ТОП 10:

АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА1.Санітарно-гігієнічні умови; підготовленість обладнання, необхідного для дітей і вихователя, його якість; психологічна підготовка дітей до занять, мотивація навчальної діяльності, створення емоційного фону. Організація початку заняття. Прийоми переключення уваги дітей і концентрація на навчальній роботі.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Тип і структура заняття, форма проведення, відповідність меті і завданням. Раціональне використання часу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Зміст заняття, відповідність програмі, рівню розвитку дітей. Які знання, вміння, навички формуються. Інформаційна насиченість заняття. Повнота і послідовність ознайомлення дітей з матеріалом. Науковий рівень матеріалу, його виклад, зв’язок з життям.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Оптимальність вибору методів і прийомів роботи на кожному етапі заняття. Наскільки вибрані методи забезпечують усвідомленість і міцність засвоєння знань. Урахування вікових і індивідуальних особливостей.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Стимулювання пізнавальної і творчої активності дітей. Прийоми керівництва увагою дітей. Стимулювання позитивного відношення до навчальної діяльності. Методика змістовного оцінювання знань, результатів продуктивної діяльності дітей.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Виховання дітей в процесі заняття. Які якості особистості формуються. Які прийоми і засоби впливу використовуються, їх ефективність. Заходи, що забезпечують високу працездатність дітей.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тиждень

Дата ____________________

Завдання:

5.1 Самостійна організація і проведення

_____________________________________________________________________________ (вказати конкретний вид діяльності)

(1 студ. – проводить заняття з образотворчої діяльності, підготовка до обіду, обід; 2 студ. – спостерігає, аналізує роботу 1 студента та проводить режимні процеси-ранок та ігри між заняттями).

 

5.2 Проведення дослідження для написання психолого-педагогічної характеристики .

5.3 Проаналізувати оснащеність дошкільних груп наочним матеріалом та обладнанням з образотворчої діяльності ( розділ ліплення)

 

Викладач методики зображувальної діяльності _____________________

Методист ________________________________

Вихователь________________________________

 

1.ВИД ДІЯЛЬНОСТІ :

МЕТА:

Освітня ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна___________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

______________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна_______________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна__________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

______________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна_________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна__________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

_____________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна_________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна__________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

_____________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПІДГОТОВКА ДО СНІДАНКУ(ОБІДУ)

МЕТА:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ:_____________________________________________

______________________________________________________________________

ХІД

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СНІДАНОК (ОБІД)

МЕТА :____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ХІД

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАНЯТТЯ

ТЕМА:_______________________________________________________________

МЕТА:Освітня________________________________________________________

___________________________________________________________________________Технічна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розвивальна______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МАТЕРІАЛ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ХІД

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

1.Санітарно-гігієнічні умови; підготовленість обладнання, необхідного для дітей і вихователя, його якість; психологічна підготовка дітей до занять, мотивація навчальної діяльності, створення емоційного фону. Організація початку заняття. Прийоми переключення уваги дітей і концентрація на навчальній роботі.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Тип і структура заняття, форма проведення, відповідність меті і завданням. Раціональне використання часу.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Зміст заняття, відповідність програмі, рівню розвитку дітей. Які знання, вміння, навички формуються. Інформаційна насиченість заняття. Повнота і послідовність ознайомлення дітей з матеріалом. Науковий рівень матеріалу, його виклад, зв’язок з життям.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Оптимальність вибору методів і прийомів роботи на кожному етапі заняття. Наскільки вибрані методи забезпечують усвідомленість і міцність засвоєння знань. Урахування вікових і індивідуальних особливостей.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Стимулювання пізнавальної і творчої активності дітей. Прийоми керівництва увагою дітей. Стимулювання позитивного відношення до навчальної діяльності. Методика змістовного оцінювання знань, результатів продуктивної діяльності дітей.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Виховання дітей в процесі заняття. Які якості особистості формуються. Які прийоми і засоби впливу використовуються, їх ефективність. Заходи, що забезпечують високу працездатність дітей.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконання завдання 5.2

МЕТА:Визначити взаємини з дорослими, однолітками.

(Спільна діяльність :вміння грати, спілкуватись, навчатись разом; Самооцінка.Ставлення до діяльності, самообслуговування, праця: Потреби: ступінь їх вираженості й спосіб задоволення).

ХІД

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 5.3

 

МЕТА: Проаналізувати оснащеність дошкільних груп наочним матеріалом та обладнанням з образотворчої діяльності ( розділ ліплення)

Виконання завдання:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Тиждень

Дата _________

Викладач методики зображувальної діяльності _____________________

Методист ________________________________

Вихователь________________________________

Завдання № 6

6.1. Самостійна організація і проведення

___________________________________________________________________ (вказати конкретний вид діяльності)

(2 студ. – проводить заняття з образотворчої діяльності та прогулянку підготовка до обіду, обід; 1 студ. – спостерігає, аналізує роботу 2 студента та проводить режимні процеси-ранок, ігри між заняттями. ).

6.2 Проведення дослідження для написання психолого-педагогічної характеристики .

6.3 Проаналізувати оснащеність методичного кабінету наочним матеріалом з образотворчої діяльності (ліплення).

Виконання завдання 6. 1

1. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ :

МЕТА:

Освітня ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

______________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна_______________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна__________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

______________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна__________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

_____________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ВИД ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕТА:

Освітня ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Розвивальна_________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ_____________________________________________

_____________________________________________________________________

ХІД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.022 с.)