ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисциплінарних санкцій, застосовуваних до юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні в професіональному футболі, за порушення норм статутних і регламентних документів№ п/п Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
1. Порушення норм статут- них і регламентних доку- ментів та рішень органів управління юридичних осіб, ФФУ, УЄФА та ФІФА. Санкції застосовуються відповідно до статті 6 Правил та цього Переліку.
2. Неявка команди на матч без поважної причини. (У випадку доведеної вини клубу/команди). Технічна поразка з рахунком 0 : 3, обов’язковий грошовий внесок до 125 000 грн. Технічна поразка з рахунком 0 : 3, обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн. Технічна поразка з рахунком 0 : 3, обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн. Технічна поразка з рахунком 0 :3, обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. обов’язковий грошовий внесок до 125 000 грн.1, виключення клубу з поточного розіграшу.
3. Повторна неявка команди на матч без поважної при- чини. (У випадку доведе- ної вини клубу/команди). Технічна поразка з рахунком 0 : 3, виклю- чення клубу/команди з поточних змагань. Технічна поразка з рахунком 0 : 3, виключення команди з поточних змагань. Технічна поразка з рахунком 0 : 3, виклю- чення клубу/команди з поточних змагань. Технічна поразка з рахунком 0 : 3, виключення клубу/ команди з поточних змагань.
4. Порушення термінів на- дання інформації про час початку матчу. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1250 грн. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн.


1 Тут і далі: Якщо порушник аматорська команда або команда першої, другої ліг, застосовується обов’язковий грошовий внесок у сумі, визначеній у відповідній графі додатків таблиць.


 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
5. Затримка початку матчу однією з команд. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн.
6. Самовільне залишен- ня командою поля, відмова починати чи продовжувати матч, що призвело до припинен- ня матчу. Технічна поразка з ра- хунком 0 : 3, Обов’язковий грошовий внесок до 250 000 грн. Технічна поразка з ра- хунком 0 : 3, Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Технічна поразка з рахунком 0 : 3, Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Поразка з рахунком 0 : 3, Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Поразка з рахунком 0 : 3, Обов’язковий грошовий внесок до 250 000 грн.; виключення клубу з поточного розіграшу.
7. Грубі, неправомірні або масові дії вболіваль- ників, що порушують загальноприйняті правила поведінки на стадіоні або прилеглій до нього території до, підчас та після прове- дення матчу (ініціюван- ня бійок, бійки, перемі- щення вболівальників між секторами стадіону, тощо); Обов’язковий грошовий внесок від 20 000 грн. За кожний наступний випадок санкції подво- юється та в залежності від серйозності пору- шення можуть бути застосовані додаткові санкції аж до проведення матчу без вболіваль- ників або з частково закритими секторами. Обов’язковий грошовий внесок від 5 000 грн. За кожний наступний випадок санкції подво- юється та в залежності від серйозності пору- шення можуть бути застосовані додаткові санкції аж до проведення матчу без вболівальників або з частково закритими секторами Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. За кожний наступний випадок санкції подво- юється та в залежності від серйозності пору- шення можуть бути застосовані додаткові санкції аж до проведення матчу без вболівальників або з частково закритими секторами Обов’язковий грошовий внесок 500 грн. За кожний наступний випадок санкції подвоюється можуть бути застосовані додаткові санкції проведення матчу без вболівальників або з частково закритими секторами Обов’язковий грошовий внесокк 20 000 грн. За кожний наступний випадок санкції можуть бути застосовані додаткові санкції проведення матчу без вболівальників або з частково закритими секторами.
7-1. Дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу Обов’язковий грошовий внесок від 10 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 10 000 грн.

 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
8. Використання вболівальниками піротехнічних засобів та інших предметів до, під час та після проведен- ня матчу (бенгальські вогні, петарди, файєра, димові пристрої, палін- ня паперу, здійснення пострілів піротехнічни- ми пристроями та інших дій); Обов’язковий грошовий внесок: 1 шт. – 1000 грн. У випадку систематичного вик-ня піротехнічних засобів може бути застосовано нефінансові санкції, передбачені ст. 6. Обов’язковий грошовий внесок: 1 шт. – 500 грн. У випадку систематичного вик-ня піротехнічних засобів може бути застосовано нефінансові санкції, передбачені ст. 6. Обов’язковий грошовий внесок: 1 шт. – 1000 грн. У випадку систематичного вик-ня піротехнічних засобів може бути застосовано нефінансові санкції, передбачені ст. 6. Обов’язковий грошовий внесок: 1 шт. – 500 грн. У випадку систематичного вик-ня піротехнічних засобів може бути застосовано нефінансові санкції, передбачені ст. 6. Обов’язковий грошовий внесок: 1 шт. – 1000 грн. У випадку систематичного вик-ня піротехнічних засобів може бути застосовано нефінансові санкції, передбачені ст. 6.

 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
9. Кидання на футбольне поле та в ігрову зону стадіону будь-яких предметів або піротех- нічних засобів до, під час та після прове- дення матчу (пляшки, банки, запальнички, стрічки, монети та інше); Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. У разі попадання предметів у вболівальників та офіційних осіб обов’язковий грошовий внесок 100 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил. Обов’язковий грошовий внесок до 20 000 грн. У разі попадання предметів у вболівальників та офіційних осіб обов’язковий грошовий внесок 100 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил. Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. У разі попадання предметів у вболівальників та офіційних осіб обов’язковий грошовий внесок 100 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил. Обов’язковий грошовий внесок до 20 000 грн. У разі попадання предметів у вболівальників та офіційних осіб обов’язковий грошовий внесок 100 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил.. Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. У разі попадання предметів у вболівальників та офіційних осіб обов’язковий грошовий внесок 100 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил.

 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
10. Навмисне зруйнуван- ня або пошкодження майна та обладнання стадіону та прилеглої до нього території до, підчас та після матчу (будівель, споруд, авто- транспортних засобів, індивідуальних місць для вболівальників та іншого майна стадіону, тощо); Обов’язковий грошовий внесок до 250 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок до 250 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил
11. Здійснення скандувань образливого, расистсь- кого, антисемітського, дискримінаційного характеру або де- монстрація плакатів, банерів, прапорів, штандартів та інших носіїв, що зачіпають честь і гідність арбітрів, команди суперника, вболівальників команди суперника, офіційних та інших осіб до, під час та після проведення матчу. Обов’язковий грошо- вий внесок від 25 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок від 5 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок від 5 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок від 2 500 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил Обов’язковий грошовий внесок від 25 000 грн. У випадку повторності можливе застосування нефінансових санкцій, передбачених ст. 6 Правил.

 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
12. Несанкціонована поява в ігровій зоні сторонньої особи/осіб. Обов’язковий грошовий внесок від 1 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 750 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 1 500 грн.
13. Поява на полі тварин. Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 750 грн. Обов’язковий грошовий внесок 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн.
14. Запізнення пожежного автомобіля, автомобіля «Невідкладна допом- ога», наряду праців- ників правоохоронних органів. (У випадку доведеної вини клубу). Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн.
Вихід за межі технічної площі офіційної особи клубу (команди) під час матчу. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. За кожне повторне порушення тією ж осо- бою – сума обов’язко- вого грошового внеску збільшується на вдвічі грн. та/або заборона перебувати в межах технічної зони до 3 (трьох) матчів. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. За кожне повторне порушення тією ж осо- бою – сума обов’язко- вого грошового внеску збільшується на вдвічі грн. та/або заборона перебувати в межах технічної зони до 3 (трьох) матчів. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. За кожне повторне порушення тією ж осо- бою – сума обов’язко- вого грошового внеску збільшується на вдвічі грн. та/або заборона перебувати в межах технічної зони до 3 (трьох) матчів. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. За кожне повторне порушення тією ж осо- бою – сума обов’язко- вого грошового внеску збільшується на вдвічі грн. та/або заборона перебувати в межах технічної зони до 3 (трьох) матчів. Обов’язковий грошовий внесок від 1 000 грн. За кожне повторне порушення тією ж осо- бою – сума обов’язко- вого грошового внеску збільшується на вдвічі грн. та/або заборона перебувати в межах технічної зони до 3 (трьох) матчів.

 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
15. Паління в межах технічної площі під час матчу. Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн. За кожне повторне порушення тією ж осо- бою – сума обов’язко- вого грошового внеску збільшується на 1 250 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн. За кожне повторне порушення тією ж осо- бою – сума обов’язко- вого грошового внеску збільшується на 1 250 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн. За кожне повторне порушення тією ж особою – сума обов’язкового грошового внеску збільшується на 1 250 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн. За кожне повторне порушен- ня тією ж особою – сума обов’язкового грошового внеску збільшується на 1 250 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн. За кожне повторне порушення тією ж особою – сума обов’язкового грошового внеску збільшується на 1 250 грн.
16. Перебування в тех- нічній площі осіб, не внесених до рапорту арбітра, під час матчу. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 2 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 2 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн.
17. Провокаційні дії фут- болістів, офіційних осіб клубу (команди), що призвели до виникнен- ня безладу на футболь- ному полі, стадіоні або прилеглій території. Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн.
18. Неетична, некоректна, неспортивна (недисци- плінована) поведінка футболістів, офіційних та інших осіб клубу до, під час та після матчу. Обов’язковий грошовий внесок клубу від 5 000 грн., для офіційної особи – від 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок клубу від 2 000 грн., для офіційної особи – від 1 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок клубу від 3 000 грн., для офіційної особи – від 1 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок клубу 2 500 грн., для офіційної особи – 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок клуб від 5000 грн., для офіційної особи – від 2 500 грн.

 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
19. Неучасть представників клубу в передматчевій організаційній нараді. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн.   –   –   – Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн.
20. Невиконання або неналежне виконання клубом-господарем поля встановлених ФФУ, ПЛ, ПФЛ та/або їх маркетинговими пар- тнерами зобов'язань перед спонсорами, рекламодавцями та партнерами змагань щодо розміщення рекламних та інфор- маційних матеріалів на стадіоні під час матчу, а також при організації теле-, радіо або Інтер- нет-трансляції Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. та відшкодування збитків, нанесених такими діями безпосе- редньо ФФУ, ПЛ, ПФЛ та/або їх маркетинго- вим партнерам.     – Обов’язковий грошовий внесок до 20 000 грн. та відшкодування збитків, нанесених та- кими діями безпосе- редньо ФФУ, ПЛ, ПФЛ та/або їх маркетинго- вим партнерам. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. та відшкодування збитків, нанесених такими діями без- посередньо ФФУ, ПЛ, ПФЛ та/або їх маркетинговим партнерам. Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. та відшко- дування збитків, нанесених такими діями безпосередньо ФФУ, ПЛ, ПФЛ та/ або їх маркетинго- вим партнерам.
21. Незабезпечення належ- них умов для підготовки та проведення матчу (ненадання поля для тренування команді-су- перниці, відсутність юних футболістів для подавання м’ячів та ін.) Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 25 000 грн.

 
 

 

 

  № п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
22. Неналежна підготовка до проведення матчу та/або неналежна організація матчу клубом-господарем поля, що призвело до: затримки початку матчу; Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн.
23. відміни матчу; Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. та зарахування технічної поразки з рахунком 0:3. Обов’язковий грошовий внесок до 20 000 грн. та зарахування технічної поразки з рахунком 0:3. Обов’язковий грошовий внесок до 20 000 грн. та зарахування технічної поразки з рахунком 0:3. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. та зарахування технічної поразки з рахунком 0:3. Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. та зарахування технічної поразки з рахунком 0:3.
24. затримки або відміни трансляції матчу. Відшкодування витрат маркетинговому партнеру, теле-, радіо- компанії, компанії, що здійснює інтер- нет-трансляції. Відшкодування витрат маркетин- говому партнеру, теле-, радіокомпанії, компанії, що здійснює інтернет-трансляції. Відшкодування витрат маркетин- говому партнеру, теле-, радіокомпанії, компанії, що здійснює інтернет-трансляції. Відшкодування витрат маркетин- говому партнеру, теле-, радіоком- панії, компанії, що здійснює інтер- нет-трансляції. Відшкодування ви- трат маркетинговому партнеру, теле-, радіокомпанії, ком- панії, що здійснює інтернет-трансляції.
25. Неготовність футболь- ного поля до змагань. Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн.
26. Незабезпечення прийо- му, відправки, розташу- вання учасників матчу, арбітрів, інспектора, делегата. Обов’язковий грошовий внесок від 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 200 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 2 500 грн.

 
 

 

 


№ п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
28. Незабезпечення умов для проведення відео- запису. Обов’язковий грошовий внесок до 7 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 3 750 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 3 750 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 7 500 грн.
Незабезпечення умов для роботи представ- ників ЗМІ. Обов’язковий грошовий внесок від 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 200 грн. Обов’язковий грошовий внесок від 1 500 грн.
29. Незабезпечення умов для проведення після- матчевої прес-конфе- ренції. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Якщо прес-кон- ференцію зірвано – до 25 000 грн., але не менше10 000 грн.     – Обов’язковий грошовий внесок до 1 000 грн. Якщо прес-кон- ференцію зірвано – до 5 000 грн., але не менше 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 500 грн. Якщо прес-конференцію зірвано – до 2 000 грн., але не менше 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Якщо прес-кон- ференцію зірвано – до 25 000 грн., але не менше 10 000 грн.
30. Неявка головного тренера команди на післяматчеву прес-конференцію без поважних причин. Обов’язковий грошовий внесок від 5 000 грн. За кожну повторну неявку – 5 000 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок від 2 500 грн. За кожну повторну неявку – 2 500 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок від 5 000 грн. За кожну повторну неявку – 5 000 грн.

 
 

 

 


№ п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
31. Невиконання вимог «Регламенту прове- дення допінг-контролю у змаганнях з фут- болу серед команд професіональних клубів України».   Санкції застосовуються відповідно до Кодексу ВАДА.
32. Незабезпечення умов для проведення допінг-контролю. Обов’язковий грошовий внесок 5 000 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн.
Незабезпечення роботи електроосвітлення стадіону, що призвело до зриву матчу. Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 7 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 7 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн.
33. Відмова від участі або неучасть у змаганнях ДЮФЛУ, де клуб (ко- манда) заявлений. Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн.   –
34. Умисне втручання офіційної особи клубу (команди) в хід матчу, у тому числі вкидання м’яча на поле. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн.
35. Непроведення роз- рахунків, визначених регламентами змагань, з офіційними особами матчу.     –     –     – Обов’язковий грошовий внесок 2 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн.

 
 

 

 


№ п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
36. Недотримання порядку подання протесту після матчу. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн.
37. Припинення матчу через втручання третіх осіб, у тому числі вболівальників. Анулювання результа- ту матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки винній коман- ді/винним командам з рахунком 0 : 3 та/або обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн.; проведення наступного матчу/матчів без гля- дачів або на стадіоні іншого міста – до 5 (п’яти) матчів. Анулювання результату матчу з подальшим зара- хуванням технічної поразки винній коман- ді/винним командам з рахунком 0 : 3 та/ або Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн.; проведення наступного матчу/ матчів без вболівальників або на стадіоні іншого міста – до 5 (п’яти) матчів. Анулювання резуль- тату матчу з подаль- шим зарахуванням технічної поразки вин- ній команді/винним ко- мандам з рахунком 0 : 3 та/або обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн.; проведен- ня наступного матчу/ матчів без вболівальників або на стадіоні іншого міста – до 5 (п’яти) матчів. Анулювання результату матчу з подальшим зара- хуванням технічної поразки винній команді/винним ко- мандам з рахунком 0 : 3 та Обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн.; проведення наступного матчу/ матчів без вболівальників або на стадіоні іншого міста – до 5 (п’яти) матчів. Анулювання результату матчу, виключення винної/ винних команд з поточного розіграшу та/або обов’язковий грошовий внесок до 100 000 грн.; прове- дення наступного матчу/матчів без гля- дачів або на стадіоні іншого міста – до 5 (п’яти) матчів.

 
 

 

 


№ п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
38. Припинення матчу че- рез недисципліновану, агресивну поведінку футболістів однієї або обох команд. Анулювання результа- ту матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки винній команді /винним командам з рахунком 0 : 3 та обов’язковий грошовий внесок до 125 000 грн. Анулювання результа- ту матчу з подальшим зарахуванням тех- нічної поразки винній команді /винним командам з рахунком 0 : 3 та обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. Анулювання резуль- тату матчу з подаль- шим зарахуванням технічної поразки винній команді / винним командам з рахунком 0 : 3 та Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Анулювання результату матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки винній команді / винним командам з рахунком 0 : 3 та Обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн. Анулювання результату матчу, Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. та виключення з поточного розіграшу.
39. Участь у матчі фут- боліста, заявленого/до- заявленого клубом на підставі недостовірного документа, що засвід- чує особу та громадян- ство, не оформленого належним чином, або відстороненого футболіста, а також у якого розірвано трудо- вий договір (контракт) з клубом або строк дії трудового договору (контракту) закінчився. Анулювання результа- ту матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки з рахунком 0 : 3, Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. та відсторонення футболіста до 3 (трьох) матчів. Анулювання результа- ту матчу з подальшим зарахуванням тех- нічної поразки з рахун- ком 0 : 3, обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. та відсто- ронення футболіста до 3 (трьох) матчів. Анулювання результату матчу з подальшим зара- хуванням технічної поразки з рахунком 0 : 3, обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн. та відсто- ронення футболіста до 3 (трьох) матчів. Анулювання результату матчу з подальшим зара- хуванням технічної поразки з рахунком 0 : 3, обов’язковий обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. та відсторонення фут- боліста до 3 (трьох) матчів. Анулювання результату матчу, обов’язковий гро- шовий внесок до 50 000 грн. та відсто- ронення футболіста до 3 (трьох) матчів і виключення команди з поточного розі- грашу.

 
 

 

 


№ п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
40. Внесення до рапор- ту арбітра прізвищ футболістів, тренерів, офіційних осіб клубу, які не мають права брати участь у матчі. Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн.
41. Недотримання визна- чених регламентами змагань термінів по- дання заявок/дозаявок на участь у змаганнях. Обов’язковий грошовий внесок 5 000 грн.     – Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн.     –
42. Недотримання визна- чених Регламентом змагань строків подан- ня до ФФУ програм підготовки команд клубу та протоколу незалежного тестуван- ня футболістів   –   – 1500 грн. 1 000 грн.   –
43. Недотримання визначених регламен- тами змагань термінів подання копій контрак- тів та трансферних контрактів футболістів для обліку. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 1 000 грн.   –

 
 

 

 


№ п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
44. Ігнорування та від- мова клубом виклику футболіста до збірної команди України. Обов’язковий грошовий внесок до 125 000 грн. За повторне порушен- ня – виключення клубу (команди) з поточних змагань.   – Обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн. За повторне порушення – виключення клубу (команди) з поточних змагань. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн. За повторне порушен- ня – виключення клубу (команди) з поточних змагань.   –
45. Участь футболіста в матчах за свій клуб у період, коли він від- ряджений або повинен бути відряджений до збірної команди. Анулювання результату матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки з рахунком 0 : 3 та обов’язковий грошовий внесок до 125 000 грн., відсторонення футболіста на 6 (шість) місяців, якщо доведено його вину.     – Анулювання результату матчу з подальшим зара- хуванням технічної поразки з рахунком 0 : 3 та обов’язковий грошовий внесок до 50 000 грн., відсто- ронення футболіста на 6 (шість) місяців, якщо доведено його вину. Анулювання результату матчу з подальшим зара- хуванням технічної поразки з рахунком 0 : 3 та обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн., відсто- ронення футболіста на 6 (шість) місяців, якщо доведено його вину. Анулювання результату матчу, обов’язковий грошо- вий внесок до 125 000 грн., відсторо- нення футболіста на 6 (шість) місяців, якщо доведено його вину, виключення з поточного розігра- шу.
46. Недотримання строків подання до ФФУ документів з атестації футбольних клубів. Обов’язковий грошовий внесок до 75 000 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн.   –

 
 

 

 


№ п/п   Зміст порушень Дисциплінарні санкції
Чемпіонат України Чемпіонат U-21 Перша ліга Друга ліга та Чемпіонат U-19 Кубок України
47. Ухилення сторони/ сторін від співпраці з Органом шодо виконан- ня процесуальних дій по суті справи. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн.     – Обов’язковий грошовий внесок 1 250 грн. Обов’язковий грошовий внесок 500 грн.     –
48. Переговори клубу в будь-якій формі з футболістом, який має чинний контракт з іншим клубом, щодо його переходу. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок 2 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн.   –
49. Несплата компенсації за підготовку футболі- стів. Обов’язковий грошовий внесок до 25 000 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2 500 грн.   –
50. Недотримання термінів сплати членських, заявкових та інших обов'язкових внесків. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн.   – Обов’язковий грошовий внесок 2 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн.   –
51. Запізнення команди на матч без поважних причин. Обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 2500 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 12 500 грн.
52. Відсутність на стадіоні необхідних прапора/ прапорів при прове- денні матчів Всеу- країнських змагань з футболу. Обов’язковий грошовий внесок 5 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 2 500 грн. Обов’язковий грошовий внесок 1 000 грн. Обов’язковий грошовий внесок до 5 000 грн.

 
 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.3.10 (0.018 с.)