ТОП 10:

ПІДГОТОВКА ДО СНІДАНКУ(ОБІДУ)МЕТА:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ:__________________________________________________

___________________________________________________________________________

ХІД

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СНІДАНОК (ОБІД)

МЕТА :___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ХІД

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАНЯТТЯ

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ : Заняття з розвитку мовлення

Викладач методики розвитку мовлення ___________________________

ВІКОВА ГРУПА___________________________________

П.І.П. вихователя___________________________________

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ : __________________________________________________

ТЕМА:______________________________________________________________

МЕТА:Освітня________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Розвивальна___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Словникова__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МАТЕРІАЛ________________________________________________________________ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТТЯ_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ__________________________________________________

__________________________________________________________________________

ХІД І СТРУКТУРА

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АНАЛІЗ

ЗАНЯТТЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯІ.

Підготовка до заняття: виготовлення наочного, дидактичного матеріалу; опрацювання методичної літератури, програми дошкільного закладу; технічні засоби навчання.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Організація дітей на заняття, готовність їх до заняття.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Хід заняття.

1. Аналіз завдань навчання відповідно до структури заняття.

2. Прийоми перевірки знань дітей з попередніх тем, ефективність їх.

3. Активізація дітей в ході закріплення попередніх знань. Мовлення дітей. Прийоми виправлення вихователем мовленнєвих помилок дітей.

4. Виклад нових знань. Наочність у ході викладу нової теми. Зміст навчального матеріалу відповідно програми дошкільного закладу; зв’язок теорії з практичною діяльністю дітей.

5. Тип і структура заняття відповідно методики розвитку мовлення.

6. Мовлення вихователя.

7. Активізація дітей у ході викладу нового матеріалу.

8. Самостійна робота дітей на занятті :

а) стиль роботи вихователя, наполегливість у досягненні мети, вимогливість та контроль за діяльністю дітей; прийоми виправлення неточних відповідей, мовленнєвих огріхів; педагогічний такт вихователя;

б) робота дітей на занятті, зацікавленість їх заняттям; активність, прийоми залучення до активної пізнавальної діяльності усіх дітей; робота з книгою.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ІV. Організаційна характеристика заняття.

Співвідношення (послідовність, взаємозв’язок, дозування у часі) окремих етапів заняття.

Методи та прийоми навчання.

Засоби навчання.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V. Результати заняття. Позитивне на заняттях та недоліки. Загальні висновки щодо заняття. Пропозиції щодо поліпшення методики викладання нового матеріалу.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконання завдання 2.2

МЕТА:Визначити особливості темпераменту дитини ( Сила, активність, пасивність, працездатність, втомлюваність, врівноваженість, рухливість).

ХІД

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконання завдання 2.3

МЕТА: Аналіз планування словникової роботи в своїй віковій групі.

Виконання завдання: Зміст завдання. В процесі вивчення планування словникової роботи в своїх вікових групах виявити:

а) кількість занять з розвитку словника на протязі 1 місяця;

б) тематику і зміст занять, їх розмаїття, взаємозв’язок;

в) наявність в плані інших форм роботи з розвитку словника поза заняттями (спостереження, дидактичні ігри, побутова діяльність), їх зв’язок з словниковими заняттями;

г) характер планування програмного змісту, методів та структури занять;

д) наявність і зміст врахування словникової роботи на заняттях поза ними.

Методика виконання завдання.

Студенти виписують з плану на місяць всі види занять та форми роботи з розвитку словника, а також її облік.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Тиждень

Дата ____________

Викладач методики розвитку мовлення ______________

Методист ________________________________

Вихователь________________________________

 

Завдання № 3

ЗАВДАННЯ:

3.1 Самостійна організація і проведення_____________________________

________________________________________________________________

(вказати конкретний вид діяльності)

 

(2 студ. – проводить заняття з розвитку мовлення та прогулянку, підготовка до обіду, обід; 1 студ. – спостерігає, аналізує роботу 2 студента та проводить режимні процеси-ранок та ігри між заняттями).

3.2 Проведення дослідження для написання психолого-педагогічної характеристики .

3.3 Ознайомтесь з методичною літературою до розділу

“ Виховання звукової культури мовлення у дітей”. Складіть бібліографічний список з поданого розділу. .

1.ВИД ДІЯЛЬНОСТІ :

МЕТА:

Освітня __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Розвивальна___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ__________________________________________________

__________________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Розвивальна___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ__________________________________________________

__________________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Розвивальна__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ__________________________________________________

__________________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Розвивальна___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ__________________________________________________

__________________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.2 (0.012 с.)