких я знаю, люблять манну кашу. Мабуть, всі діти люблять манну кашу.

5) Н. не виконав своєї обіцянки, отже, він ненадійна людина.

9. Який метод причинних зв‘язків використовується в таких міркуваннях:

1) У хімічній лабораторії, у якій проводилися досліди з реактивами, що містили залізо, кадмій, мідь, ртуть, сталося отруєння. Було вирішено вилучити з роботи усі матеріали, що містять ртуть. Оскільки отруєнь після цього не було, був зроблений висновок, що причиною отруєння були речовини, що містили ртуть.

2) Газ, який помістили в термічно закриту посудину, нагрівається. При цьому збільшується тиск газу. Отже, причина збільшення тиску газу – збільшення температури.

3) Співробітники ДАІ переслідували викрадену машину. Викрадачі заїхали в ліс і там покинули автомобіль. Двоє з них, Іваненко і Збруєв, були затримані. Але в процесі слідчого експерименту було встановлено, що ні Іваненко, ні Збруєв не вміють водити машину. Швидше за все, у них був співучасник – кваліфікований водій.

4) Зважувалася доза речовини певного хімічного складу. З’ясувалося, що загальна вага дози дещо більша за вагу складових частин речовини, що припускається формулою Надмірність ваги засвідчувала наявність домішки. Так був відкритий хімічний елемент – літій.

5) На полі, яке було добре удобрене, хліби буйно пішли в ріст. На сусідньому, загалом такому самому, полі добрива не застосовувалися і рослини погано розвивалися. Єдина різниця між цими полями – відсутність добрива. Добрива є, найімовірніше, причиною доброго росту рослин.

10. Визначте помилки, якщо вони присутні, в наступних індуктивних міркуваннях:

1) Лікар прописав муляру ліки. Муляр вилікувався. Потім захворів тесля. Лікар прописав йому такі ж самі ліки. Тесля помер. Лікар зробив висновок, що від цих ліків муляри одужують, а теслі помирають.

2) Голодний чоловік зайшов до кав’ярні. Він з’їв бутерброд і не наївся. Потім тістечко – і не наївся. Потім торт – і не наївся. “Мені потрібно було починати з торта”, - вирішив він.

3) Викладач був незадоволений відповідями перших трьох студентів і висловив судження: “Ваша група неглибоко вивчила предмет”.

4) Перед початком війни Наполеона з Росією у 1811 році у районі Північної півкулі пролетіла велетенська комета, її поперечник становив більше мільйона кілометрів, над більшою частиною Росії небо було червоним. Потім почалася війна з Наполеоном. Більшість проникливих людей зробила висновок про те, що комета була причиною війни.

5) Помідор – овоч, огірок – овоч, морква – овоч, цибуля – овоч. Помідор, огірок, морква, цибуля ростуть на городі. Отже, все, що росте на городі, це овочі.

 

ПРАКТИКУМ IV

АНАЛОГІЯ.

1. Як ви вважаєте, чи був правий відомий російський поет В.Хлєбніков, який, зіставляючи дати знаменних подій, що відбулися в минулому, намагався вивести закон, який дозволяв би передбачати точний час, коли відбудуться майбутні знаменні події?

2. Чи є правомірними такі аналогії:

а) між боротьбою за існування в природі та конфліктами у суспільстві,

б) між державою і людським організмом,

в) між електричними та магнітними явищами,

г) між рухом рідини по судинах і кровообігом,

д) між звуковими хвилями і хвилями в рідині,

е) між Великою французькою та Великою Жовтневою революціями.

3. Чи можна ворожбу і пророкування розглядати як міркування за аналогією?

4. Проаналізуйте наведені тексти. З’ясуйте, в яких з них застосовується міркування за аналогією. Визначте їх вид, встановіть їх правильність. У прикладах, де немає висновку, спробуйте навести його:

1) Припустимо, що ми порівнюємо 2 людей: обидва вони народилися в одному й тому році, ходили до одного дитячого садка, закінчили одну й ту саму школу, причому з усіх предметів отримали однакові оцінки, обидва неодружені. Про одного з них відомо, що він майстер спорту з футболу. Отже, ....

2) В історії фізики є приклади дуже своєрідних аналогій, що зіграли разом з цим важливу роль у розвитку цієї науки. Так, І.Кеплер, який відкрив закони руху планет, уподібнював тяжіння небесних тіл взаємному коханню.

3) І.Кеплер писав про те, що Земля подібно до людини має внутрішню теплоту, в цьому переконує нас вулканічна діяльність. Відповідно до судин живого тіла, на Землі є ріки. Існує ще цілий ряд відповідностей. Але людина – жива істота, яка має душу. Отже, за І.Кеплером, Земля також має душу.

4) І.Кеплер відкрив, що Марс описує навколо Сонця траєкторію у формі еліпса. Знаючи, що між Марсом і Меркурієм, Венерою і Землею, Юпітером і Сатурном є багато спільного. Кеплер дійшов висновку, що ці планети Сонячної системи рухаються по еліптичній орбіті.

5) Було виявлено, що геологічна структура Південно-Африканського плоскогір’я має багато спільного з геологічною структурою Східно-Сибірської платформи. В алмазних жилах Південної Африки знаходили блакитний мінерал. Випадково знайшли такий самий блакитний мінерал у гирлі однієї з річок Якутії. Зробили висновок, що, ймовірно, і в Якутії є алмази. Цей висновок підтвердився. Тепер в Якутії здійснюється промисловий видобуток алмазів.

 

ПРАКТИКУМ V

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

1. Визначте тезу і аргументи, форму обґрунтування тези, запишіть зв’язок між аргументами і тезою у вигляді схеми.

1) Виступаючи у справі Сапогова, адвокат М.Г.Казарінов наступним чином охарактеризував стан звинувачуваного перед скоєнням злочину: “відомий історик Мішле розповідав, що перед сном він, читаючи історичні матеріали, наповнював свою голову масою розрізнених фактів і до ранку його мозок приводив ці факти в систему, зв’язок подій становився ясним, за ніч мозок виконував величезну роботу.

Так в голові Сапогова, опріч його волі, за ніч визрівав свого роду шедевр. Вранці він заявив товаришеві, що має помститися Суботіну. Ця ідея мала таку силу, що боротися проти неї було неможливо, звільнитися від неї був лише один засіб – здійснити її” (“Речи известных русских юристов”. С. 206).

2) Герой Романа Д.Френсіса “Фаворит”, Алан Йорк, приходить до думки про те, що зв’язок між ватажком шайки рекетирів Дж.Пенном і її членами здійснюється лише по телефону. Він розмірковує так: ”Мені знову, уже не вперше, прийшло в голову, що причина і наслідок в організації Тіверіджа чомусь не одразу слідують один за одним. Джо був убитий через 2 доби після того, як показав коричневий папір у Ліверпулі. Попередження мені по телефону було зроблено через 2 дні після того, як я почав говорити про проволоку, яка згубила Білла. Для історії з фургоном знадобилося не менше доби. Брістольська проволока була натягнута для мене через 2 дні після моєї екскурсії в контору таксі “Макконі”. Можна було подумати, що ранкові телефонні дзвінки Тіверіджа до Фідлера – єдиний засіб зв’язку і що Фідлер не має інших шляхів передачі термінової інформації своєму “голові” або отримання інструкцій від нього...”.

2.До даних тез доберіть аргументи, використовуючи дедуктивні міркування:

· Якщо обвинувачений не є винним, то його виправдають.

· Правові науки відносяться до сфери гуманітарних.

· Іванов притягується до дисциплінарної відповідальності.

· Історія України – гуманітарна наука.

· Деякі модуси умовно-категоричного силогізму дають ймовірні висновки.

· Підозрюваний П. був на місці злочину пізніше підозрюваного Н.

3. До даних тез доберіть аргументи, використовуючи індуктивні міркування

· Деякі злочини є злочинами з необережності.

· Число злочинів у країні, як правило, залежить від стабільності життя людей цієї країни.

· Захопленість учнів телевізійними передачами є причиною їх поганого навчання.

· Багато героїв античної міфології – боги.

· В процесі розслідування у справі пограбування музею вияснилося, що у затриманих на місці злочину Ручкіна та Чижова має бути співучасник.

· Деякі студенти ДонДУУ працюють у судово-слідчих органах.

4. До даних тез доберіть аргументи, використовуючи метод аналогії:

· Можливо, обвинувачуваний буде засуджений на 3 роки.

· Скоріше всього студент А. і в третій раз не складе залік з логіки.

· Цього літа слід чекати великого урожаю яблук.

· Скоріше всього у новій квартирі кімнатні фіалки будуть добре рости.

· Відносини між молодими членами цієї сім’ї мають бути добрими.

· Новий співробітник нашого інституту повинен відповідально ставитися до справи.

5. До даних тез підберіть аргументи. Аргументуйте тезу, використовуючи будь-яку форму обґрунтування.

· Аварія відбулася з вини водія розбитого автомобілю.

· Якщо у людини забрати останню надію, вона падає духом.

· В процесі розслідування у справі Зубова всі показання свідків підтвердилися.

· Якщо Страхов захворів, він може бути звільнений від роботи.

· Суддя Бобров не може приймати участь у розгляді справи Кускова і підлягає відводу.

· Визначення “мистецтво – не наука” побудоване з порушенням правил.

6. Проаналізуйте такі вислови. Чи ви їх підтримуєте? Обґрунтуйте свою відповідь.

1) “Не висловлюйте нічого, що не можна довести простими та рішучими дослідами. Шануйте дух критики, сам по собі він не пробуджує нових ідей, не підштовхує до великих справ, але без нього все хитке. За ним завжди останнє слово. Те, що я вимагаю від вас і що ви вимагатимете від ваших учнів, є найскладнішим для дослідника” (Л.Паскаль).

2) “Якщо ви сперечаєтеся і заперечуєте, ви іноді можете домогтися перемоги, але це буде безглузда перемога, тому що ви ніколи не досягнете за допомогою цього доброго ставлення до себе з боку вашого супротивника” (Б.Франклін).

3) “Жодна людина, яка вирішила справді досягти чогось у житті, не повинна витрачати час на особисті суперечки, не говорячи вже про те, що вона не повинна дозволяти собі втрачати самовладання. Поступайтеся у великих питаннях, якщо ви відчуваєте, що і ви, і ваш співрозмовник по-своєму маєте рацію, і поступайтеся в більш дрібних речах, навіть, добре усвідомлюючи, що маєте рацію лише ви. Краще звільнити шлях собаці, ніж дозволити, щоб він вкусив вас. Навіть, вбивство собаки не вилікує укусу”. (А.Лінкольн).

4) “Супротивник, який відкриває ваші помилки, більш корисний для вас, ніж друг, який бажає їх сховати” (Леонардо да Вінчі).

5) “Коли визнаєш власні помилки, маєш шанс їх виправити” (Р.Бернс)

6) “Існує думка, що між крайніми точками зору лежить істина. Ні в якому разі. Між ними лежить проблема” (І.Гете).

7) “Нема нічого дурнішого, ніж бажання завжди бути розумнішим за всіх” (Ф.де Ларошфуко).

8) “Краще розбирати суперечку між своїми ворогами, ніж між своїми друзями, бо явно після цього один з твоїх друзів стане твоїм ворогом, а один з ворогів – твоїм другом” (Біант).

9) “Мудрість значно краще, ніж сила...” (Ксенофонт).

10) “Краще визнати, що ти не знаєш того, чого не знаєш, ніж нести якусь нісенітницю та безглуздя і самому собі бути огидним” (Цицерон).

7. Проаналізуйте наведені аргументації, з’ясуйте їх структуру, вид (доказова чи недоказова, пряма чи непряма).

1) “Оскільки живі організми проходять у своєму розвитку ступені народження, розквіту, занепаду й загибелі, остільки й суспільство в своєму розвитку проходить саме ці ступені” (О.Шпенглер).

2) “На твою думку, у світі є тільки 3 нещастя: жити взимку у холодному помешканні, влітку носити вузькі чоботи і ночувати в кімнаті, де кричить дитина... У мене немає ні першого, ні другого, ні третього. Отже, немає у мене нещастя”(І.С.Тургенєв. “Рудін”).

3) “Смерть для нас нічого не означає, бо те, що розкладається, позбавлене почуття, а тіло, що позбавлене почуття, нас зовсім не обходить” (Епікур).

4) “Віслюк знаходиться між двома однаковими оберемками сіна однакової якості і однакового розміру. Якщо б він не мав свободи волі, то помер би з голоду, тому що немає ніяких підстав для того, щоб він надав перевагу якомусь одному оберемку. Поза як на практиці у таких випадках віслюки не помирають, то можна стверджувати, що вони мають свободу волі, отже, свобода волі існує” (Буридан).

5) “Намагатися за допомогою війни вирішувати політичні суперечки між державами, намагатися досягти сили і слави – це все одно, що змусити усіх людей країни пити одні й ті самі ліки для лікування різних хвороб, бо користі від цього, можливо, лише 4-5 людям” (Мо-цзи).

6) “Якщо люди хороші, то покарання зайве; якщо вони дурні, то покарання немає сенсу. Але люди або хороші, або дурні. Отже, покарання або немає сенсу, або марне”.

8. Визначте структуру та вид критики (пряма чи непряма):

1) “Якщо Ю.Л.Успенський насправді б задумав убивство та ще й так хитро і довго готувався до нього, для того, щоб можна було повірити, що Галина Муракова покінчила з собою, то дозвольте прохати вас поміркувати, чи став би він напередодні вбивства давати в руки того, хто баПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.031 с.)