ТОП 10:

Щоденник виробничої практики з внутрішньої медицини (зразок)(за цією формою заповнюється щоденник з хірургії та акушерства, педіатрії)

Студента__________________________________________________________

факультету ______________________ курсу _________групи_______________

Термін практики: з_______________ 200_ р. по _______________200 _ р.

Місце проходження практики: _________________________ місто__________________

Лікарня ___________________________________________________________

Керівник від університету________________________________________________

Керівник від бази ______________________________________________________

Головний лікар _____________________________________________________

(підпис, печатка)

 

Дата, час Зміст виконаної роботи Виконана навичка
8:00-09:00   Участь в організаційній нараді та обході завідувача відділення.  
09:00-10:00 Участь у проведенні фіброезофагогастро-дуоденоскопії. Огляд слизової шлунка, трактування даних ендоскопічного дослідження
10:00-12:00 Участь у проведенні рентгенологічного дослідження органів грудної клітки – рентгенографії. Трактування даних променевого дослід-ження органів грудної порожнини
12:00-15:00   Курація у відділенні 5 хворих. 1. Хворий М., 60 років. Д-з: Бронхіальна астма, алергійного ґенезу (сенсибілізація до домашнього пилу) тяжкий персис-тивний перебіг (ІV ступінь). Емфізема легень. ЛН ІІ ст. На користь цього свідчить... Обстеження... Лікування... 2. Хворий В., 55 років. Д-з: Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки (Нр - позитивна гостра виразка цибулини дванадцятипалої кишки), перебіг середнього ступеня тяжкості, фаза загострення. Про це свідчить... Обстеження... Лікування... і т.д.   Фізикальне дослід-ження 5 хворих (опитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація, вимірювання АТ, пульсу, частоти дихання). Опис хворого, який госпіталізований вперше. Оцінка клінічних, біохімічних та інструментальних досліджень.  

 


Щоденник виробничої практики з психологічного консультування

Та психокорекції

 

Дата, час   Перелік та зміст психологічних консультацій   Виконана навичка
  1. Проведена психологічна консультація з хворим Н. з приводу підвищеної тривожності, невмотивованого страху, труднощів у пристосуванні до хвороби та її проявів. Протокол консультації додається. 2. Складена програма психокорекції. Психокорекція проведена (протокол додається).  
  1.Проведена психологічна консультація з дружиною хворого П. з приводу труднощів у спілкуванні, що виникли внаслідок хвороби та її суб’єктивного сприйняття хворим. Дани практичні рекомендації щодо гармонізації стосунків. Протокол консультації додається. 2.Складена та реалізована психокорекційна програма (протокол додається).  
  Проведена психологічна консультація з медичною сестрою з приводу неможливості встановити контакт з агресивним хворим. Протокол додається.  

 

Додаток 2

Зведений цифровий звіт

Виробничої практики з внутрішньої медицини (поточний контроль)

студент ______________________________________________4 курсу

________________________________факультету, група_____________
на базі __________________ _________________________міста_______________

 

Перелік навичок та вмінь   Рекомендована кількість навичок   Оцінка в балах за усі однотипні виконані навички  
1. Огляд хворого, обґрунтування і формулювання клінічного діагнозу, оформлення історії хвороби.   2-3
2. Щоденна курація хворих у стаціонарі. Присутність на аутопсії померлих хворих та аналіз її результатів.   3-4 1-2
3. Чергування у відділенні реанімації або блоці інтенсивної терапії.   2-3
4. Участь у наданні невідкладної лікарської допомоги в ургентних ситуаціях при гострій дихальній недостатності (напад бронхіальної астми), печінковій кольці, діабетичних комах, гіпертиреозі, гострій наднирковозалозній недостатності.   2-3 2-3
5. Вимірювання АТ.   10-15 1-2
6. Оцінка клінічних, біохімічних та бактеріологічних досліджень крові, сечі, калу, мокротиння, шлункового соку і дуоденального вмісту, рН-метрії.   15-20 1-2
7. Аналіз ЕКГ.   10-15 1-2
8. Аналіз даних функції зовнішнього дихання, отриманих комп’ютерною спірографією.   2-3
9. Аналіз даних рентгенограм.   10-15 1-2
10. Аналіз даних ендоскопічних досліджень (бронхоскопії, гастродуоденоскопії, колоноскопії).   2-3 1-2
11. Аналіз даних ехокардіографії, УЗД органів черевної порожнини, судин.   3-5 1-2
Сума балів   14-24

Підпис студента______________________________________

Звіт затверджено керівником від університету ______________________________

 


Додаток 3

Зведений цифровий звітПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.006 с.)